• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybuch  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Rozszczepienie jądra atomowego to przemiana jądrowa polegająca na rozpadzie jądra na dwa (rzadziej na więcej) fragmenty o zbliżonych masach. Zjawisku towarzyszy emisja neutronów, a także kwantów gamma, które unoszą znaczne ilości energii. Ponieważ jądra ulegające rozszczepieniu zwykle są jądrami ciężkimi, które posiadają więcej neutronów niż protonów, obydwa fragmenty powstałe w rozszczepieniu są jądrami neutrono-nadmiarowymi. Nadmiar neutronów jest z nich emitowany podczas aktu rozszczepienia (neutrony natychmiastowe) lub z pewnym opóźnieniem (neutrony opóźnione).Wyścig kosmiczny – współzawodnictwo Stanów Zjednoczonych i ZSRR w eksploracji kosmosu, w przybliżeniu obejmujące okres 1957- 1975. Obejmował wysiłki zmierzające do eksploracji przestrzeni kosmicznej przez sztuczne satelity, umieszczenia w niej człowieka oraz jego lądowania na powierzchni Księżyca.
  Uwagi[]
  1. Pojęcie „wybuch” ma liczne znaczenia przenośne, np. eksplozja kambryjska, wybuch wojny, epidemii, paniki, entuzjazmu, nienawiści, namiętności… Takie wybuchy, podobnie jak eksplozje chemiczne i fizyczne, również wymagają „zapłonu” (np. wojny – pojedynczych incydentów inicjujących); [Z. Jazukiewicz, Przegląd Techniczny].
  2. Jako „mikrowybuchy” (lub „zapaści chmur”) bywają również określane białe szkwały, będące skrajnie silnymi strumieniami powietrza o małym zasięgu, przypominającymi falę uderzeniową wybuchu.
  3. „Wybuchami” nazywane bywają także nagłe procesy lizy komórek lub struktur subkomórkowych, np. pęcherzyków, spowodowane wysokim ciśnieniem osmotycznym w roztworach hipotonicznych. Proces „wybuchu” komórek może też być spowodowany niekontrolowaną wakuolizacją. Jest to podstawą zaproponowanej w roku 2014 terapii glejaka wielopostaciowego, którego komórki reagują w ten „wybuchowy” sposób na obecność związku nazwanego Vacquinol-1.
  4. Za rodzaje wybuchów bywają uznawane również takie zjawiska naturalne, jak erupcje wulkaniczne i erupcje limniczne („wybuchające jeziora”), powstawanie supernowych.
  5. Suwy: 1– ssanie, 2 – sprężanie, 3 – praca (zapłon iskrowy), 4 – wydech.
  6. Katastrofalne eksplozje parowe miały miejsce w czasie katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu (1986).
  7. Eksplozją cieplną jest nazywany również wybuch chemiczny, spowodowany niekontrolowanym gromadzeniem się w układzie energii wydzielanej w czasie reakcji chemicznych (gwałtowny wzrost szybkości reakcji spowodowany wzrostem temperatury; zob. równanie Arrheniusa).


  Pierwsza zasada termodynamiki – jedno z podstawowych praw termodynamiki, jest sformułowaniem zasady zachowania energii dla układów termodynamicznych. Zasada stanowi podsumowanie równoważności ciepła i pracy oraz stałości energii układu izolowanego.Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.

  Zobacz też[]

 • eksplozymetr
 • flegmatyzator
 • niewybuch
 • wybuch pyłu węglowego
 • zawór bezpieczeństwa
 • Przypisy[]

  1. Leksykon naukowo-techniczny z suplementem. T. P–Ż. Warszawa: WNT, 1989, s. 1102. ISBN 83-204-0969-1.
  2. T. Urbański, S.K. Vasudeva. Explosions and Explosives: Fundamental Aspects. „Journal of Scientific and Industrial Research”. 40, s. 512-519, sierpień 1981 (ang.). 
  3. Zygmunt Jazukiewicz: Wybuch. W: Przegląd Techniczny > Filozofia pojęć technicznych [on-line]. Federacja SNT NOT. [dostęp 2016-02-11]. [zarchiwizowane z tego adresu].
  4. Krzysztof Baranowski: Biały szkwał. W: Żagle Pogodynka [on-line]. www.zagle.pogodynka.pl. [dostęp 2014-04-30].
  5. Breteler, W.C.M.Klein. Fixation artifacts of phytoplankton in zooplankton grazing experiments. „Hydrobiological Bulletin”. 19 (1), s. 13-19, 1985. DOI: 10.1007/BF02255088. 
  6. Zuhorn, Inge S, Visser, Willy H, Bakowsky, Udo, Engberts, Jan B.F.N i inni. Interference of serum with lipoplex–cell interaction: modulation of intracellular processing. „Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes”. 1560 (1-2), s. 25-36, 2002. DOI: 10.1016/S0005-2736(01)00448-5. PMID: 11958773. 
