• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1860 roku

  Przeczytaj także...
  Pierwsza Kolej Transkontynentalna w Ameryce Północnej (ang. First Transcontinental Railroad) – to wybudowana w latach 60. XIX wieku linia kolejowa łącząca sieć kolejową we wschodnich Stanach Zjednoczonych z Kalifornią i wybrzeżem Oceanu Spokojnego. Ukończona 10 maja 1869 roku linia pozwoliła na zastąpienie karawan osadników nowocześniejszym środkiem transportu i przyczyniła się do gwałtownego wzrostu liczby ludności na zachodzie Stanów Zjednoczonych i szybkiego rozwoju amerykańskiej gospodarki.Partia Demokratyczna (ang. Democratic Party) – jedna z dwóch głównych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych, obok Partii Republikańskiej. Jest to partia łącząca amerykańskie środowiska centrowe i centrolewicowe. W wyborach prezydenckich jej kandydatów popierają małe ugrupowania lewicowe. Jest najstarszą partią amerykańską i drugą najstarszą na świecie.
  Ustawa o gospodarstwach rolnych (ang. Homestead Act) - uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawa z 1862 roku przyznająca każdemu obywatelowi, lub każdej innej osobie zamierzającej przyjąć amerykańskie obywatelstwo, 160 akrów (około 65 hektarów) niezamieszkanych ziem należących do państwa (a odebranych Indianom na mocy traktatów lub w drodze faktów dokonanych) i następnie możliwości ich kupna po nominalnej wartości po 5 latach ich zamieszkiwania. Ustawa jest jak do tej pory jedyną tak korzystną ustawą o osadnictwie (land act) w historii USA - już nigdy później warunki nie były tak korzystne: duża powierzchnia ziemi, preferencyjne ceny rozłożone na bardzo korzystne raty. Jednak korzystający z niej osadnicy mieli obowiązek służenia w armii Północy podczas wojny secesyjnej, co było głównym celem wydania aktu. Celem ubocznym ustawy miało być zasiedlenie zachodniej części kraju (Dziki Zachód), ekspansja terytorialna USA, asymilacja tubylczych plemion, rozwój farmerstwa, była to także odpowiedź na działalność freesoilerów.

  Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1860 roku

  Partia Demokratyczna była podzielona zarówno z uwagi na odmienne poglądy frakcji północnej i południowej, jak i na osobistą walkę między Douglasem i aktualnym prezydentem Buchananem. Demokraci południowi, widząc że doktryna suwerenności ludowej działa na ich niekorzyść w Kansas, uznali, że Douglas oszukał ich, obstając przy tej zasadzie. W zamian za ewentualne poparcie jego kandydatury domagali się przeprowadzenia ustawodawstwa gwarantującego utrzymanie niewolnictwa. Douglas odmawiał, gdyż byłoby zaprzeczeniem długo reklamowanej doktryny. Delegaci frakcji południowej opuścili zjazd partii (odbywający się w Charleston (Karolina Południowa) 23 kwietnia — 3 maja) i na własnym zebraniu wyznaczyli Johna C. Breckinridge'a z Kentucky, ówczesnego wiceprezydenta.

  William Henry Seward (ur. 16 maja 1801, zm. 10 października 1872 w Auburn, Nowy Jork) – prawnik i polityk amerykański.Prokurator generalny Stanów Zjednoczonych stoi na czele Departamentu Sprawiedliwości. Jest on jedynym członkiem gabinetu Stanów Zjednoczonych, który nie nosi tytułu sekretarza. Pełni funkcję podobną do ministra sprawiedliwości i w mniejszym stopniu prokuratora generalnego. Prokurator generalny jest siódmy w linii sukcesji prezydenckiej. Obecnym prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych jest Eric Holder, który piastuje tę funkcję od 3 lutego 2009 roku.

  Do jeszcze większego rozbicia politycznego doszło na skutek powstania w okresie wyborczym nowej organizacji, Unii Konstytucyjnej (Constitutional Union). Była to partia konserwatywna, popierana głównie przez niedobitki dawnych wigów i Know Nothings. Jej programem było utrzymanie Unii, konstytucji i respektowanie prawa, natomiast partia ta unikała zajmowania stanowiska w istotnych sprawach aktualnych. Kandydatem został John Bell, człowiek zdolny, ale mogący liczyć tylko na poparcie stanów pogranicznych oraz konserwatywnych ośrodków Nowej Anglii. W skład nowej organizacji wchodziło wiele wybitnych osobistości, starszych wiekiem, toteż nazwano ją też partią starszych panów (Old Gentlemen's Party).

  Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki jest obierany na cztery lata wraz z prezydentem. Na wiceprezydenta może kandydować osoba, która posiada bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich.Nowa Anglia (ang. New England) – region Stanów Zjednoczonych, ulokowany na północnym wschodzie kraju, kolebka kultury USA. Nowa Anglia składa się z 6 stanów: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut.

  Demokraci mogliby mieć szansę zwycięstwa jedynie wtedy, gdyby wysunęli jednego kandydata. Bell i Breckinridge przychylali się nawet do tej koncepcji. Jednak Buchanan był jej przeciwny, chodziło mu bowiem o utrącenie za wszelką cenę Douglasa.

  Po stronie republikanów najbardziej propagowanym kandydatem był William H. Seward, senator z Nowego Jorku. Mimo swego politycznego umiarkowania naraził się stanom południowym i uchodził tam za radykała na skutek nieostrożnych wypowiedzi. Swą kandydaturę republikańską zgłosił też Salmon P. Chase z Ohio, znany działacz abolicjonistyczny, był jednak za mało popularny.

