• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Legionowo – miasto powiatowe w województwie mazowieckim, położone w Kotlinie Warszawskiej, w odległości ok. 22 km na północ od centrum stolicy. Miasto należy do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 należało administracyjnie do województwa stołecznego warszawskiego.Policja Państwowa (w skrócie PP) – umundurowana i uzbrojona organizacja pełniąca funkcje porządkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w latach 1918-1939.

  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, WSPol – polska uczelnia służb państwowych z siedzibą w Szczytnie. Powstała 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1990. Zgodnie z ustawą o Policji jest jednostką organizacyjną Policji.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Lata 1954–1990
 • 1.2 Od 1990: Wyższa Szkoła Policji
 • 2 Władze uczelni
 • 2.1 Dziekani wydziałów
 • 3 Struktura organizacyjna
 • 4 Dydaktyka
 • 5 Poczet komendantów-rektorów
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Lata 1954–1990[]

  15 września 1954 Szkołę Oficerską Milicji Obywatelskiej z siedzibą w Słupsku przeniesiono do Szczytna. Zmieniono również jej nazwę na Ośrodek Szkolenia Oficerów Milicji Obywatelskiej. Jego pierwszym komendantem został mjr Zdzisław Biernaczyk, którego w listopadzie 1954 zastąpił mjr Henryk Słabczyk. Z początkiem marca 1958 placówka otrzymała nową nazwę: Szkoła Oficerska Milicji Obywatelskiej w Szczytnie. W 1960 zmieniono program nauczania, wprowadzając specjalizacje w dziedzinie służby zewnętrznej, zwalczania przestępstw gospodarczych oraz kryminalnych. W 1964 program uzupełniono o specjalizację w dziedzinie ruchu drogowego i naukę pisania na maszynie. W październiku 1969 szkoła została odznaczona przez Radę Państwa Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 10 lipca 1971 otrzymała imię gen. Franciszka Jóźwiaka, ps. „Witold” – pierwszego komendanta Milicji Obywatelskiej.

  Cymelia (albo cimelia; l.poj. cymelium) – najcenniejsze druki i rękopisy w bibliotece, często trzymane w sejfie bibliotecznym.Andrzej Misiuk (ur. 1958) – polski historyk, specjalizujący się w historii administracji i historii prawa. Zajmuje się też problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 września 1972 powołano Wyższą Szkołę Oficerską im. gen. Franciszka Jóźwiaka „Witolda”. Tym samym szkoła w Szczytnie otrzymała status szkoły wyższej I stopnia typu zawodowego – jej absolwenci otrzymywali od tego momentu dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych w dziedzinie administracji i porządku publicznego. Otwarcie uczelni i inauguracja roku akademickiego odbyły się 7 października 1972. W czerwcu 1975 szczycieńską szkołę wyższą opuściło pierwszych 367 absolwentów studiów trzyletnich. W czerwcu 1979 gen. Stanisław Zaczkowski odsłonił na terenie kampusu pomnik patrona WSO gen. Franciszka Jóźwiaka. W pierwszej połowie lat 80. oddano do użytku stołówkę oraz dwa domy studenckie. 30 września 1989 zniesiono Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. 1 października 1989 utworzono w warszawskiej Akademii Spraw Wewnętrznych zamiejscowy Wydział Porządku Publicznego w Szczytnie.

  Policja – umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

  Od 1990: Wyższa Szkoła Policji[]

  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1990 powstała Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. W jej skład weszły: Instytut Nauk Policyjnych z siedzibą w Legionowie (zlikwidowany w sierpniu 1992), Instytut Nauk Społecznych, Instytut Prawa, Instytut Podstaw Służby Policyjnej, Zakład Informatyki i Statystyki, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego oraz Studium Wojskowe. 8 listopada 1990, w trakcie pierwszej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji, 109 słuchaczy złożyło ślubowanie, natomiast dr Andrzej Misiuk wygłosił wykład pt. Tradycje policyjne II Rzeczypospolitej.

