• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 roku  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Andrzej Szmajdziński (ur. 9 kwietnia 1952 we Wrocławiu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1985–1989 i ponownie od 1991 do 2010 (I, II, III, IV, V i VI kadencji), wicemarszałek Sejmu VI kadencji, były minister obrony narodowej.Grzegorz Bernard Napieralski (ur. 18 marca 1974 w Szczecinie) – polski polityk, od 2004 poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, od 2008 do 2011 przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej[ | edytuj kod]
  Egzemplarz Konstytucji podpisany przez Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego podczas telewizyjnej debaty prezydenckiej 2 lipca 2010, przekazany na licytację WOŚP, eksponowany w gmachu Sejmu

  Zgodnie z art. 40 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej jest osoba zgłoszona przez co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Wcześniej mamy do czynienia z osobą chcącą zostać kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej. Zanim nastąpi ogłoszenie danej osoby kandydatem musi być utworzony komitet wyborczy. Powstaje on po pisemnym wyrażeniu zgody danej osoby na kandydowanie w wyborach i utworzenie jej komitetu wyborczego. Komitet wyborczy może utworzyć minimum 15 osób. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydowanie danej osoby w wyborach komitet wyborczy może zostać zgłoszony Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania. Jeżeli zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100 000 obywateli, Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej.

  Waldemar Pawlak (ur. 5 września 1959 w Modelu) – polski polityk, dwukrotny prezes Rady Ministrów: w 1992 (nie stworzył rządu) oraz w latach 1993–1995.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

  Komitety wyborcze[ | edytuj kod]

  Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta, jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. W wymaganym terminie, do 26 kwietnia 2010 do godz. 16:15, do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu od 24 komitetów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 17 z tych zawiadomień, 7 zaś odrzuciła. Zarejestrowano następujące komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

  Zdzisław Zbigniew Podkański (ur. 18 października 1949 w Guzówce) – polski polityk, historyk, były wiceminister i minister kultury i sztuki, poseł na Sejm II, III i IV kadencji, od 2004 do 2009 deputowany do Parlamentu Europejskiego.Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Gabriel Janowski – przewodniczący Przymierza dla Polski, były minister
 • Marek Jurek – prezes Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu
 • Jarosław Kaczyński – poseł i prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier
 • Bronisław Komorowski – marszałek Sejmu, wykonujący obowiązki prezydenta, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej
 • Janusz Korwin-Mikke – prezes Wolności i Praworządności, były poseł
 • Andrzej Lepper – przewodniczący Samoobrony RP i Naszego Domu Polska – Samoobrony Andrzeja Leppera, były wicepremier i minister
 • Krzysztof Radosław Mazurski – związany ze Związkiem Słowiańskim
 • Kornel Morawiecki – prezes stowarzyszenia Solidarność Walcząca
 • Grzegorz Napieralski – poseł i przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 • Andrzej Olechowski – bezpartyjny przewodniczący Rady Programowej Stronnictwa Demokratycznego, były minister
 • Waldemar Pawlak – wicepremier, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, były premier
 • Zdzisław Podkański – przewodniczący Stronnictwa „Piast”
 • Roman Sklepowicz – prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych Przez System Bankowy i Prawny
 • Bogdan Szpryngiel – przedsiębiorca
 • Ludwik Wasiak – prezes Stronnictwa Narodowego im. Dmowskiego Romana
 • Józef Franciszek Wójcik – oficer i pisarz
 • Bogusław Ziętek – przewodniczący Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80 i Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”
 • Kandydaci[ | edytuj kod]

  Kolejnym etapem było zarejestrowanie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czego dokonała Państwowa Komisja Wyborcza, wobec komitetów, które do dnia 6 maja 2010 dostarczyły podpisy 100 000 osób popierających daną kandydaturę. PKW zarejestrowała dziesięciu kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydatowi Andrzejowi Lepperowi początkowo odmówiono rejestracji z powodu braku biernych praw wyborczych. Ta decyzja została uchylona przez PKW 11 maja 2010 i tym samym Andrzej Lepper został zarejestrowany jako kandydat. Siedem komitetów nie dostarczyło wymaganej liczby podpisów.

  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Libertas Polska (Libertas, LP) – polska prawicowa partia polityczna, istniejąca w latach 2009–2014. Była polskim „oddziałem” ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia Libertas. Liderem Libertas Polska (podobnie jak wszystkich oddziałów krajowych) był irlandzki biznesmen Declan Ganley, który nie był formalnie prezesem partii. Wiceprezesami byli: były poseł LPR i były sekretarz stanu w kancelarii premiera Jarosława Kaczyńskiego – Daniel Pawłowiec oraz były poseł PiS i Prawicy Rzeczypospolitej – Artur Zawisza.

  Oficjalni kandydaci[ | edytuj kod]

  Zwycięzcy I tury wyborów w poszczególnych województwach
  Poparcie dla kandydatów w I turze wyborów w poszczególnych powiatach

  Oświadczenia lustracyjne[ | edytuj kod]

  Dziewięciu kandydatów złożyło zgodne z prawdą oświadczenia lustracyjne, potwierdzone postanowieniami sądu. Dziesiąty kandydat Grzegorz Napieralski z uwagi na wiek nie został objęty wymogiem lustracji. Kandydat Andrzej Olechowski oświadczył, że był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141), pozostali kandydaci oświadczyli, że nie byli współpracownikami.

