• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, znana też jako Mała Teresa, Mały Kwiatek; właśc. (fr.) Marie Françoise Thérèse Martin (ur. 2 stycznia 1873 w Alençon, Francja, zm. 30 września 1897 w Lisieux) – francuska karmelitanka bosa, dziewica i święta Kościoła katolickiego oraz doktor Kościoła.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

  Wyższe Seminarium Duchowne w Łodziseminarium duchowne archidiecezji łódzkiej Kościoła rzymskokatolickiego.

  Spis treści

 • 1 Historia , kalendarium
 • 2 Liczba alumnów i wyświęconych
 • 3 Poczet rektorów
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia , kalendarium[]

  Ponieważ 10 grudnia 1920 papież Benedykt XV powołał do życia diecezję łódzką, niezbędnym stało się uruchomienie w Łodzi seminarium duchownego. Nowa diecezja liczyła wtedy tylko 125 kapłanów, stąd należało jak najszybciej utworzyć w niej zakład wychowawczo – naukowy, który będzie kształcił przyszłych księży.

  Włodzimierz Bronisław Jasiński (ur. 12 czerwca 1873 we Włocławku, zm. 17 kwietnia 1965) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny sandomierski w latach 1930–1934, biskup diecezjalny łódzki w latach 1934–1946.Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej - zgromadzenie zakonne założone 3 maja 1850 przez Edmunda Bojanowskiego, który do 1866 osobiście przyjmował kandydatki do zakonu i decydował o dopuszczeniu ich do ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Obecnie dziewczęta w wieku od 18 do 30 lat mogą zgłaszać się do przełożonej generalnej na okres rocznej próby.

  Dnia 22 kwietnia 1921 władze miejskie użyczyły diecezji łódzkiej gmach przy ul. Placowej 14. z przeznaczeniem dla prowadzenia tam szkoły (znajdujący się w tym, wzniesionym w 1843, budynku szpital św. Aleksandra znalazł swoje nowe lokum przy ul. Aleksandrowskiej 115). Kilka miesięcy później, 9 sierpnia został wydany dekret erygujący łódzkie seminarium duchowne, obierając jego patronem św. Stanisława Kostkę. Pierwszym rektorem seminarium ustanowiono ks. Jana Krajewskiego. Od 1922 posługę w seminarium rozpoczęło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Seminarium duchowne (z łac. szkółka roślin, od semen – nasienie, seminis – narybek, latorośl) – w Kościołach chrześcijańskich specjalny dom, w którym kandydaci do stanu duchownego odbywają intensywną formację teologiczną, moralną i naukową.

  W latach 19251926 miała miejsce rozbudowa gmachu seminarium o drugie i trzecie piętro, którą uwieńczyło 3 października 1926 uroczyste poświęcenie przez metropolitę warszawskiego arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego.

 • 1928 – pierwszy łódzki ordynariuszbiskup Wincenty Tymieniecki ogłosił św. Teresę z Lisieux patronką miejscowego seminarium
 • czerwiec 1930 – diecezja łódzka wykupiła od miasta budynek seminarium i otaczający go plac.
 • 1 lipca 1935 – poświęcenie i otwarcie domu wypoczynkowego dla alumnów seminarium, utworzonego w podłódzkim Szczawinie
 • W latach 19371938 poczyniono kolejną rozbudowę seminarium o nowe trzypiętrowe skrzydło od strony seminaryjnego ogrodu.

  Archidiecezja łódzka – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona diecezją w 1920, archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej w 1992, a w 2004 stolicą nowej metropolii, którą tworzy wraz z diecezją łowicką.Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.
 • 1938 – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało łódzkiemu seminarium status wyższej uczelni; ówczesny ordynariusz, bp Włodzimierz Jasiński (wcześniejszy rektor tejże uczelni), zatwierdził statut i regulamin seminarium
 • Dnia 25 listopada 1939 hitlerowcy usunęli z gmachu rektora, profesorów i alumnów, grabiąc całe mienie, a seminarium zostało przeniesione do Szczawina, które jednak gestapo zamknęło 28 lutego 1940. Od tego czasu łódzcy klerycy kontynuowali naukę w seminariach w Sandomierzu i Kielcach.

  Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").

  Po zakończeniu działań wojennych, dnia 1 września 1945 seminarium wznowiło swą działalność. Wobec chwilowego zajęcia gmachu przy ul. Stanisława 14 przez Szkołę Oficerską Milicji Obywatelskiej, seminarium tymczasowo mieściło się w budynku kurii, przy ul. Skorupki 1. Ale już 23 grudnia 1947 władze państwowe zwróciły uczelni jej pierwotny gmach, do którego seminarium przeniesiono w lutym 1948.

