• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Jerzy Czajkowski (ur. 1931 w Kołomyi) – polski etnograf o specjalności historia kultury i sztuki, muzeolog, doktor habilitowany, profesor Instytutu Archeologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, profesor Instytutu Turystyki i Rekreacji PWSZ w Jarosławiu.
  Henryk Cimek (ur. 28 kwietnia 1941 r. w Olchowcu) – polski historyk, politolog, specjalizujący się w historii najnowszej oraz naukach o polityce; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Lublinie, Warszawie, Rzeszowie, Olsztynie i Pułtusku.

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie – uczelnia pedagogiczna i humanistyczna, istniejąca od 1965 do 2001 w Rzeszowie.

  Powołana w 1965 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie była drugą samodzielną uczelnią wyższą na Rzeszowszczyźnie (wcześniej przez dwa lata istniało w Rzeszowie Studium Wydziałów Filologiczno-Historycznego i Matematyczno-Fizycznego WSP w Krakowie). 1 września 2001 na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2001 roku, podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca 2001 roku, rozpoczął działalność Uniwersytet Rzeszowski, który powstał z trzech samodzielnych jednostek: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  Stefania Grudzińska (ur. 4 kwietnia 1930 w Bydgoszczy, zm. 23 października 1997 tamże) – polska astronom, doktor habilitowana.Zdzisław Kazimierz Wawrzyniak, polski germanista, profesor nauk humanistycznych, tłumacz literatury z języka niemieckiego i szwedzkiego. Dziedziny badań: lingwistyka tekstu, teoria i praktyka tłumaczenia, glottodydaktyka. Według niego teksty są podstawowymi jednostkami komunikacji językowej i zarazem przedmiotem tłumaczenia oraz nauki języków obcych. Stypendysta Instytutu Goethego, Monachium (1973), stypendysta Fundacji Humboldta, Mannheim (1974-1975). Stypendium Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie, Uppsala (1971) oraz Sztokholm (1974).

  Pracownicy uczelni założyli czasopismo Fraza.

  W 1975 powstał przy uczelni Uczelniany Zespół Pieśni i Tańca, później przemianowany na Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia Saltans”.

  Rektorzy[]

 • Marian Bobran (1987-1990)
 • Włodzimierz Bonusiak (1996-2001)
 • Wykładowcy[]

 • Józef Galant, Zdzisław Kazimierz Wawrzyniak, Stanisław Nabywaniec, Jerzy Tocki, Stanisław Kryński, Henryk Cimek, Kazimierz Z. Sowa, Jan Draus, Zbigniew Andres, Franciszek Leśniak, Stefania Grudzińska, Marek Rytel, Adam Kulawik, Eugenia Łoch, Roman Laskowski, Janusz Zathey, Barbara Greszczuk, Władysław Serczyk, Jerzy Motylewicz, Jerzy Czajkowski.
 • Absolwenci[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

  Wydziały[]

   Zobacz więcej w artykule Uniwersytet Rzeszowski, w sekcji Wydziały.

  Przypisy

  1. Historia. bip.univ.rzeszow.pl. [dostęp 28 września 2014].
  Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.Uniwersytet Rzeszowski – największa uczelnia akademicka Polski południowo-wschodniej. Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1965 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, drugą samodzielną uczelnie wyższą na Rzeszowszczyźnie (wcześniej przez 2 lata istniało w Rzeszowie Studium Wydziałów Filologiczno-Historycznego i Matematyczno-Fizycznego WSP w Krakowie). W roku 1969 w Rzeszowie utworzono filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w roku 1973 Zamiejscowy Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to intensywne starania mające na celu powołanie samodzielnego Uniwersytetu z siedzibą w Rzeszowie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Włodzimierz Bonusiak (ur. 21 lutego 1942 w Kaliszu) – prof. zw. dr hab., polski historyk, (specjalność to historia gospodarczo-społeczna Polski i historia powszechna XX wieku), od 1996 do 2001 rektor WSP w Rzeszowie, w latach 2002-2008 rektor, od 2008 kierownik Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Kazimierz Z. Sowa (ur. 16 sierpnia 1942 w Krakowie) – polski socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz profesor zwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. Pracował również na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1977 – 1978), w rzeszowskiej filii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1985-1990; obecnie Szkoła Główna Handlowa), w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1983 – 2003; obecnie Uniwersytet Rzeszowski; w latach 1990 – 1996 rektor tej uczelni); oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera (2003 – 2005).
  Władysław Andrzej Serczyk (ur. 23 lipca 1935 w Krakowie) – polski historyk, zajmujący się historią Ukrainy, Rosji i historią stosunków polsko-kozackich i polsko-ukraińskich. Członek Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN w latach 1981-1985, członek PZPR w latach 1956-1981.
  Jan Draus (ur. 25 marca 1952 w Kolbuszowej) – polski historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, senator II kadencji.
  Marian Bobran (ur. 3 stycznia 1933 r. w Biernatkach; zm. 17 lutego 2009 r. w Rzeszowie) – polski filolog specjalizujący się w filologii rosyjskiej i językoznawstwie; nauczyciel akademicki związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (od 2001 roku Uniwersytet Rzeszowski) i jej rektor w latach 1987-1990.
  Franciszek Leśniak (ur. 2 kwietnia 1953 w Stroniu k. Limanowej) – polski profesor zw. dr hab.; absolwent Technikum Chemicznego w Starym Sączu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, specjalizuje się w historii gospodarczej i społecznej Polski nowożytnej oraz biografistyce. Od 1977 do 1984 pracował w Zakładzie Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, a następnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie – prodziekan Wydziału Humanistycznego, kierownik Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii. Autor książek m.in.: "Krosno w czasach Odrodzenia", "Studia nad społeczeństwem miasta" (1992), "Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII w. Gospodarze zamku wawelskiego i majątku wielkorządowego" (1996). Współautor pracy "Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku" (1991).
  Roman Laskowski (ur. 17 lutego 1936 r. w Komarnie) - polski językoznawca, polonista i slawista, pionier fonologii generatywnej w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.