• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyżyna Wańkowej

  Przeczytaj także...
  Wyżyna – obszar, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 metrów n.p.m., a wysokości względne są na ogół mniejsze niż 300 m. Z obszarów wyżyn wyłączane są bowiem obszary o szczególnie urozmaiconej rzeźbie i wysokościach względnych przekraczających 300 m stosunku do najbliższych den dolinnych, czyli góry. Różnice w wysokościach względnych w obrębie wyżyny są więc stosunkowo małe. W Polsce i innych krajach często przyjmuje się za dolną granicę wyżyn poziomicę 200 m n.p.m. Na mapie hipsometrycznej niższe wyżyny wyróżnione są barwami żółtymi, podobnie jak i najniższe partie gór, np. pogórza, natomiast najwyższe wyżyny - jasnymi odcieniami koloru brązowego. Nad wyżynami, powyżej 500 m n.p.m. rozciągają się góry niskie. Wyjątkiem w skali światowej jest Wyżyna Tybetańska, która znajduje się na wysokości około 4500 m n.p.m. Zalicza się ją do wyżyn, a nie do gór, ponieważ jest płaska - spełniony jest warunek deniwelacji (różnicy między dwoma wzniesieniami) mniejszej niż 300 metrów.Chwaniów – jedno z głównych pasm Gór Sanocko-Turczańskich, położone pomiędzy Górami Słonnymi a Pogórzem Przemyskim. Najwyższymi szczytami są Brańcowa (677 m n.p.m.) i Truszowskie (677 m n.p.m.).
  Tyrawka (Tyrawski Potok) – rzeka, prawy dopływ Sanu w Górach Sanocko-Turczańskich o długości około 23 km. Jego źródła znajdują się na stokach pasma Chwaniowa (632 m n.p.m.) i góry Węgliska (616 m n.p.m.), pomiędzy Zawadką a Ropienką Dolną. Główne dopływy to Borsukowiec, Berezka i Lachawka
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Wyżyna Wańkowej – obszar w północnej części Gór Sanocko-Turczańskich, nie posiadający oficjalnie zdefiniowanych granic, ale dość wyraźnie odgraniczający się od otaczających grup o bardziej górskim charakterze. Określenie dotyczy obszaru pomiędzy Górami Słonnymi, Magurą Wańkową i Grupą Laworty z południa a Chwaniowem z północy, na zachodzie za granicę można przyjąć granicę Gór Sanocko-Turczańskich, tj. dolinę potoku Lachawka (Rogatka), a od wschodu dolinę Strwiąża.

  Wańkowa (w latach 1977-1981 Jankowa) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Olszanica, w dolinie potoku Wańkówki.Góry Słonne (niem. Berge Saana, staropol. Góry Sanockie, Słonna Góra 1877 ) – pasmo górskie, należące do Gór Sanocko-Turczańskich, w Karpatach Wschodnich. Pasmo przebiega z północnego zachodu na południowy wschód. Nigdy nie został dokładnie zdefiniowany obszar kryjący się pod tą nazwą, zwyczajowo przyjmuje się, że dotyczy on gór na wschód od doliny Sanu, na północ od Leska po Olszanicę.

  Charakterystyka[]

  Omawiany obszar dobrze spełnia kryteria wyżyny, wysokości bezwzględne wahają się pomiędzy 400 a 600 m n.p.m., wysokości względne nie przekraczają 300 m. Układ dolin i grzbietów jest bardzo regularnie rusztowy. Doliny są szerokie o płaskim dnie, przełęcze pomiędzy kolejnymi grzbietami podchodzą dość wysoko (Przełęcz Dźwiniacka 523 m n.p.m., Przełęcz pod Mostami 535 m n.p.m., Przełęcz nad Górną Ropienką 550 m n.p.m.). Najwyższe wzniesienie tego obszaru to wzgórze Mosty 640 m n.p.m.

