• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bogusław Śliwerski (ur. 4 sierpnia 1954 w Łodzi) – pedagog polski, obecnie profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – niepubliczna uczelnia zawodowa o profilu pedagogicznym, utworzona na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 124) w kwietniu 2003 roku.

  Założycielem uczelni jest mgr Małgorzata Cyperling, pełniąca jednocześnie funkcję kanclerza WSP. Jest to jedyna wyższa szkoła pedagogiczna w regionie łódzkim.

  Wyższe Szkoły Pedagogiczne (WSP) – początkowo 3-letnie, następnie 4-letnie a później 5-letnie uczelnie kształcące pierwotnie nauczycieli dla szkół średnich a w okresie późniejszym również dla szkół podstawowych. W roku 1972 działały trzy takie szkoły: w Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W związku z przyjętym w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973-74 powołano do funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). W 1985 roku było czynnych 9 szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Słupsku, Zielonej Górze i jedna pedagogiki specjalnej w Warszawie. Ostatnie państwowe szkoły tego typu z początkiem XXI wieku zostały podniesione do rangi akademii.Uczelnia zawodowa – uczelnia prowadząca studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Wykładowcy
 • 3 Kierunki kształcenia
 • 3.1 Kształcenie studentów niepełnosprawnych
 • 4 Baza lokalowa
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Żeromskiego w Łodzi – łódzka ulica na terenie dzielnicy Stare Polesie, posiada 117 numerów i krzyżuje się z 13 ulicami. Ma około 2,5 kilometra długości i łączy ulice Legionów i Radwańską.
  Bogdan Szczepankowski (ur. 3 maja 1939) – polski nauczyciel niesłyszącej młodzieży i nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny, zatrudniony na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.
  Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Sławomir Sztobryn (ur. 19 stycznia 1956) – polski pedagog, historyk pedagogiki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.
  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.
  Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (ur. 1940) – polski pedagog, publicysta, profesor zwyczajny doktor habilitowany, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Kierownik Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na tejże uczelni, członek senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, były wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w Ekumenicznej Sekcji Pedagogicznej. Autorka podręczników, książek, artykułów i skryptów akademickich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.