• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Kampania wyborcza to ogół środków masowego przekazu (plakaty, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe, wiece, spotkania z wyborcami), jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię.
  Przypisy
  1. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. pkw.gov.pl. [dostęp 21 lipca 2016].
  2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r..
  3. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 17 czerwca 2014].
  4. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  5. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  6. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  7. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  8. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  9. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  10. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  11. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  12. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  13. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  14. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  15. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  16. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  17. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
  18. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].

  Linki zewnętrzne[]

 • Wybory samorządowe w Polsce w 2006 w serwisie PKW
 • Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.Wyborca - osoba uprawniona do głosowania; prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) w wyborach organów przedstawicielskich jest na ogół uzależnione od posiadania obywatelstwa danego państwa. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza głosowanie obywateli państw członkowskich w wyborach posłów (deputowanych) do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach municypalnych.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polscy prezydenci miast V kadencji zostali wybrani w wyniku bezpośrednich wyborów samorządowych na lata 2006–2010. Łącznie w wyniku tych wyborów samorządowych wybrano 107 prezydentów miast, w tym 65 w miastach na prawach powiatu.
  Komisja wyborcza — kolegialny organ, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz za nadzór nad samym aktem głosowania.
  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.
  Porozumienie Samorządowe – centroprawicowy ruch polityczny działający na terenie województwa świętokrzyskiego, powiązany ze stowarzyszeniem Wojciecha Lubawskiego „Samorząd 2002”.
  Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.