• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Okręg wyborczy nr 13 – okręg wyborczy w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego, obejmujący swym zasięgiem tereny województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Gorzów Wielkopolski.

  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 – odbyły się 25 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 51 spośród łącznej liczby 751 eurodeputowanych.

  Kalendarz wyborczy[ | edytuj kod]

 • 7 kwietnia (godz. 16:15) – termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych (partii politycznych, koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców)
 • 15 kwietnia (godz. 24:00) – termin zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w danym okręgu wyborczym (zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej). Zarejestrowanie listy w siedmiu okręgach daje przywilej bycia komitetem ogólnopolskim
 • 25 kwietnia (godz. 12:00) – losowanie jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach
 • 24 maja (godz. 00:00) – rozpoczęła się cisza wyborcza
 • 25 maja (godz. 07:00) – rozpoczęło się głosowanie
 • 25 maja (godz. 21:00) – zakończyła się cisza wyborcza i głosowanie
 • Kalendarium przedwyborcze[ | edytuj kod]

 • 2 lutego – Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej zatwierdziła listy kandydatów SLD-UP
 • 8 lutego – Europa Plus zaprezentowała kandydatów mających startować z pierwszych miejsc na listach do Parlamentu Europejskiego (z ramienia komitetu Europa Plus Twój Ruch)
 • 22 lutego – Prawica Rzeczypospolitej zaprezentowała swoich kandydatów do PE (mających startować z piątych miejsc na listach PiS)
 • 24 lutego:
 • Demokracja Bezpośrednia opublikowała wyniki prawyborów na liderów list wyborczych swojego komitetu
 • do PKW wpłynęły pierwsze zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych
 • 2 marca – Europa Plus przedstawiła pełne listy kandydatów
 • 22 marca:
 • Platforma Obywatelska zatwierdziła i przedstawiła pełne listy kandydatów
 • Prawo i Sprawiedliwość zatwierdziło listy kandydatów i zaprezentowało ich liderów
 • 23 marca – Kongres Nowej Prawicy zatwierdził listy kandydatów i zaprezentował ich liderów
 • 3 kwietnia – liderów list zaprezentował Ruch Narodowy
 • 5 kwietnia – listy kandydatów zatwierdziło Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 12 kwietnia:
 • liderów list zaprezentowała Polska Razem
 • Zarząd Główny niestartującej w wyborach Ligi Polskich Rodzin udzielił poparcia Platformie Obywatelskiej
 • Okręg wyborczy nr 1 – okręg wyborczy obejmujący teren województwa pomorskiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Gdańsku.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Okręg wyborczy nr 3 – okręg wyborczy obejmujący województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Olsztynie.
  Powiat ciechanowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ciechanów.
  Okręg wyborczy nr 8 – okręg wyborczy w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego, obejmujący swym zasięgiem teren województwa lubelskiego. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Lublin.
  Okręg wyborczy nr 11 – okręg wyborczy obejmujący teren województwa śląskiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Katowicach.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.073 sek.