• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybory parlamentarne w Polsce w 1976 roku

  Przeczytaj także...
  Stanisław Stomma (ur. 18 stycznia 1908 w Szacunach k. Kiejdan, zm. 21 lipca 2005 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, publicysta i polityk, poseł na Sejm PRL w latach 1957–1976 (II, III, IV, V i VI kadencji), senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego "lubelskiego" Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL "mikołajczykowskiego". ZSL jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi.
  Józef Kępa (ur.18 maja 1928 w Rzeczycy w pow. Rawa Mazowiecka, zm. 28 kwietnia 1998 w Warszawie) – historyk, działacz PZPR i państwowy.

  Wybory parlamentarne w Polsce w 1976 roku – wybory do Sejmu PRL, które zostały przeprowadzone 21 marca 1976, równocześnie z wyborami do rad narodowych (na podstawie uchwały Rady Państwa z 17 stycznia 1976). Mandaty w Sejmie przydzielono organizacjom należącym do Frontu Jedności Narodu, według ustalonej puli. W Sejmie znaleźli się więc przedstawiciele PZPR (w większości), pozostałych koncesjonowanych partii (ZSL i SD), a także kilkadziesiąt osób bezpartyjnych (w tym po kilku przedstawicieli Stowarzyszenia „Pax”, Znaku (który występował w wyborach po raz ostatni, przed przekształceniem go w PZKS) i ChSS).

  Ruch "Znak" – nieformalne środowisko katolików świeckich w czasach PRL, którego polityczną reprezentację stanowiło koło poselskie "Znak".Front Jedności Narodu – organizacja społeczno-polityczna utworzona w 1952 (do 1956 roku działał pod nazwą Frontu Narodowego).

  Podczas wyborów dowożono ludzi specjalnie zamówionymi na tę okoliczność autobusami. Telewizja pokazywała odświętnie ubranych ludzi oddających głos. Głosowano bez skreśleń, wyłącznie na tzw. miejsca mandatowe.

  Do wyborów nie mógł przystąpić Stanisław Stomma z koła poselskiego Znak.

  Oficjalne wyniki głosowania i wyniki wyborów[ | edytuj kod]

  Oficjalnie podano, że frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 98,3%. Na listy Frontu Jedności Narodu padło 99,4% głosów. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza otrzymała 56,7% składu izby, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 24,6%, bezpartyjni 10,7%, Stronnictwo Demokratyczne 8%. W porównaniu z poprzednimi latami liczba posłów PZPR powiększyła się kosztem ZSL i SD. Udział bezpartyjnych posłów pozostał niezmienny.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Piotr Jaroszewicz (ur. 8 października 1909 w Nieświeżu, zm. 1 września 1992 w Warszawie) – polski polityk komunistyczny, generał dywizji Wojska Polskiego, premier PRL w latach 1970–1980, członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR, nadzorującej ludowe Wojsko Polskie od maja 1949.

  Nieznany jest prawdziwy wynik głosowań. Podczas liczenia głosów dochodziło do zawyżania rezultatów wyników przez poszczególne województwa. Frekwencję 98,27% zatwierdziło Biuro Polityczne KC PZPR.

  Podział mandatów[ | edytuj kod]

  Przykładowe wyniki na poszczególnych kandydatów[ | edytuj kod]

 • poseł Józef Kępa w okręgu wyborczym nr 3 w Warszawie-Ochota – 98,65%
 • poseł Piotr Jaroszewicz w okręgu wyborczym nr 4 w Warszawie-Praga Północ – 99,17%
 • poseł Edward Gierek w okręgu wyborczym nr 24 w Sosnowcu – 99,99% (najwięcej głosów, najlepszy wynik w historii PRL)
 • poseł Kazimierz Kuraś w okręgu wyborczym nr 32 w Krakowie – 94,52% (najmniej głosów ze wszystkich posłów tej kadencji)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej VII kadencji
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 roku o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego (Dz.U. z 1976 r. nr 2, poz. 16).
  2. Stuprocentowa frekwencja. W: Historia PRL. T. 17: 1976. New Media Concept, 2009, s. 8-11. ISBN 978-83-7558-523-0.
  3. Andrzej Rzepliński: Niewolne wybory parlamentarne. Doświadczenie polskie 1947–1989. Uniwersytet Warszawski. [dostęp 2017-06-08].
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.Wybory do rad narodowych w Polsce w 1976 roku – wybory do wojewódzkich rad narodowych w PRL, przeprowadzone 21 marca 1976 roku – jednocześnie z wyborami do Sejmu – na podstawie uchwały Rady Państwa z 17 stycznia 1976 r. Frekwencja wyniosła 98,27%. Według obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej na listy FJN oddano 99,43% ważnych głosów. Głosów nieważnych oddano 14 923, czyli 0,06% wszystkich oddanych głosów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stowarzyszenie PAX – świecka organizacja katolicka utworzona oficjalnie w 1947 przez Bolesława Piaseckiego i innych działaczy przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. Początkowo zrzeszała katolików gotowych do współpracy z siłami komunistycznymi, po 1956 przybrała bardziej kompromisowe stanowisko (m.in. współpraca z byłymi żołnierzami AK), od 1979 część działaczy wspierała „Solidarność”. Obecnie działa pod nazwą Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.
  Posłowie na Sejm PRL VII kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 marca 1976.
  Edward Gierek (ur. 6 stycznia 1913 w Porąbce – ob. dzielnica Sosnowca, zm. 29 lipca 2001 w Cieszynie) – polski polityk, działacz komunistyczny, w latach 1970–1980 I sekretarz KC PZPR, poseł na Sejm PRL I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Członek Rady Państwa.
  Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947-1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952-1989 Rada Państwa pełniła obowiązki kolegialnej głowy państwa (odpowiednik prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.
  Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – składał się w I kadencji z 425, w II kadencji z 459, a w pozostałych kadencjach z 460 posłów. Początkowo ustalono jednolitą normę przedstawicielską – 1 poseł: 60 tys. mieszkańców, później wykreślono ją z konstytucji jako niepraktyczną. Zerwano z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie wykorzystano tego przepisu – jako zbyt niebezpiecznego). Wprowadzono czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze (wykreślenie zasady proporcjonalności). Sejm większością głosów przyjmował ustawy i podejmował uchwały, wybierał ze swego grona Prezydium (funkcja marszałka zwykle przypadała przedstawicielowi ZSL), na pierwszym swym posiedzeniu powoływał Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów oraz Radę Państwa. Uchwalał budżet i narodowe plany społeczno-gospodarcze. Miał prawo przyjmować petycje od obywateli. Do niego należały też niektóre uprawnienia kreacyjne, m.in. wybór szefa NIK, członków Trybunału Stanu i Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (trzy ostatnie instytucje powołane dopiero w latach osiemdziesiątych). Parlament obradował w trybie sesyjnym. Sesje zwoływane były w określonych terminach przez Radę Państwa.
  Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS) – stowarzyszenie powstałe w 1981 r., od 2003 roku organizacja pożytku publicznego.
  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS) – istniejące w latach 1957–1989 koncesjonowane przez władze PRL ugrupowanie społeczno-polityczne, skupiające chrześcijan różnych wyznań.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.096 sek.