• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wychowawca

  Przeczytaj także...
  Środowisko społeczne to względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój, zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, jak:Małoletni – w rozumieniu polskiego prawa cywilnego to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa, przez co małoletni uzyskuje pełnoletność.
  Wychowanie – świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te powinny obejmować zarówno stronę poznawczą jak i instrumentalną, a sam proces zachodzący między nimi jest uwarunkowany wieloma czynnikami.

  Wychowawca – osoba pełniąca rolę wychowawczą w stosunku do innych osób. Zwykle jest to ktoś bezpośrednio opiekujący się dziećmi lub małoletnią młodzieżą.

  Cele wychowawcy[edytuj kod]

  Cele, jakie powinien realizować wychowawca, zależą od rodzaju podopiecznych i ich potrzeb. Do głównych zadań można zaliczyć:

 • opiekę i nadzór
 • kształtowanie właściwych postaw
 • pomoc w adaptacji do środowiska społecznego.
 • Rodzaje wychowawców[edytuj kod]

 • wychowawca przedszkolny
 • wychowawca klasy
 • wychowawca kolonijny
 • wychowawca więzienny • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.