• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Kampania wyborcza to ogół środków masowego przekazu (plakaty, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe, wiece, spotkania z wyborcami), jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię.

  Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku – zostały przeprowadzone 12 listopada (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 26 listopada.

  Spis treści

 • 1 Zarządzenie wyborów
 • 2 Kalendarz wyborczy
 • 3 Regulacje prawne
 • 3.1 Wybory do rad gmin i powiatów oraz do sejmików wojewódzkich
 • 3.2 Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
 • 3.3 Uczestnictwo w wyborach obywateli Unii Europejskiej innych niż obywatele RP
 • 4 Numery list wyborczych
 • 4.1 Lista ogólnopolska
 • 5 Wyniki wyborów
 • 5.1 Frekwencja
 • 5.2 Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • 5.3 Sejmiki województw
 • 5.3.1 Wyniki głosowania
 • 5.3.2 Podział mandatów
 • 5.4 Rady powiatów
 • 5.5 Rady gmin
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.Wyborca - osoba uprawniona do głosowania; prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) w wyborach organów przedstawicielskich jest na ogół uzależnione od posiadania obywatelstwa danego państwa. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza głosowanie obywateli państw członkowskich w wyborach posłów (deputowanych) do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach municypalnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polscy prezydenci miast V kadencji zostali wybrani w wyniku bezpośrednich wyborów samorządowych na lata 2006–2010. Łącznie w wyniku tych wyborów samorządowych wybrano 107 prezydentów miast, w tym 65 w miastach na prawach powiatu.
  Komisja wyborcza — kolegialny organ, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz za nadzór nad samym aktem głosowania.
  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.
  Porozumienie Samorządowe – centroprawicowy ruch polityczny działający na terenie województwa świętokrzyskiego, powiązany ze stowarzyszeniem Wojciecha Lubawskiego „Samorząd 2002”.
  Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.