  Ferdynand Jacobi (ur. 7 kwietnia 1882 w Łęczycy, zm. 25 sierpnia 1941 w obozie koncentracyjnym Auschwitz) - polski duchowny rzymskokatolicki, kanonik, prałat, katecheta, wykładowca, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, przez lata urzędnik kościelny, pełniący wiele rozmaitych funkcji.Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.
 • 1947 – przy łódzkim wyższym seminarium, swą działalność rozpoczęło Niższe Seminarium Duchowne, które funkcjonowało przez okres kolejnych 10 lat
 • 1950 – odbyły się pierwsze po wojnie święcenia kapłańskie w diecezji łódzkiej
 • 6 listopada 1956 – seminarium odwiedził prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński
 • lata 19821986 – dokonano kolejnej rozbudowy gmachu seminarium (o sale wykładowe, bibliotekę, czytelnię, aulę i salę gimnastyczną)
 • 1984 – odbyły się pierwsze obrony prac magisterskich łódzkich kleryków na KUL-u
 • 1988 – swą działalność rozpoczęła łódzka filia Akademii Teologii Katolickiej, która zaowocowało obronami prac magisterskich już w 1990
 • 21–23 czerwca 1991 – w gmachu seminarium obradowała 248. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski.
 • 20 września 1992 – ukazał się pierwszy numer Łódzkich Studiów Teologicznych, rocznika naukowego, który redaguje zarząd seminarium
 • grudzień 1993 – rozpoczęto wydawanie kleryckiego czasopisma Biuletyn Seminaryjny
 • czerwiec 1995 – pożar w starej części budynku seminarium
 • 7–8 grudnia 1995 – nawiedzenie seminarium przez mozaikowy obraz Matki Boskiej Watykańskiej
 • 21 listopada 1996 – poświęcenie nowego oratorium przez arcybiskupa Władysława Ziółka
 • 19 listopada 1998 – poświęcenie odnowionej kaplicy seminaryjnej
 • styczeń – czerwiec 2000 – remont auli seminaryjnej
 • 13–24 września 2003 – z okazji 25. lecia pontyfikatu Jana Pawła II wspólnota seminaryjna udała się na pielgrzymkę do Rzymu
 • 3 czerwca 2005 – poświęcenie gruntownie odnowionego i zmodernizowanego budynku seminarium
 • wrzesień 2005 – rozpoczęcie posługi w seminarium przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które przejęły swą pracę po siostrach Służebniczkach
 • 15 października 2005 – arcybiskup metropolita Władysław Ziółek ustanowił odpust ku czci św. Stanisława Kostki, pierwszego patrona seminarium, który obchodzi się 13 listopada każdego roku
 • Benedykt XV (łac. Benedictus XV, właśc. Giacomo della Chiesa; ur. 21 listopada 1854 w Genui, zm. 22 stycznia 1922 w Rzymie) – papież w okresie od 3 września 1914 do 22 stycznia 1922.Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.
  Stanisław Kostka herbu Dąbrowa (ur. najprawdopodobniej w grudniu 1550 w Rostkowie koło Przasnysza, zm. 15 sierpnia 1568 w Rzymie) – polski jezuita, święty katolicki, patron Polski.
  Pontyfikat – w Kościele katolickim okres sprawowania władzy przez papieża lub biskupa. Pochodzi od łac. słowa pontifex (pol. budowniczy mostów), a oznaczającego pontyfika – kapłana należącego do kapłańskiego kolegium w starożytnym Rzymie. Termin pontificatus oznaczający początkowo władzę pontyfika przeniesiono później na władzę papieża i biskupa.
  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.
  Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.
  Niższe Seminarium Duchowne, skrót NSD, szkoła średnia prowadzona przez Kościół rzymskokatolicki, która posiada własny program wychowawczy. Cykl kształcenia trwa 3 lata i jest realizowany w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi edukacji w szkołach publicznych. Są to licea ogólnokształcące prowadzone przez zakony bądź diecezje. Edukacja w Niższym Seminarium Duchownym kończy się maturą, a nie święceniami kapłańskimi. Szkoła realizuje program liceum ogólnokształcącego, w przeciwieństwie do wyższych seminariów duchownych, gdzie studia mają charakter filozoficzno – teologiczny, a ich celem jest przygotowanie do kapłaństwa.
  Ireneusz Józef Pękalski (ur. 9 marca 1950 w Tomaszowie Mazowieckim) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor prawa kanonicznego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 1993–2000, biskup pomocniczy łódzki od 2000.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.