• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku

  Przeczytaj także...
  Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, EKR (ang. European Conservatives and Reformists, ECR) – grupa w Parlamencie Europejskim, utworzona po wyborach do PE w 2009 przez partie konserwatywne. Liczy 56 eurodeputowanych z jedenastu państw i jest piątą co do wielkości frakcją w PE. Program EKR bazuje na tzw. Deklaracji Praskiej, głoszącej takie wartości, jak wolność jednostki, poparcie dla wolnego rynku i inne.Posłowie VII kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 4 a 7 czerwca 2009.
  Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku odbyły się w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej w okresie od 4 czerwca (czwartek) do 7 czerwca (niedziela).

  Wybrano 736 posłów reprezentujących prawie 500 milionów obywateli UE, z czego prawo głosu posiadało ok. 375 milionów (frekwencja wyborcza – 43%). Polsce przypadło 50 mandatów, co odzwierciedla przepisy Traktatu Nicejskiego odnoszące się do 27 państw członkowskich. W przypadku gdyby doszło do wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, w wyborach wybieranych byłoby 750 posłów + 1 przewodniczący.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego – akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli 27 (od 2014 - 28) państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (eurodeputowanych).Traktat nicejski (oficjalnie: Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne), TN – umowa międzynarodowa parafowana w grudniu 2000 r., podpisana 26 lutego 2001 r. w Nicei. TN wszedł w życie 1 lutego 2003 roku.

  Ordynacja wyborcza[]

  Choć wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się we wszystkich krajach Unii w tym samym tygodniu, to każde państwo członkowskie stosuje własną ordynację wyborczą.

  Grupy polityczne (frakcje) w Parlamencie Europejskim[]

 • Europejska Partia Ludowa (EPP)
 • Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D)
 • Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
 • Zieloni - Wolny Sojusz Europejski (Greens/EFA)
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR)
 • Europejska Zjednoczona Lewica – Nordycka Zielona Lewica (EUL/NGL)
 • Europa Wolności i Demokracji (EFD)
 • Wyniki podziału mandatów eurodeputowanych w krajach Unii Europejskiej[]

  Zobacz też[]

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku
 • Posłowie do Parlamentu Europejskiego 2009-2014
 • Przypisy

  1. Europe decides in parliamentary poll (ang.). Euronews.net, 2009-06-07. [dostęp 2009-06-07].
  2. europarl.europa.eu: Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego 1979-2009. [dostęp 3 maja 2014].

  Linki zewnętrzne[]

 • Wybory 2009 – oficjalny serwis Parlamentu Europejskiego
 • EuroparlTV – oficjalna telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego, na której także będzie prowadzona kampania przed Wyborami 2009
 • Strona z aktualnymi prognozami wyborczymi
 • Euprofiler – profile wyborcze i porównania do innych państw
 • Wyniki wyborów na stronie Parlamentu Europejskiego
 • Europa Wolności i Demokracji (ang. Europe of Freedom and Democracy, EFD) – grupa polityczna w Parlamencie Europejskim VII kadencji, powołana faktycznie 1 lipca 2009. Początkowo liczyła 32 deputowanych, stając się najmniej liczną frakcją w kadencji 2009–2014.Zjednoczona Lewica Europejska - Nordycka Zielona Lewica (ang. European United Left - Nordic Green Left, GUE/NGL, ZLE/NZL) – frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim grupująca partie eurokomunistyczne, socjalistyczne oraz ekosocjalistyczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mandat – pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję pochodzącą z wyboru. W tym znaczeniu mandat to umocowanie określonej osoby do uczestnictwa w zbiorowym ciele obsadzanym w wyborach – mandat ma poseł na Sejm, radny gminy itp., ale również członek zarządu organu osoby prawnej (spółki, spółdzielni, fundacji itp.). Wyróżnia się dwa rodzaje: mandat wolny i mandat imperatywny.
  Europejska Partia Ludowa (dawniej określana też jako Europejska Partia Obywatelska; fr. Parti Populaire Européen, PPE, ang. European People’s Party, EPP), EPL – europejska partia polityczna, w skład której wchodzą głównie partie proeuropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i demokratyczne krajów Unii Europejskiej. Powstała 8 lipca 1976 z inicjatywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wchodzącej w skład Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej.
  Stefan Hambura, Mariusz Muszyński: Zbiór Traktatów UE teksty skonsolidowane po Traktacie z Lizbony. 2008. ISBN 978-83-60003-27-5.
  Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (ang. Progressive Alliance of Socialists and Democrats, S&D) – socjaldemokratyczna grupa polityczna w Parlamencie Europejskim VII kadencji, powołana faktycznie 23 czerwca 2009.
  Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce – wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ich główne zasady oraz pozycja prawnoustrojowa Parlamentu Europejskiego określone są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zaś szczegóły regulowane są na poziomie państw członkowskich. W Polsce regulacje prawne dotyczące wyłaniania składu Parlamentu Europejskiego zawarte są w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).
  Zieloni – Wolny Sojusz Europejski (Zieloni/WSE, ang. Greens/European Free Alliance, Greens/EFA) – jedna z frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim. W kadencji 2009-2014 posiada 55 mandatów i jest czwartą co do wielkości grupą w PE.
  Poseł do Parlamentu Europejskiego – członek Parlamentu Europejskiego, wybierany na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie określenia "europarlamentarzysta", "eurodeputowany" lub "europoseł".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.