• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydawnictwo DiG

  Przeczytaj także...
  Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Teki Archiwalne – czasopismo naukowe poświęcone archiwistyce. Wydawane nieregularnie od 1953 roku w Warszawie. Pismo publikuje ważne teksty źródłowe z zasobu Archiwum Akt Nowych i artykuły dotyczące rozmaitych dziedzin pracy archiwalnej.

  Wydawnictwo DiG – wydawnictwo założone w Warszawie w maju 1991 r. przez Sławomira Górzyńskiego i Krzysztofa J. Dąbrowskiego.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Obecnie właścicielami są dr hab. S. Górzyński i dr Iwona M. Dacka-Górzyńska. Do chwili obecnej zostało opublikowanych przez Wydawnictwo DiG ponad 1000 tytułów książkowych oraz przeszło sto numerów różnych czasopism naukowych.

  Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – pismo wydawane w latach 1905-1913 we Lwowie, a w latach 1920-1930 w Krakowie pod redakcją Władysława Semkowicza (początkowo pod nazwą "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego"). Pismo poświęcone było nie tylko heraldyce, ale również sfragistyce i genealogii. Poza artykułami K. Dobrowolskiego, S. Kozierowskiego, S. Mikuckiego, B. Namysłowskiego, H. Polaczkówny, A. Prohaski i innych, pismo zamieszczało polską bibliografię heraldyczno-genealogiczną w opracowaniu Z. Wdowiszewskiego. Rocznik został wznowiony jako "Nowa seria" przez odrodzone Polskie Towarzystwo Heraldyczne i t. I(XII) ukazał się w 1993 r. (ISSN 1230-803X). Od t. I do VIII redaktorem był zmarły w 2010 r. prof. Stefan Krzysztof Kuczyński, obecnie tę funkcję pełni dr Sławomir Górzyński. Rocznik wydawany jest w Warszawie przez Wydawnictwo DiG. Tom X w 2011 r. ukazał się równolegle w języku polskim i angielskim.Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych.

  Książki i czasopisma obejmują szeroko rozumiane nauki społeczne, głównie jednak historię, historię sztuki, historię literatury, przez kilka lat publikowane były także książki z zakresu nauk ekonomicznych.

  Wydawnictwo DiG oznaczało swoje publikacje książkowe numerami ISBN 83-85490- (pula wykorzystana), a obecnie jest to numer 973-83-7181-. Niegdyś należało do Polskiej Izby Książki. i Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

  Wydawane periodyki (w przeszłości lub obecnie)[ | edytuj kod]

 • Przegląd Historyczny
 • Dzieje Najnowsze
 • Kronika Warszawy
 • Studia Źródłoznawcze
 • Almanach Muzealny
 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
 • Fasciculi Historici Novi
 • Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
 • Miscellanea Historico-Archivistica
 • Muzealnictwo (rocznik)
 • Niepodległość i Pamięć
 • Ochrona i Konserwacja Zabytków
 • Ochrona Zabytków
 • Quaestiones Medii Aevi Novae
 • Rocznik Mazowiecki
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
 • Społeczeństwo staropolskie
 • Teki Archiwalne
 • Warszawa i Mazowsze
 • Niektóre współpracujące instytucje[ | edytuj kod]

 • Archiwum Akt Nowych
 • Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
 • Archiwum Główne Akt Dawnych
 • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
 • Biblioteka Narodowa
 • Biblioteka Polska w Paryżu
 • Komitet Badań Naukowych
 • Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Muzeum Warszawy
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Ośrodek Dokumentacji Zabytków
 • Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych
 • Polska Akademia Nauk
 • Polski Uniwersytet na Obczyźnie
 • Polskie Towarzystwo Heraldyczne
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
 • Zamek Królewski w Warszawie
 • Żydowski Instytut Historyczny
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • O nas. DiG. [dostęp 2014-09-24].
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona wydawnictwa DiG
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) (niem. Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer, AHK Polen) jest największą izbą bilateralną w Polsce. PNIPH jest też jedną z 83 niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych AHK, uznana przez Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK) oraz Krajową Izbę Gospodarczą. Głównymi zadaniami PNIPH są wspieranie niemieckich firm w Polsce i polskich w Niemczech oraz informowanie o rynku niemieckim.Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niepodległość i Pamięć – specjalistyczne pismo o profilu muzealno-historycznym wydawane od 1994 r. przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, poświęcone polskiej tematyce niepodległościowej.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Przegląd Historyczny - polskie czasopismo historyczne. Jest wydawane od lat 1905 - 1907 . Obecnie jest wydawane przez Wydawnictwo DiG we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie oraz Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszym redaktorem naczelnym był Jan Karol Kochanowski.
  Polska Izba Książki (PIK) – ogólnokrajowa organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca zarówno wydawców, jak i księgarnie,hurtownie książek, drukarnie, a także wszelkie przedsiębiorstwa powiązane z rynkiem książki.
  Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.
  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora) - niepaństwowa szkoła wyższa utworzona w 1994 roku przez Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena”. Jej pierwszym rektorem był prof. Andrzej Bartnicki.
  Miscellanea Historico-Archivistica - rocznik wydawany od 1985 roku przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (współwydawcą pierwszych numerów była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. W latach 1985-2010 ukazało się 16 numerów (w tym jeden podwójny), a długoletnim redaktorem pisma była Franciszka Ramotowska. Rocznik publikuje artykuły naukowe z zakresu archiwistyki i historii do 1918 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.