  Lachawka (inaczej Rogatka) – potok na pograniczu Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego o długości około 10 km, prawy dopływ Tyrawki.Strwiąż (ukr. Стривігор – Strywihor) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i na zachodniej Ukrainie, w dorzeczu Dniestru (zlewisko Morza Czarnego). Długość – 94 km, powierzchnia zlewni – 955 km², z tego 193 km² w Polsce. Źródła w Polsce, w Górach Sanocko-Turczańskich, w okolicach Ustrzyk Dolnych. Płynie na północny wschód, w okolicach Sambora wypływa na teren Kotliny Naddniestrzańskiej. Przyjmuje swój największy dopływ Błażiwkę, skręca na południowy wschód i w okolicy wsi Chłopczyci uchodzi do Dniestru.

  Europejski dział wodny[]

  Przez Wyżynę Wańkowej przechodzi europejski dział wodny pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Schodzi z kulminacji Działu (Grupa Laworty) na Przełęcz Dźwiniacką, dalej na górę Mosty, Przełęcz pod Mostami, wzgórze 593 m n.p.m., Przełęcz nad Ropienką i wchodzi na Kulminację Brańcowa należącą już do Chwaniowa.

  Magura Wańkowa – masyw w Górach Sanocko-Turczańskich, o kulminacji na wysokości 630 m n.p.m., będący kontynuacją głównego pasma Gór Słonnych poza dolinę Wańkówki. Jego wybitność wynosi ok. 180 m. Wznosi się ok. 300 m nad poziom Olszanicy.Brelików dawniej też Brylików – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne w dolinie potoku Wańkówki.

  Sieć wodna[]

  Rzeki Wyżyny Wańkowej układają się w regularny kratownicowy układ z szerokimi, płaskodennymi odcinkami równoległymi do grzbietów oraz licznymi wąskimi przełomowymi odcinkami. Główne potoki to: Wańkówka i jej dopływ Ropieńka, Serednica oraz dorzecze górnej Tyrawki: Borsukowiec i Berezka.

  Kreców (w latach 1977-1981 Sady) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska. Leży w dolinie potoku dopływu Tyrawki.Dźwiniacz Dolny – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.

  Turystyka[]

  Główne miejscowości to: Wańkowa, Ropienka, Brelików, Leszczowate, Serednica, Dźwiniacz Dolny, Zawadka, Rozpucie, Rakowa, Tyrawa Wołoska, Paszowa, Berezka, Kreców. (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});

  Rozpucie (w latach 1977-1981 Tkaczowa) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska.Serednica (w latach 1977-1981 Średnia Wieś) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Berezka − potok w Górach Sanocko-Turczańskich, największy dopływ Tyrawki. Źródła znajdują się w Paśmie Bziany na północ od Kuźminy, a ujście w Tyrawie Wołoskiej.
  Morze Czarne (w starożytności: gr. Εύξεινος Πόντος, łac. Pontus Euxinus, co znaczy „Morze Gościnne”) – morze śródlądowe rozciągające się pomiędzy Azją Mniejszą na południu, Kaukazem na wschodzie, Niziną Wschodnioeuropejską na północy i Półwyspem Bałkańskim na zachodzie. Wchodzi w skład systemu oceanicznego Oceanu Atlantyckiego.
  Morze Bałtyckie, Bałtyk (łac. balteus — pas. Nazwa Bałtyku pojawia się po raz pierwszy u Adama z Bremy) – płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodnią granicę Bałtyku właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18–20 m od przylądka Gedser (wyspa Falster) do przylądka Darßer Ort (Darß); na zachód od tej linii znajduje się akwen Bałtyku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km² nazywany przez Niemców także Ostsee; akwen ten obejmuje m.in. część wód Cieśnin Duńskich (oprócz Małego i Wielkiego Bełtu) a także mniejsze: Alsenbelt, Fehmarnbelt, Langelandsbælt.
  Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) – umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych.
  Leszczowate (w latach 1977-1981 Zalesie) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.
  Ropienka – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, w dolinie potoku Ropienka.
  Brańcowa – najwyższy szczyt pasma Chwaniowa w Górach Sanocko-Turczańskich o wysokości 667 m n.p.m. Jego stoki opadają: na południe – ku Przełęczy Wolańskiej i dolinie potoku Łodyna, zaś na północny wschód – ku Przełęczy pod Brańcową. Na północno-wschodnim stoku Brańcowej znajduje się źródło Wiaru. Szczyt góry jest zalesiony, przez co nie przedstawia walorów widokowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.