• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyciąg szybowy

  Przeczytaj także...
  Szyb – wyrobisko kapitalne górnicze pionowe lub pochyłe o nachyleniu powyżej 45° o przekroju poprzecznym powyżej 4 m² i znacznej głębokości, prowadzące z powierzchni terenu do położonego w głębi ziemi złoża kopaliny użytecznej, lub łączące wyrobiska poziome pod ziemią.Maszyna wyciągowa - zasadniczy element kopalnianego wyciągu szybowego. Jej głównym elementem jest linopędnia, napędzana silnikiem, przez układ sterowania i regulacji prędkości. Początkowo stosowano do napędu maszyny parowe, później wolnoobrotowe silniki prądu stałego połączone bezprzekładniowo z kołem pędnym lub bębnem, na który nawinięta jest lina. W nowych rozwiązaniach stosuje się szybkoobrotowe silniki prądu stałego lub przemiennego (napędzające linopędnię poprzez przekładnię) zasilane i precyzyjnie regulowane dzięki wykorzystaniu przekształtników półprzewodnikowych.
  Dźwignice – grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bliskiego, a ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji.
  Nadziemna część górniczego wyciągu szybowego
  Koło wyciągowe z szybu KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim

  Górniczy wyciąg szybowy - dźwignica stosowana w górnictwie głębinowym do transportu urobku, osób i materiałów w szybie górniczym, najczęściej pionowym.

  Nadszybie – jest budowlą, a w najprostszym przypadku pomostem obok lub nad szybem, może być częścią wieży szybowej, wraz z urządzeniami (zbiorniki, wagi, przenośniki, urządzenia zasilające); na nadszybiu odbiera się urobek wydobywany z szybu, odbywa się stamtąd również transport sprzętu i ludzi. Najczęściej nadszybie jest odrębną budowlą, zawsze ściśle powiązaną z szybem i wieżą szybową.Wyciąg narciarski to rodzaj kolei linowej instalowanej na stokach, służącej do transportu narciarzy, snowboardzistów i turystów.

  Budowa[]

 • wieża szybowa
 • Basztowa (wolnostojąca)
 • Trzonowa pełna
 • Trzonowa dzielona
 • Trzonowa słupowa
 • Słupowa
 • Zastrzałowa
 • Jednozastrzałowa
 • Dwuzastrzałowa (kozłowa)
 • nadszybie
 • maszyna wyciągowa
 • napęd
 • wolnobieżny (bezpośredni), realizowany przy pomocy silnika synchronicznego lub asynchronicznego.
 • przekładniowy
 • rodzaje maszyn wyciągowych
 • bębnowe (liny nawijane na jeden lub dwa bębny nawojowe), droższe od wyciągów z kołem pędnym, stosowane przy bardzo dużych głębokościach, szybach pochyłych, przy głębieniu szybów, oraz przy bardzo trudnych warunkach ze względu na korozję.
 • bobinowe od :bobina (cewa) - wąski lecz wysoki bęben
 • cierne (z kołem pędnym - liny przewijane przez bęben cierny), stosowane przy głębokościach do 2000 m
 • naczynia wyciągowe
 • klatka (szola) - najstarszy typ naczynia o wszechstronnym zastosowaniu (transport ludzi, kopaliny - w wozach kopalnianych, maszyn). Klatki mogą mieć do 6 poziomów.
 • kubły - stosowane w fazie drążenia szybu
 • skipy – transport kopaliny luzem, o dużej wydajności, praca w pełni zautomatyzowana.
 • skipoklatki - do transportu ludzi i urobku
 • liny
 • nośne
 • wyrównawcze
 • prowadnicze
 • odbojowe (zabezpieczające naczynia, przeciwciężary przed wychyleniem lub obrotem)
 • podszybie
 • urządzenia wyładowcze, załadowcze
 • urządzenia hamujące
 • Podział wyciągów szybowych[]

  Ze względu na funkcję[]

 • Wydobywcze
 • Zjazdowo-materiałowe
 • Wielofunkcyjne
 • Do głębienia szybów
 • Ze względu na liczbę urządzeń wyciągowych w jednym szybie[]

 • Jednoprzedziałowe
 • Dwuprzedziałowe
 • Wieloprzedziałowe
 • Ze względu na liczbę lin, na których zawieszone jest naczynie[]

 • Jednolinowe
 • Dwulinowe
 • Wielolinowe
 • Maszyny wyciągowe jak na urządzenia dźwigowe osiągają wysokie parametry techniczne: moce przekraczające 20 MW, udźwigi do 50 ton, prędkości przekraczające 20 m/s.

  Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem W. Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.

  Zobacz też[]

 • Wyciąg wiertniczy
 • Dźwig szybowy
 • Wyciąg narciarski • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skip - duża skrzynia (naczynie) służąca do wyciągania urobku w kopalniach, poruszająca się w szybie za pomocą lin nośnych. Skip służy do transportu urobku z poziomu wydobywczego na powierzchnię i porusza się z prędkością do 20 metrów/sekundę.
  Przekładnia – mechanizm lub układ maszyn służący do przeniesienia ruchu z elementu czynnego (napędowego) na bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą parametrów ruchu, czyli prędkości i siły lub momentu siły.
  Winda (dźwig szybowy) – urządzenie podnoszące (dźwignica) zainstalowane na stałe, obudowane szybem (zamkniętym lub częściowo otwartym) w konstrukcji żelbetowej, murowanej lub stalowej przeszklonej lub obudowanej innymi materiałami, obsługujące ustalone poziomy, posiadające kabinę, poruszającą się pomiędzy prowadnicami, których pochylenie w stosunku do pionu wynosi mniej niż 15 stopni, służące do transportu osób lub towarów lub też samochodów.
  Tona – jednostka masy stosowana w technice i handlu. Przeważnie, szczególnie w Polsce, utożsamiana z toną metryczną.
  Wieża szybowa (wieża wyciągowa) – wysoka konstrukcja żelbetowa, stalowa, murowa, lub drewniana, postawiona nad szybem. W górnej części wieży (głowicy) zabudowane są koła kierownicze lin wyciągu szybowego lub maszyna wyciągowa. W dolnej części wieży szybowej usytuowane jest nadszybie. W czasie głębienia szybu stosowane są wieże tymczasowe.
  Lina – elestyczne cięgno mogące przenosić głównie siły rozciągające. W niektórych przypadkach przenosi siły poprzeczne (np. jako prowadnica w górniczych wyciągach szybowych).
  Na mapach: 49°58′39″N 18°29′49″E/49,977500 18,496944 1 Maja – kopalnia węgla kamiennego znajdowała się w Wilchwach dzielnicy Wodzisławia Śląskiego w województwie śląskim. Obecnie nieczynna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.