• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Lumen Poloniae – periodyk naukowy publikowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie . Wydawane jest od roku 2007. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Bronisław Burlikowski.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Budynek Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Aula Główna Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (w skrócie WSFiZ) – niepubliczna szkoła wyższa działająca na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Ustawa z dn. 27 lipca 2005, Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005. Utworzona została 8 maja 2001. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie kształci w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i prawnych. Od stycznia 2010 Wydział Psychologii WSFiZ posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Janusz Czapiński (ur. 25 stycznia 1951 w Pabianicach) – polski psycholog społeczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

  Spis treści

 • 1 Władze uczelni
 • 2 Kierunki prowadzonych studiów
 • 3 Kierunki studiów podyplomowych
 • 4 Doktoraty
 • 5 Wydawnictwa własne
 • 6 Organizacje studenckie
 • 7 Współpraca międzynarodowa
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Władze uczelni[]

 • Rektor – prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab Ryszard Kościelak
 • Prorektor ds. Nauki – dr hab. Janusz Czapiński, prof. WSFiZ


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  University College London (UCL) – część Uniwersytetu Londyńskiego, jest najstarszą spośród dwóch, pierwotnie odrębnych uczelni, obecnie wchodzących w skład Uniwersytetu Londyńskiego. W Wielkiej Brytanii UCL był pierwszym uniwersytetem o charakterze świeckim, w którym o przyjęciu na studenta oraz ocenach nie decydowały wyznanie, rasa oraz pochodzenie społeczne. Dewizą stale przyświecającą studentom i pracownikom jest (łac.) Cuncti adsint meritaeque expectent praemia palmae co można przetłumaczyć na Niech przybędą ci, którym wraz z zasługą należy się największa nagroda. Obecnie na UCL studiuje ponad 23 250 studentów i pracuje 9783 pracowników. UCL należy do elitarnej grupy uniwersytetów Russell Group oraz jest częścią Golden Triangle. UCL zatrudnia ponad 4000 pracowników naukowych i 650 profesorów, więcej niż jakikolwiek inny uniwersytet w Wielkiej Brytanii.
  Współczesna Ekonomia (Contemporary Economics) – kwartalnik naukowy adresowany do środowiska akademickiego i biznesowego, a publikowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Czasopismo skierowane jest do osób interesujących się finansami i rachunkowością, zarządzaniem oraz ekonomią. Współczesna Ekonomia znajduje się w wykazie czasopism naukowych polskich i zagranicznych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych z przyznaną liczbą dziewięciu punktów.
  Uniwersytet Waseda (jap. 早稲田大学, Waseda-daigaku) – prywatny uniwersytet z siedzibą w Tokio, jedna z najbardziej uznanych instytucji edukacyjnych w Japonii. W skrócie Sōdai (jap. 早大, Sōdai).
  Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia Menedżerskie) - stopień akademicki przyznawany po ukończeniu studiów podyplomowych (często wymaga się tu ponadto posiadania określonego doświadczenia zawodowego), najczęściej zaocznych. Studia MBA w Polsce trwają od 1 roku do 2 lat.
  Parerga (liczba mnoga, jako taka częściej występująca, od słowa parergon grec. πάρεργον) – określenie dzieł ubocznych, mało znanych, pozostających poza głównym nurtem twórczej działalności artysty, pisarza, kartografa, itd. Często bywają to dzieła uzupełniające cudzą twórczość lub świadczące o własnych talentach w innej dziedzinie (dziś nazwalibyśmy to wielozawodowością).
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
  La Sorbonne - tradycyjna nazwa historycznego uniwersytetu paryskiego założonego w 1257 roku, jednego z najstarszych i najbardziej znanych w Europie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.