  7. How to explode brain-cancer cells May also work for other cancers, researchers say (ang.). KurzweilAINetwork, March 23, 2014. [dostęp 2014-05-07].
  8. Patrik Ernfors: New approach makes cancer cells explode (ang.). W: Strona internetowa Karolinska Institutet [on-line]. news.cision.com, 20 marca 2014. [dostęp 2014-05-07].
  9. Satish Srinivas Kitambi, Enrique M. Toledo, Dmitry Usoskin et al. Vulnerability of Glioblastoma Cells to Catastrophic Vacuolization and Death Induced by a Small Molecule. „Cell”. 157, s. 313–328, April 10, 2014. DOI: 10.1016/j.cell.2014.02.021. 
  10. praca zbiorowa: Encyklopedia techniki – Chemia. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo–Techniczne, 1993, s. 832. ISBN 83-204-1312-5.
  11. Marek Ples: Trochę inaczej, czyli implozja. W: opis eksperymentu ilustrującego przebieg implozji, zachodzącej wskutek przemiany fazowej (skraplnie) [on-line]. weirdscience.eu. [dostęp 2014-04-25].
  12. Gorst 1951 ↓, s. 7–9.
  13. Gorst 1951 ↓, s. 16.
  14. Gorst 1951 ↓, s. 20–21.
  15. T. Fodemski, A. Rosiak: Parametry termodynamiczne eksplozji parowej. W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z.20, ISSN 0860-858X (8 Letnia Szkoła Termodynamiki. Termodynamika Statystyczna/sympozjum VIII; 03-07.09.2000; Jachranka, Polska) [on-line]. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. [dostęp 2014-04-25]. s. 115-122.
  16. Hwang, Moon Kyu; Kim, Hee Dong (Korea Atomic Energy Research Institute, Taejon): Steam explosion studies review (ang.). W: KAERI/AR--534/99 72 p [on-line]. International Atomic Energy Agency (IAEA), Mar 1999. [dostęp 2014-04-25].
  17. Miramar Air Show (Marine Corps Air Station Miramar, San Diego) (ang.). W: Oficjalna strona internetowa MCAS Miramar [on-line]. [dostęp 2014-05-03].
  18. Wohnhaus in Heidenheim stürzt nach Gasexplosion ein – Eine Verletzte (niem.). www.schwaebische.de, 06.06.2013. [dostęp 2014-05-03].
  19. Gorst 1951 ↓, s. 26–27.
  20. Stanisław Bursa: Chemia fizyczna. Wyd. Wyd. 2 popr. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 651–657. ISBN 83-01-00152-6. (pol.)
  21. Rozdz. 7.3.2. Wybuchy. W: Przewodnik Centrum Doskonałości MANHAZ (Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska) [on-line]. Narodowe Centrum Badań Jądrowych. [dostęp 2014-04-24].
  22. Gorst 1951 ↓, s. 26–27, 31–32.
  23. Wojciech Domański: Zagrożenie wybuchem – informacje ogólne. W: Dobór urządzeń przystosowanych do pracy w atmosferze wybuchowej w: 'Serwis informacyjny nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym’ [on-line]. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. [dostęp 2014-04-25].
  24. Wybuchy. W: Materiały dydaktyczne PWr (wykład, ppt) [on-line]. fluid.wme.pwr.wroc.pl. [dostęp 2014-04-24].
  25. C.M. Tarver, J.W. Forbes, P.A. Urtiew: Non-Equilibrium Zeldovich-Von Neumann-Doring Theory and Reactive Flow Modeling of Detonation (ang.). W: New Models and Hydrocodes for Shock Wave Process in Condensed Matter, Edinburgh, Scotland [on-line]. www.science.gov, 19-24 maja 2002. [dostęp 2014-04-27].
  26. detonacja. W: Encyklopedia PWN [on-line]. [dostęp 2014-05-05].
  27. Heksyl, Heksanitrodifenyloamina. W: Materiały wybuchowe > Kruszące [on-line]. www.pirotechnik15gda.zafriko.pl. [dostęp 2014-05-05].
  28. Bursa 1979 ↓, s. 656.
  29. Cyril Hinshelwood (ang.). W: The Nobel Prize in Physics 1956 [on-line]. Nobel Media AB. [dostęp 2014-04-30].
  30. Nikołaj Siemionow (ang.). W: The Nobel Prize in Physics 1956 [on-line]. Nobel Media AB. [dostęp 2014-04-30].
  31. Bursa 1979 ↓, s. 652.
  32. Bursa 1979 ↓, s. 654-655.
  33. granice wybuchowości. W: Encyklopedia PWN [on-line]. [dostęp 2014-05-05].
