• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (WSZiA) – niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstała w 1996 roku. Jest trzecią pod względem liczby studentów uczelnią w Opolu. Kształci studentów na dziesięciu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków ekonomiczno-społecznych. W ramach uczelni znajdują się 4 wydziały.

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Aktualnie zatrudnionych jest 175 pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego 12 na stanowisku profesora zwyczajnego, 25 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem doktora habilitowanego, 79 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora, 58 na stanowisku asystenta.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Obecne władze
 • 3 Struktura
 • 3.1 Wydział Ekonomiczny
 • 3.2 Wydział Pedagogiczny
 • 3.3 Wydział Politologii, Socjologii i Administracji
 • 3.4 Wydział Nauk Społecznych
 • 3.5 Pozostałe jednostki uczelni
 • 3.6 Administracja
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Adres
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Wydział Nauk Społecznych w Tarnowskich Górach Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (WNS WSZiA) - jeden z 4 wydziałów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu z siedzibą w Tarnowskich Górach, powstały w 2003 roku jako Wydział Zamiejscowy. Pod obecną nazwą działa od 2011 roku. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Historia[edytuj kod]

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu powstała z inicjatywy Mariana Duczmala. W grudniu 1995 roku stanął on na czele pięcioosobowego zespołu w skład którego weszli: Tadeusz Pokusa, Witold Potwora i Józef Kaczmarek, który wystosował wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia pierwszej w województwie opolskim niepaństwowej uczelni wyższej. Podjęli oni także starania o przygotowanie odpowiedniej infrastruktury dla nowej szkoły wyższej.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

  Ostatecznie ministerstwo wyraziło zgodę na utworzenie uczelni 10 czerwca 1996 roku. Jako pierwszy utworzono Wydział Ekonomiczny, który zaoferował podjęcie studiów na kierunku zarządzanie. Dwa lata później wraz z rozwojem uczelni powołano do życia Wydział Pedagogiczny, a w 1999 roku Wydział Politologii i Socjologii (przemianowany w 2010 roku na Wydział Politologii i Socjologii i Administracji.

  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Ważnym wydarzeniem było utworzenie w 2003 roku w porozumieniu z władzami Tarnowskich Gór pierwszego wydziału zamiejscowego opolskiej szkoły wyższej, który w 2011 roku został przekształcony w Wydział Nauk Społecznych. W tym samym roku zamierzano utworzyć dwie filie uczelni w Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku, jednak nie zostały one powołane do życia na skutek małego zainteresowania maturzystów oraz odczuwalnego niżu demograficznego.

  Ulica Oleska (do 1945 r. Rosenberger Strasse) jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych Opola; łączy część os. Chabrów i os. Armii Krajowej (dawniej os. ZWM) oraz Gosławice z centrum miasta. Zaczyna się kilkaset metrów od Rynku i biegnie w kierunku północno-wschodnim aż do skrzyżowania z obwodnicą, od którego stanowi już fragment drogi krajowej 45. Poza granicą miasta, w Zawadzie, zmienia nazwę na ul. Opolską.Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kędzierzyn-Koźle (czes. Kandřín-Kozlí, niem. Kandrzin-Cosel) – miasto w województwie opolskim, powiat kędzierzyńsko-kozielski, położone na Nizinie Śląskiej, na Górnym Śląsku.
  Kluczbork (niem. Kreuzburg) – miasto i gmina w północno-wschodniej części woj. opolskiego, w powiecie kluczborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kluczbork.
  Stanisław Malarski (ur. 1931) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, specjalista prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.
  Kanclerz – w szkołach wyższych wyznaczony przez rektora urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni. W Polsce powoływany jest głównie w uczelniach niepublicznych.
  Adam Suchoński (ur. 1933 r. w Żywcu) – polski historyk, specjalizujący się w dydaktyce historii; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytet Opolskim.
  Wydział Politologii, Socjologii i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (WPSiA WSZiA) - jeden z 4 wydziałów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, powstały w 1999 roku wraz z rozwojem tej pierwszej niepublicznej uczelni w Opolu. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.