• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy

  Przeczytaj także...
  Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WT UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w dwóch kierunkach:Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.
  Seminarium duchowne (z łac. szkółka roślin, od semen – nasienie, seminis – narybek, latorośl) – w Kościołach chrześcijańskich specjalny dom, w którym kandydaci do stanu duchownego odbywają intensywną formację teologiczną, moralną i naukową.
  Część mieszkalna Seminarium

  Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. bpa Michała Kozala - seminarium duchowne przygotowujące do stanu duchownego kleryków diecezji bydgoskiej.

  Charakterystyka[]

  Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej kształci kleryków do stanu duchownego. W wymiarze edukacyjnym jest włączone w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Alumni odbywają studia na kierunku teologii pastoralnej o specjalności kapłańskiej. Jurysdykcję kanoniczną nad Seminarium sprawuje biskup bydgoski. Głównym patronem jest bł. Michał Kozal, biskup i męczennik z czasów II wojny światowej. Drugim patronem jest bł. alumn Bronisław Kostkowski, męczennik, który przed wstąpieniem do seminarium, uczył się w Gimnazjum Humanistycznym, mieszczącym się w obecnym budynku bydgoskiego seminarium.

  Diecezja koszalińsko-kołobrzeska (łac. Dioecesis Coslinensis-Colubreganus, niem. Bistum Köslin-Kolberg) – jedna z trzech diecezji obrządku łacińskiego w metropolii szczecińsko-kamieńskiej ustanowiona 28 czerwca 1972, położona na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jest następczynią biskupstwa kołobrzeskiego istniejącego w latach 1000–1007.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Codzienne nabożeństwa oraz coroczne święcenia prezbiteratu z udziałem alumnów seminartium odbywają się w położonej nieopodal katedrze bydgoskiej pw. św. Marcina i Mikołaja.

  Historia[]

  Seminarium zostało erygowane 1 sierpnia 2004 roku przez pierwszego biskupa bydgoskiego Jana Tyrawę. Było to konsekwencją powołania z dniem 25 marca 2004 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II Diecezji Bydgoskiej utworzonej z fragmentów dotychczasowych: Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Koszalińskiej i Diecezji Pelplińskiej. Pierwszym rektorem Seminarium został ks. dr Wojciech Szukalski, prefektem ks.lic.mgr Tomasz Kalociński, a Ojcem Duchownym ks. prał. Janusz Mnichowski.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.Teologia pastoralna – dyscyplina teologii praktycznej, której przedmiotem jest relacja pomiędzy człowiekiem wierzącym a światem współczesnym i Kościołem.

  Pierwszy rok akademicki 2004/2005, alumni rozpoczęli w pomieszczeniach udostępnionych przez Zgromadzenie Ducha Świętego przy al. Jana Pawła II w Bydgoszczy. W 2007 r. pozyskano budynek przy ul. Grodzkiej 18-22, który po odpowiednim przystosowaniu stał się stałą siedzibą uczelni.

  Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Włocławskiej we Włocławku – rzymskokatolickie seminarium duchowne działające w ramach struktur Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zostało erygowane 16 sierpnia 1569 r. przez ordynariusza kujawsko-pomorskiego bpa Stanisława Karnkowskiego. W momencie założenia było pierwszym seminarium duchownym w Królestwie Polskim.Biskupi włocławscy – biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji kujawsko-pomorskiej (1133–1818), diecezji kujawsko-kaliskiej (1818–1925) oraz diecezji włocławskiej (od 1925).

  Siedziba[]

  Seminarium mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Grodzkiej 18-22, wzniesionym w 1858 r. dla miejskiej szkoły realnej, rozbudowanym w latach 1906-1908. Poszczególne skrzydła budynku mieszczą: sale dydaktyczne (nr 18, z czerwonej cegły), zaś część wschodnia (nr 20 i 22) - mieszkania kleryckie. W budynku ma swoją siedzibę również Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, który wraz z Seminarium współtworzy Sekcję Bydgoską Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Bronisław Kostkowski (ur. 11 marca 1915 w Słupsku, zm. 27 września 1942 w Dachau) – alumn, męczennik II wojny światowej, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Przełożeni[]

  Rektor[]

 • ks. dr Marcin Puziak (od 2014)
 • Prefekt[]

 • ks. dr Michał Adamczyk (od 2006)
 • Ojcowie duchowni[]

 • ks. dr Zygmunt Zaborowski (od 2010)
 • ks. mgr Aleksander Kozakowski (od 2014)
 • Patroni Seminarium[]

 • Błogosławiony biskup Michał Kozal - katecheta w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Bydgoszczy (1923-1927), profesor i rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie (1927-1939), biskup pomocniczy włocławski (1939-1943), zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau.

