• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  Wyższe Szkoły Pedagogiczne (WSP) – początkowo 3-letnie, następnie 4-letnie a później 5-letnie uczelnie kształcące pierwotnie nauczycieli dla szkół średnich, a w okresie późniejszym również dla szkół podstawowych. W roku 1972 działały trzy takie szkoły: w Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W związku z przyjętym w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973-1974 powołano do funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). W 1985 roku było czynnych 9 szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Słupsku, Zielonej Górze i jedna pedagogiki specjalnej w Warszawie. Ostatnie państwowe szkoły tego typu z początkiem XXI wieku zostały podniesione do rangi akademii.

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – niepubliczna wyższa szkoła pedagogiczna, utworzona na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 124) w kwietniu 2003 roku.Uniwersytet Zielonogórski – uczelnia wyższa z siedzibą w Zielonej Górze. Jeden z młodszych uniwersytetów w Polsce, który został utworzony 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej (powstałej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska).

  Dawniej taką nazwę nosiły uczelnie:

 • wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, w latach 1946–1999 WSP, później Akademia Pedagogiczna w Krakowie, obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • w latach 1962–2000, później Pomorska Akademia Pedagogiczna, obecnie Akademia Pomorska w Słupsku
 • w latach 1973–2000, później Akademia Świętokrzyska, obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • w latach 1974–2000, później Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • w latach 1974–1977, później Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, następnie Akademia Podlaska w Siedlcach, obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • w latach 1974–2001, obecnie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • w latach 1974–1999 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, weszła w skład Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • w latach 1954–1994 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, współtworzyła Uniwersytet Opolski
 • w latach 1950–1954 Wyższa Szkoła Pedagogiczna we Wrocławiu, przeniesiona w 1954 do Opola
 • w latach 1973–2001 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, weszła w skład Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • w latach 1946–1970 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku, która po połączeniu z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie utworzyła Uniwersytet Gdański
 • w latach 1973-1985 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie, współtworzyła Uniwersytet Szczeciński
 • w latach 1965-2001 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, weszła w skład Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Obecnie istnieje kilka uczelni niepaństwowych noszących identyczną lub podobną nazwę:

  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (ang: The Cardinal August Hlond University of Education in Myslowice; fr: L ‘Ecole Supérieure des Sciences de l’Education de la Haute Silésie a Mysłowice) – niepubliczna uczelnia o profilu pedagogicznym z siedzibą w Mysłowicach, założona przez Urszulę Kontną w 1995 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej.Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie) – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą w Warszawie przy ul. Pandy 13 (w dzielnicy Ochota na Szczęśliwicach). Powstała decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 1993 r.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie;
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda.
 • Przypisy

  1. Na podstawie encyklopedii PWN, Warszawa 1987  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego powstała jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w 1971 roku. Istniała do 1 września 2001 r., kiedy w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego powstał Uniwersytet Zielonogórski.
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie – uczelnia pedagogiczna i humanistyczna, powstała 19 czerwca 1969 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie, 20 sierpnia 1974 przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (WSP), w 1999 współtworzyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  Uniwersytet Rzeszowski – największa uczelnia akademicka Polski południowo-wschodniej. Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1965 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, drugą samodzielną uczelnie wyższą na Rzeszowszczyźnie (wcześniej przez 2 lata istniało w Rzeszowie Studium Wydziałów Filologiczno-Historycznego i Matematyczno-Fizycznego WSP w Krakowie). W roku 1969 w Rzeszowie utworzono filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w roku 1973 Zamiejscowy Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to intensywne starania mające na celu powołanie samodzielnego Uniwersytetu z siedzibą w Rzeszowie.
  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) – publiczna szkoła wyższa (uniwersytet pełnoprofilowy) w Bydgoszczy, której geneza sięga 1969 roku. Jej struktura organizacyjna oraz nazwa była zmieniana trzykrotnie:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna we Wrocławiu – państwowa uczelnia zawodowa o profilu pedagogicznym, która funkcjonowała we Wrocławiu w latach 1950-1954.
  Wyższa Szkoła Nauczycielska (WSN) – szkoły wyższe kształcące nauczycieli utworzone na przełomie lat 60 i 70 XX wieku a później przekształcone w wyższe szkoły pedagogiczne, a następnie akademie lub uniwersytety:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.