• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyborcza Akcja Katolicka

  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.
  Klub – w polskim parlamencie: grupa ludzi, która została powołana na zasadzie politycznej, tworząca pewną frakcję.

  Wyborcza Akcja Katolicka – komitet wyborczy startujący w wyborach do parlamentu w 1991.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) – polska partia polityczna o profilu narodowo-chrześcijańskim działająca od 1989 do 2010, nawiązująca do przedwojennych tradycji Narodowej Demokracji i chrześcijańskiej demokracji oraz ruchu niepodległościowego, wywodząca się z ruchu "solidarnościowego".

  WAK, którą tworzyło w głównej mierze Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, uzyskała 980 304 (8,74%) głosy poparcia, co dało jej 49 mandatów w Sejmie oraz 9 w Senacie. Parlamentarzyści wybrani z ramienia WAK utworzyli klub parlamentarny ZChN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.935 sek.