• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie (WSPZNP) – uczelnia niepubliczna wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 53, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego założona w 31 marca 1995 r. Uczelnia powstała z inicjatywy osób związanych z czasopismem Ruch Pedagogiczny i została otoczona patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego, kształcąc studentów na kierunkach pedagogicznych oraz z zakresu pracy socjalnej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w 2013 r., po raz dziewiąty została wyróżniona Certyfikatem „WIARYGODNA SZKOŁA", a także otrzymała wyróżnienie Certyfikatem „DOBRA UCZELNIA-DOBRA PRACA". Uczelnię ukończyło dotychczas ok. 11 tys. absolwentów (stan na 2012 r.).

  Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – obecnie według Statutu ZNP jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby..., zwane dalej członkami ZNP.

  Władze uczelni[]

 • Rektor – pof. dr hab. Stefan Mieszalski
 • Prorektor ds. studenckich - dr hab. Bogumiła Kwiatkowska-Kowal, prof. WSP ZNP
 • Pełnomocnik ds. wydawniczych i współpracy z instytucjami naukowymi - prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki
 • Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr Marta Balińska
 • Prodziekan - dr Aleksandra Piotrowska
 • Prodziekan - dr Leandra Korczak
 • Kierunek Pedagogika[]

  Specjalności[]

 • Edukacja dla bezpieczeństwa (I stopnia)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (I stopnia)
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (I stopnia)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (I stopnia)
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną (I stopnia)
 • Pedagogika kulturoznawcza - menedżer i animator kultury (I stopnia)
 • Pedagogika społeczna - wsparcie rodziny i praca w środowisku lokalnym (I stopnia)
 • Edukacja dorosłych (I stopnia)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym (I stopnia)
 • Pedagogika pracy (I stopnia)
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (I stopnia)
 • Pedagogika Kulturoznawcza - menadżer i animator kultury (II stopnia)
 • Pedagogika przedszkolna z językiem angielskim (II stopnia)
 • Pedagogika pracy (II stopnia)
 • Edukacja obronna (II stopnia)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym (II stopnia)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim (II stopnia)
 • Praca socjalna (II stopnia)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (II stopnia)
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (II stopnia)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim (II stopnia)
 • Pedagogika przedszkolna z językiem angielskim (II stopnia)
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną (II stopnia)
 • Opieka nad małym dzieckiem (studia podyplomowe)
 • Pedagogika przedszkolna (studia podyplomowe)
 • Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego (studia podyplomowe)
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie i marketing w oświacie (studia podyplomowe)
 • Komunikacja społeczna i medialna (studia podyplomowe)
 • Doradztwo zawodowe (studia podyplomowe)
 • Logopedia (studia podyplomowe)
 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna (studia podyplomowe)
 • Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną (studia podyplomowe)
 • Pedagogika medialna i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (studia podyplomowe)
 • Edukacja międzykulturowa (studia podyplomowe)
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - aspekty pedagogiczne i prawne (studia podyplomowe)
 • Edukacja artystyczna i zarządzanie kulturą (studia podyplomowe)
 • Przedsiębiorczość z przygotowaniem pedagogicznym (studia podyplomowe)
 • Przypisy

  1. Wykaz uczelni niepublicznych - MNiSW (pol.). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [dostęp 2014-10-23].
  2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie (53) (pol.). POL-on System informacji o szkolnictwie wyższym. [dostęp 2013-07-03].
  3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie (pol.). RGSW - Ranking Główny Szkół Wyższych. [dostęp 2013-07-03].
  4. Oficjalna strona Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP (stan na 03.07.2013)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.