• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższe kwasy karboksylowe

  Przeczytaj także...
  Łańcuch węglowy – łańcuch atomów, tworzony przez atomy węgla. Charakteryzuje się szczególną trwałością. Jest podstawą wielu organicznych związków chemicznych.Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).
  Cząsteczka (molekuła) – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od cząstek (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego. Jednakże, w fizyce kwantowej, chemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.
  Cząsteczka kwasu stearynowego

  Wyższe kwasy karboksylowekwasy karboksylowe, których cząsteczki mają długie łańcuchy węglowe. Przykładem może być np. kwas oleinowy

  Kwas stearynowy (gr. stear – łój, tłuszcz) – organiczny związek chemiczny, jeden z nasyconych kwasów tłuszczowych, składnik tłuszczów (np. łój wołowy składa się w 24% z kwasu stearynowego).Kwas lignocerynowy (kwas tetrakozanowy), C23H47COOH – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych, nasycony kwas tłuszczowy o 24 atomach węgla w łańcuchu. Występuje w niewielkich ilościach w olejach roślinnych (<2%), a u zwierząt jako składnik cerybozydów w osłonkach mielinowych.

  Zobacz też[]

 • kwasy tłuszczowe
 • Kwas oleinowy (łac. oleum – olej), CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH – organiczny związek chemiczny z grupy jednonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-9. Jest cis-izomerem kwasu elaidynowego.Kwas sebacynowy – organiczny związek chemiczny, kwas dikarboksylowy o wzorze półstrukturalnym: HOOC-(CH2)8-COOH lub wzorze sumarycznym: C10H18O4. W stanie czystym występuje w postaci białych płatków lub proszku; topi się w temperaturze 131–134,5 °C i wrze w temperaturze 294,4 °C (przy ciśnieniu 100 Tr).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.