  34. Tomasz Sawicki: Wybuchy przestrzenne. W: Bezpieczeństwo Pracy [on-line]. CIOP, listopad 2005. [dostęp 2014-05-01]. s. 22–25.
  35. Roman Jaroszewski. Stutysięcznik można ugasić. „Przegląd Pożarniczy”. 1/2012. s. 23-27. [dostęp 2014-04-30]. 
  36. Waldemar Pruss: Eksplozja tłuszczu w kuchni. W: Edukacja i Profilaktyka Pożarowa [on-line]. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. [dostęp 2014-04-27].
  37. Stefan Andersson: Time Warp – Fire and Oil (ang.). W: Pokazy eksperymenów [on-line]. www.youtube.com, 22 stycznia 2009. [dostęp 2014-04-27].
  38. Piotr Bader: Eksplozja cieplna. Przebieg zjawiska na podstawie obecnego stanu wiedzy. W: Biuletyn Informacyjny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej Nr 72 [on-line]. Instytut Techniki Cieplnej PW, 1988. [dostęp 2014-04-24]. s. 31–73.
  39. Informacje o przebiegu i skutkach wybranych poważnych awarii. W: Serwis informacyjny nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym [on-line]. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. [dostęp 2014-04-25].
  40. 1902 - 1924 - BASF - The Chemical Company – Corporate Website. BASF. [dostęp 2014-05-02].
  41. Jean M. Ollivier: La catastrophe chimique d’Oppau le 21 septembre 1921 > Cratère de la catastrophe d’Oppau Oppau - Allemagne (fr.). www.pbase.com. [dostęp 2014-05-03].
  Wybuch pyłu węglowego - egzotermiczna reakcja chemiczna, przebiegająca w bardzo krótkim czasie, powodująca powstanie znacznej ilości gazów w wyniku czego następuje gwałtowny wzrost ciśnienia, który w postaci fali podmuchu rozprzestrzenia się od miejsca zainicjowania wybuchu.Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP) – instytut badawczy zajmujący się całościowo tematyką kształtowania warunków pracy, zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  BLEVE – wybuch spowodowany nagłym wyciekiem (często łatwopalnej) cieczy w temperaturze wyższej od jej temperatury wrzenia przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym, powstały w wyniku dużego wielomiejscowego uszkodzenia zbiornika. Nazwa BLEVE jest skrótowcem od angielskiego Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy”
  Glejak wielopostaciowy (łac. glioblastoma multiforme, ang. glioblastoma multiforme, GBM) – pierwotny nowotwór złośliwy mózgu pochodzenia glejowego, należący do szeregu astrocytarnego, o nieznanej etiologii. Jest guzem o najwyższym stopniu złośliwości (IV° według WHO).
  Silnik rakietowy – rodzaj silnika odrzutowego, czyli wykorzystującego zjawisko odrzutu substancji roboczej, który nie pobiera w trakcie pracy żadnej substancji z otoczenia. Substancją roboczą mogą być produkty spalania (gazy spalinowe) powstałe przy utlenianiu paliwa (chemiczny silnik rakietowy), przy czym zarówno paliwo rakietowe jak i utleniacz znajdują się w zbiornikach napędzanego urządzenia (tlen nie jest pobierany z atmosfery), dzięki czemu silnik może pracować w dowolnych warunkach, np. w przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Mogą nią być też jony rozpędzane elektromagnetycznie (silnik jonowy), plazma, także rozpędzana elektromagnetycznie (silnik plazmowy) lub strumień fotonów gamma (silnik fotonowy). Stosowany najczęściej w rakietach i promach kosmicznych oraz pociskach rakietowych.
  Grom dźwiękowy – efekt akustyczny towarzyszący rozchodzeniu się fali uderzeniowej, występujący także po jej rozprężeniu się. Wytwarzany przez obiekt poruszający się z prędkością naddźwiękową, wybuch lub piorun.
  Ciśnienie osmotyczne – różnica ciśnień wywieranych na półprzepuszczalną membranę przez dwie ciecze, które ta membrana rozdziela. Przyczyną pojawienia się ciśnienia osmotycznego jest różnica stężeń związków chemicznych lub jonów w roztworach po obu stronach membrany i dążenie układu do ich wyrównania.
  Magma (stgr. μάγμα „gęsta maść”) – gorąca, stopiona masa krzemianów i glinokrzemianów z domieszkami tlenków i siarczków, z dużą ilością wody i gazów, powstająca w głębi Ziemi. Magma, która wydobywa się na powierzchnię jest nazywana lawą.
  Implozja – przeciwieństwo eksplozji ze względu na kierunek wybuchu, nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze (w szczególności, zapadanie się ścianek naczynia) pod wpływem panującego w nim podciśnienia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.096 sek.