  Prawica Rzeczypospolitej (Prawica, Prawica Marka Jurka, PR) – polska chrześcijańsko-konserwatywna partia polityczna, powstała w 2007. Posiadała koło poselskie w Sejmie V kadencji (od 27 kwietnia do 4 listopada 2007). Herbem Prawicy Rzeczypospolitej jest krzyż jagielloński.TVP Polonia (Telewizja Polonia, TV Polonia, TVPolonia) – polski, satelitarny kanał Telewizji Polskiej, skierowany głównie do Polaków mieszkających za granicą. TVP Polonia rozpoczął regularną emisję od 31 marca 1993 roku, choć wcześniej, od 24 października 1992 roku, nadawana była emisja próbna programu.

  Debaty[ | edytuj kod]

 • 16 maja 2010 – debata w krakowskim klubie dziennikarzy „Pod Gruszką” pomiędzy Markiem Jurkiem i Andrzejem Olechowskim
 • 8 czerwca 2010 – debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania (TVP1, TVP Info; prowadzący: Jarosław Kulczycki – TVP; pierwszy cykl debat prezydenckich w Telewizji Polskiej, do której zaproszeni zostali: Andrzej Lepper, Kornel Morawiecki oraz Bogusław Ziętek)
 • 9 czerwca 2010 – debata zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski (organizator: Uniwersytet Warszawski; prowadzący: Maciej Macenowicz, Marcin Żukowski; bez udziału Jarosława Kaczyńskiego oraz Grzegorza Napieralskiego)
 • 10 czerwca 2010 – planowana debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania, miała być drugim z cykli debat prezydenckich w Telewizji Polskiej, do której zaproszeni zostali: Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Olechowski oraz Marek Jurek. Dwaj ostatni kandydaci odmówili wizyty w studiu, sprzeciwiając się dzieleniu przez telewizję kandydatów na bardziej i mniej poważnych. Natomiast Janusz Korwin-Mikke został zaproszony w tym dniu do programu Minęła dwudziesta prowadzonego przez Jana Ordyńskiego
 • 13 czerwca 2010 – debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania (TVP1, TVP Info; prowadzący: Diana Rudnik i Krzysztof Ziemiec – TVP; trzeci cykl debat prezydenckich w Telewizji Polskiej do której zaproszeni zostali: Grzegorz Napieralski, Bronisław Komorowski, Jarosław Kaczyński oraz Waldemar Pawlak)
 • Pierwsza tura[ | edytuj kod]

  Oficjalne wyniki[ | edytuj kod]

  Oficjalne wyniki I tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podała 21 czerwca 2010:

  Socjaldemokracja Polska (SDPL) – polska centrolewicowa partia polityczna o programie socjaldemokratycznym. Założona 26 marca 2004 przez część działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (na skutek rozłamu w tej partii) z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim na czele, kwestionujących działania ówczesnego jej kierownictwa. Zarejestrowana sądownie 19 kwietnia 2004. W Sejmie IV kadencji partia posiadała klub parlamentarny. Jeden z jej liderów Marek Balicki do 2005 zajmował stanowisko ministra zdrowia. W Sejmie VI kadencji SDPL reprezentowała grupa posłów, od 2008 do końca kadencji w 2011 zasiadająca w osobnym kole. W latach 2004–2009 ugrupowanie reprezentowane było przez 3 deputowanych w Parlamencie Europejskim.Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.

  Bronisław Komorowski wygrał głosowanie w dziewięciu województwach, natomiast Jarosław Kaczyński w siedmiu. W powiatach zwyciężali także jedynie ci kandydaci – kandydat PO uzyskał najwięcej głosów w 215 z nich, natomiast kandydat PiS w 160.

  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzysztof Radosław Mazurski (ur. 13 sierpnia 1946 w Warszawie) – polski naukowiec, geograf, krajoznawca, podróżnik, działacz PTTK i autor przewodników turystycznych.
  Państwowa Komisja Wyborcza – w ustroju prawnym Rzeczypospolitej stały (od 1991 r.), najwyższy w Polsce organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów w Polsce, tj. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego oraz referendum. Jest organem władzy wykonawczej.
  Polsat News – kanał informacyjno-publicystyczny Grupy Polsat, nadający od 7 czerwca 2008 roku. Szefem kanału, od początku nadawania stacji, jest Henryk Sobierajski.
  Bogusław Zbigniew Ziętek (ur. 9 października 1964 w Zawierciu) – polski działacz związkowy i polityk. Współzałożyciel i przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80". Od 2005 lider Polskiej Partii Pracy. Kandydat PPP-Sierpień 80 w wyborach prezydenckich w 2010. Ma wykształcenie średnie techniczne.
  Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.
  Wolność i Praworządność (WiP) – polska prawicowa partia polityczna o charakterze konserwatywno-liberalnym i eurosceptycznym.
  Partia Demokratyczna – demokraci.pl (Partia Demokratyczna, PD) – polska centrowa partia polityczna, powstała w 2005 z przekształcenia Unii Wolności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.