  Archidiecezja gnieźnieńska - jedna z 14. archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim, pierwsza metropolia kościelna w Polsce założona w 1000 roku, siedziba prymasów Polski od 1418 roku, legatów papieskich od 1515 roku. Unia personalna aeque principaliter z archidiecezją poznańską (1821-1946) i in persona episcopi z archidiecezją warszawską (1946-1992).Jan Tyrawa (ur. 4 listopada 1948 w Kuźnicach Świdnickich) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, biskup pomocniczy wrocławski w latach 1988–2004, biskup diecezjalny bydgoski od 2004.
 • Błogosławiony alumn Bronisław Kostkowski - uczeń bydgoskich szkół: Publicznej Szkoły Powszechnej im. św. Jana przy ul. Świętojańskiej (1922-1926), Męskiego Państwowego Gimnazjum Humanistycznego przy ul. Grodzkiej, alumn Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku; zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau.

  Michał Kozal (ur. 25 września 1893 w Nowym Folwarku, zm. 26 stycznia 1943 w Dachau) – błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy włocławski w latach 1939–1943.VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – jedno z liceów ogólnokształcących w Bydgoszczy, położone w jej centrum, przy ul. Staszica 4. W sąsiedztwie szkoły znajdują się m.in. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego.
 • Zobacz też[]

 • Uczelnie wyższe i placówki naukowe w Bydgoszczy
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
 • Diecezja bydgoska
 • Biskup Jan Tyrawa
 • Edukacja w Bydgoszczy
 • Przypisy

  Bibliografia[]

  Historia (pol.). Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bpa Michała Kozala w Bydgoszczy. [dostęp 2012-06-13].

  Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – wyższa uczelnia teologiczna w Bydgoszczy, od 1998 r. będąca sekcją zamiejscową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Linki zewnętrzne[]

 • Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Diecezja pelplińska - jedna z trzech diecezji obrządku łacińskiego metropolii gdańskiej w Polsce, historycznie nawiązująca do diecezji chełmińskiej. 25 marca 1992 papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus zmienił nazwę diecezji chełmińskiej na pelplińską i włączył ją w skład nowoutworzonej metropolii gdańskiej. Zreorganizowana została również struktura diecezji. W jej skład weszła część dekanatów dawnej diecezji chełmińskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Łącznie diecezja pelplińska składa się z 30 dekanatów i 285 parafii.
  Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie, seminarium duchowne archidiecezji gnieźnieńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w Gnieźnie, erygowane 30 kwietnia 1583 przez prymasa Stanisława Karnkowskiego w Kaliszu; od 1998 sekcja zamiejscowa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształci na kierunku teologia pastoralna o specjalności kapłaństwo; jurysdykcję kanoniczną nad seminarium sprawuje arcybiskup gnieźnieński.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  Edukacja w Bydgoszczy W 2011 r. do bydgoskich szkół szczebla podstawowego i średniego uczęszczało 40,5 tys. uczniów. Miasto Bydgoszcz prowadziło w tym czasie 121 samodzielnych szkół, placówek oraz szkół zorganizowanych w zespoły. Ponad 5 tys. dzieci spędza czas w miejskich przedszkolach.
  Budynek Świętojańska 20 w Bydgoszczy – zabytkowy budynek oświatowy w Bydgoszczy, początkowo szkoła powszechna, od 2004 r. w gestii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Na mapach: 48°16′13″N 11°28′05″E/48,270278 11,468056 KL Dachau, Konzentrationslager Dachau – pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny, założony wiosną 1933 roku w opuszczonej fabryce amunicji na obrzeżach miasta Dachau, na północ od Monachium, w południowych Niemczech. Funkcjonował do 29 kwietnia 1945, oswobodzony przez wojska amerykańskie.

  Reklama