  Zdzisław Biernaczyk (ur. 18 grudnia 1923 – zm. 15 czerwca 1988) – generał brygady Milicji Obywatelskiej, komendant wojewódzki MO we Wrocławiu od 1972, kierownik Zakładu Kryminalistyki KG MO 1968-1972, naczelnik Wydziału Wyszkolenia Centrum Wyszkolenia MO w Słupsku w 1953, zastępca dyrektora nauk Wydziału Wyszkolenia Politycznego Centrum Wyszkolenia MO w Słupsku w 1950, zastępca dyrektora nauk Wydziału Wyszkolenia Politycznego Kursu Przeszkolenia Kierownictwa Jednostek MO w Łodzi w 1949.Akademia Spraw Wewnętrznych (ASW) – działająca w latach 1972-1990 szkoła wyższa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o statusie akademii.

  W związku z przyznaniem w 1997 prawa do organizacji mistrzostw świata w pięcioboju policyjnym, podjęto decyzję o budowie na terenie kampusu krytej strzelnicy i pełnowymiarowej pływalni. Obiekty te oddano do użytku w sierpniu 1999. Pod koniec tego samego miesiąca WSPol zorganizowała mistrzostwa świata w pięcioboju policyjnym, w których udział wzięły reprezentacje z 24 państw. Policjanci z Polski zajęli drużynowo pierwsze miejsce, natomiast policjantki – drugie. W 2002 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawiła się koncepcja odebrania szczycieńskiej uczelni statusu szkoły wyższej i kształcenia wyższej kadry na kursach. Plany te nie zostały jednak zrealizowane.

  p.o. – skrót używany w polityce i biznesie, oznaczający osobę, która zastępuje inną, gdy ta nie może pełnić swoich funkcji (np. w wyniku choroby lub śmierci). Stanowi on skrót słów pełniący obowiązki i pisany jest po nazwisku danej osoby, a przed określeniem funkcji osoby zastępującej.Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.

  We wrześniu 2008 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Uruchomiono je od roku akademickiego 2009/2010. W maju 2010 wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Dydaktyczno-Badawczego. W ramach wartej ok. 72 mln zł inwestycji wybudowano i wyposażono dwa budynki – bibliotekę oraz Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze z laboratorium i dziewięcioma pracowniami. 1 czerwca 2012 utworzono na uczelni Wydział Administracji, w którego skład weszły Instytut Nauk Społecznych, Instytut Prawa i Administracji oraz Studium Edukacji Językowej.

  Arkadiusz Letkiewicz (ur. 22 listopada 1965 roku w Szczytnie) – polski, emerytowany oficer policji, wykładowca i muzyk.Stanisław Zaczkowski (ur. 10 listopada 1928) – generał dywizji Milicji Obywatelskiej, wiceminister spraw wewnętrznych PRL od 21 października 1981 do 31 października 1987, szef Służby Zabezpieczenia Materiałowego MSW, komendant główny Milicji Obywatelskiej od 21 lutego 1978 do 25 listopada 1981, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego od 1946, ambasador PRL w Mongolii od 1987.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uczelnia służb państwowych – uczelnia publiczna w Polsce nadzorowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Maszyna do pisania – urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze). Urządzenie może być również wspomagane modułem elektronicznym umożliwiającym zapamiętywanie wpisywanego tekstu.
  Henryk Słabczyk (ur. 1 stycznia 1925, zm. 27 października 1973) – generał brygady MO, podsekretarz stanu MSW w latach 1969–1973, komendant MO miasta stołecznego Warszawy w latach 1965–1969, komendant MO w Łodzi w latach 1958–1965, zastępca komendanta wojewódzkiego w Katowicach/Stalinogrodzie w latach 1953–1954. Od 1971 roku zastępca członka KC PZPR.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).
  Obóz NKWD nr 45 w Ostaszkowie – obóz NKWD utworzony w czasie II wojny światowej w Ostaszkowie dla internowanych żołnierzy Armii Krajowej.

  Reklama