  W kontekście wojny secesyjnej termin stany graniczne odnosi się do pięciu niewolniczych stanów: Delaware, Kentucky, Marylandu, Missouri i Wirginii Zachodniej, które graniczyły z wolnymi stanami i należały do Unii. Wszystkie poza Delaware graniczyły ze stanami, które wstąpiły do Konfederacji. W Kentucky i Missouri istniały obok siebie prounijne i prokonfederackie rządy. Wirginia Zachodnia powstała w roku 1863 z północnych hrabstw Wirginii, które oderwały się od macierzystego stanu, nim ten jeszcze zgłosił akces do Konfederacji. Wprawdzie z każdego stanu niewolniczego (oprócz Karoliny Południowej) po stronie Unii walczyły jakieś wojska, najbardziej dramatycznie przedstawiała się sytuacja w stanach granicznych, gdzie częstokroć członkowie tej samej rodziny walczyli po przeciwnych stronach.Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zostało zapoczątkowane na kontynencie północnoamerykańskim w początkach XVII wieku, istniało we wszystkich koloniach angielskich aż do amerykańskiej wojny o niepodległość.

  Popularnością odznaczał się natomiast Edward Bates z Missouri, znany prawnik (późniejszy Prokurator generalny Stanów Zjednoczonych 1861 - 1864), a zarazem przeciwnik rozszerzania niewolnictwa. Dał on dowód swego antyniewolniczego stanowiska, uwalniając swych niewolników po zapewnieniu im utrzymania. Był on jednak zbyt staroświecki i konserwatywny, by mógł liczyć na szersze poparcie poza stanami granicznymi.

  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.Abolicjonizm – w XVIII i XIX wieku ruch społeczno-polityczny i ideowy w Europie (głównie w Wielkiej Brytanii i Francji) i obu Amerykach (głównie w USA), stawiający sobie za zadanie zniesienie niewolnictwa i związanego z nim handlu ludnością murzyńską.

  Ponieważ główny kandydat republikański, Seward, uchodził za zbyt radykalnego, zaś Bates reprezentował poglądy konserwatywne, były szanse na to, że na konwencji zwycięży kandydat centrowy. Konwencja republikańska w Chicago zebrana 16 maja 1860 po dwudniowych obradach wybrała Abrahama Lincolna. Uchwalony program nawiązywał do Deklaracji Niepodległości, potępiając równocześnie secesję i suwerenność ludową uznawał, że ani Kongres, ani legislatury terytorialne nie mają prawa rozpowszechniania niewolnictwa na inne tereny. Program popierał ponadto projekt ustawy o nadawaniu osadnikom bezpłatnych parcel z gruntów państwowych na zakładanie farm oraz zalecał budowę kolei transkontynentalnej do Pacyfiku.

  Wojna secesyjna – wojna, która miała miejsce w latach 1861-1865 w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pomiędzy stanami wchodzącymi w skład Stanów Zjednoczonych (tzw. Unią lub „Północą”) i Skonfederowanymi Stanami Ameryki (tzw. Konfederacją lub „Południem”), które wystąpiły z Unii.Partia Republikańska – jedna z dwóch głównych sił politycznych w USA, obok Partii Demokratycznej. Potocznie nazywana Grand Old Party (GOP).

  Wybory odbyły się 6 listopada.

  Lincoln zdobył mniej niż 40% głosów, praktycznie wszystkie z nich w stanach północnych. Południowe stany odpowiedziały na jego wygraną ogłoszeniem secesji, prowadzącej do Wojny Secesyjnej.

  Bibliografia[]

 • Leon Korusiewicz, Wojna secesyjna 1860 - 1865, Warszawa 1985
 • Linki zewnętrzne[]

 • Election of 1860
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Salmon Portland Chase (ur. 13 stycznia 1808 w Cornish, New Hampshire, zm. 7 maja 1873) – amerykański polityk okresu wojny secesyjnej, senator, prezes Sądu Najwyższego. Aktywny zwolennik zniesienia niewolnictwa.Ruch Know Nothing był natywistycznym amerykańskim ruchem politycznym w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku. Jego siłą napędową była powszechna w młodym społeczeństwie obawa, że kraj zostanie zalany przez katolickich imigrantów z Irlandii, których częstokroć uważano za przeciwników "amerykańskich wartości", będących pod kontrolą papieża w Rzymie. Aktywny głównie w latach 1854-1856 ruch domagał się powstrzymania imigracji i naturalizacji, ale wysiłki te nie przyniosły spodziewanych efektów. Ruch miał zaledwie kilku wyróżniających się przywódców. Jego członkowie rekrutowali się w większości z przedstawicieli niższych klas i w całości z protestantów, ale podzielonych w kwestii stosunku do niewolnictwa. Większość przeszła do Partii Republikańskiej przed wyborami prezydenckimi roku 1860.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych – akt prawny autorstwa m.in. Thomasa Jeffersona, uzasadniający prawo Trzynastu Kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III. Ogłoszona 4 lipca 1776 w Filadelfii podczas II Kongresu Kontynentalnego.
  James Buchanan Jr. (ur. 23 kwietnia 1791 w Cove Cup (hrabstwo Franklin), zm. 1 czerwca 1868 w Lancaster) – amerykański, polityk piętnasty prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1857-1861.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.