• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydawnictwo Harmonia

  Przeczytaj także...
  Józef Częścik (ur. 19 czerwca 1955 w Makowie Mazowieckim) – wydawca, redaktor, pisarz, autor książek edukacyjnych, właściciel Grupy Wydawniczej Harmonia, w skład której wchodzą trzy podmioty: edukacyjne Wydawnictwo Harmonia, naukowa Harmonia Uniwersalis i ogólnotematyczne wydawnictwo Józef Częścik.Marta Bogdanowicz (ur. 1943), prof. dr hab. – psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.
  Dysleksja rozwojowa (gr. dys – nie + lexis – wyraz, czytanie) czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (ICD-10 R48.0 oraz w DSM IV "315.0" ) – według Światowej Federacji Neurologów, definicja utworzona w 1968r - zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania przy stosowaniu standardowych metod nauczania i inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Dysleksja została opisana pierwszy raz na przełomie XIX i XX wieku. Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co często uwarunkowane jest konstytucjonalnie. Zaburzenia te mogą dotyczyć percepcji wzrokowej - objawiającej się widzeniem, ale niedostrzeganiem, percepcji fonologicznej - objawiającej się słyszeniem, ale nieusłyszeniem oraz integracji powyższych procesów. Dysleksja jest jedną z najbardziej uznanych przyczyn zaburzenia czytania, jednak nie wszystkie zaburzenia czytania są związane z dysleksją. W Polsce obowiązujące przepisy prawne nakładają na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze obowiązki związane z pomocą dzieciom z grupy ryzyka dysleksji oraz dzieciom dyslektycznym. Placówki te powinny rozpoznawać, diagnozować i opiniować trudności w nauce oraz organizować różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom.

  Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik – polskie wydawnictwo z siedzibą w Gdańsku, założone w 1993 roku. Wespół z Harmonią Universalis i Wydawnictwem Józef Częścik wchodzi w skład Grupy Wydawniczej Harmonia. Właścicielem i redaktorem naczelnym jest Józef Częścik. Wydawnictwo publikuje książki z zakresu nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapii pedagogicznej, logopedii, dysleksji, wspomagania rozwoju dziecka zarówno pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego, psychologii oraz pedagogiki.

  Ewa Agnieszka Pisula (ur. 14 grudnia 1964) − polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej. Zajmuje się zaburzeniami rozwojowymi u dzieci, szczególnie autystycznym spektrum zaburzeń, psychologiczną sytuacją rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz stresem i radzeniem sobie ze stresem u dzieci i młodzieży.Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

  Od 2010 roku firma dysponuje nowoczesnym centrum logistycznym w Cieplewie k. Pruszcza Gdańskiego. Od 2019 roku Wydawnictwo znajduje się we własnej siedzibie w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 426

  Działalność wydawnicza[ | edytuj kod]

  Wydawnictwo Harmonia zajmuje się głównie wydawaniem książek dotyczących:

 • nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • terapii pedagogicznej,
 • logopedii,
 • dysleksji,
 • wspomagania rozwoju małych dzieci oraz dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i niepełnosprawnością,
 • pedagogiki,
 • psychologii.
 • Autorzy[ | edytuj kod]

  Z Wydawnictwem współpracują między innymi: Małgorzata Barańska, Jacek J. Błeszyński, Marta Bogdanowicz, Ewa Czaplewska, Ewa Jakacka, Anna Jurek, Grażyna Krasowicz-Kupis, Maria Mendel, Stanisław Milewski, Ewa Pisula, Elżbieta i Witold Szwajkowscy, Bogumiła Toczyska, Barbara Zakrzewska.

  Siedziba – według polskiego Kodeksu cywilnego siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający tą osobą prawną. Ustawa lub oparty na niej statut mogą zawierać odmienne postanowienia.Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.

  Oferta wydawnicza[ | edytuj kod]

  Wybrane serie wydawnicze Grupy Wydawniczej Harmonia:

 • Metoda Dobrego Startu – opracowane przez prof. Martę Bogdanowicz z Małgorzatą Barańską i Ewą Jakacką. Materiały wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz dzieci o opóźnionym rozwoju;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Profesor Ewa Pisula poleca – seria książek na temat spektrum autyzmu,
 • Logopedia XXI Wieku – podręczniki akademickie z zakresu logopedii,
 • Biblioteka SI – książki z zakresu integracji sensorycznej, m.in. A. Jane Ayers, Caroll Kranowitz, Ulli Kiesling
 • Terapia, diagnoza, zaburzenia – publikacje poświęcone diagnozowaniu i terapii zaburzeń rozwojowych,
 • Szkoła Poprawnej Wymowy – praktyczne zeszyty ćwiczeń dla logopedów,
 • Księga Pytań i Odpowiedzi – poradniki skierowane do rodziców, nauczycieli i terapeutów dzieci dotkniętych różnymi zaburzeniami, m.in. chorobą sierocą, zespołem Downa, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • Ja i Mój Świat – karty pracy;
 • laminowane plansze edukacyjne.
 • Harmonia Universalis[ | edytuj kod]

  Harmonia Universalis – polskie wydawnictwo naukowe z siedzibą w Gdańsku, założone w 2010 roku, należące do Grupy Wydawniczej Harmonia.

  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.