• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

  Przeczytaj także...
  Taniec – forma sztuki performance, składająca się z celowo wybranych sekwencji ludzkiego ruchu. Ruch ten ma wartość estetyczną i symboliczną, i jest uznawany jako taniec przez wykonawców i obserwatorów w danej kulturze. Taniec może być podzielone i opisany ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne pochodzenie.Pawilon Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego (Pawilon nr 34, potem 102/103) - hala wystawiennicza Międzynarodowych Targów Poznańskich zlokalizowana przy ul. Głogowskiej 26, w sąsiedztwie Hali nr 1, cmentarza żydowskiego, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i kamienic urzędniczych przy ul. Śniadeckich.
  Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
  Wejście od ul. Głogowskiej (po lewej pawilon 34 MTP)

  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniuuczelnia niepubliczna założona w 1997 roku w Poznaniu, kształcąca na kierunkach społecznych i artystycznych.

  Historia[]

  W dniu 11 września 1997 Minister Edukacji Narodowej udzielił zezwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. WSUS zostało wpisane do wykazu uczelni niepublicznych pod numerem 134. W tym samym roku pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie na kierunku "Zarządzanie i marketing". W dniu 29 września 1999 decyzją Ministra Edukacji Narodowej Uczelnia uzyskała zezwolenie na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna", a decyzją z dnia 21 grudnia 2001 zezwolenie na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Katowicach prowadzącego studia na tym samym kierunku. 10 lipca 2003 decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna". Dnia 14 maja 2004 decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Szkoła uzyskała zezwolenie na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku "Ochrona dóbr kultury", ze specjalnością "Ochrona prawna dóbr kultury" a 5 lipca zezwolenie na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku "Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo". Decyzją z dnia 22 czerwca 2006 Szkoła uzyskała pozwolenie na uruchomienie Wydziału Artystycznego, w którego ramach kształci studentów na studiach pierwszego stopnia (3,5 letnich) na kierunkach: Wzornictwo i Architektura Wnętrz a 4 sierpnia pozwolenia na kształcenie na studiach pierwszgo stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Koninie na kierunku "Stosunki międzynarodowe". Uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2006 nadano Wydziałowi Zamiejscowemu w Kutnie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "Prawo" oraz nadano także Wydziałowi Zamiejscowemu w Katowicach uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "Stosunki międzynarodowe". Od roku 2007 WSUS otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów II-go stopnia na Wydziale Artystycznym (kierunek Wzornictwo). Natomiast 31 lipca 2008 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia otrzymała pozwolenie na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku "Prawo" w Poznaniu.

  Michał Iwaszkiewicz (ur. 29 sierpnia 1942 w Warszawie) – prof. dr hab., polski specjalista w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów działalności twórczej, marketingu w kulturze, polityki kulturalnej, public relations i protokołu dyplomatycznego. Twórca i rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Władze Uczelni[]

 • Rektor: prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz
 • Prorektor: dr Agnieszka Woch-Juchacz
 • Prorektor: mgr Aleksandra Woda
 • Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej: dr Ryszard Hayn
 • Dziekan Wydziału Artystycznego: prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski
 • po. Dziekan Wydziału Tańca: prof. dr hab. Piotr Gronek
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Koninie: dr Jerzy Jambor
 • Kształcenie[]

  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych daje możliwość podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia na ośmiu kierunkach prowadzonych w ramach czterech wydziałów w tym jednego zamiejscowego.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Kosmetologia, kosmetyka lekarska – dział dermatologii zajmujący się leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną.
 • Wydział Artystyczny
 • Architektura wnętrz (licencjackie)
 • Wzornictwo (licencjackie i magisterskie)
 • Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
 • Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (licencjackie i magisterskie)
 • Informacja naukowa i Bibliotekoznawstwo (licencjackie)
 • Prawo (magisterskie)
 • Zarządzanie (licencjackie)
 • Wydział Tańca
 • Taniec (licencjackie)
 • Wydział Zamiejscowy w Koninie
 • Kosmetologia (licencjackie) - uprawnienie do prowadzenia studiów zawieszono decyzją z dnia 21.03.2014 r.
 • Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe na trzynastu kierunkach.

  Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.
  Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Architektura wnętrz – sztuka kształtowania wnętrz architektonicznych, obejmuje wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.
  Uczelnia niepubliczna – uczelnia założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

  Reklama