• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu

  Przeczytaj także...
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – jednostka dydaktyczno-naukowa wrocławskiej Wyższej Szkoły Bankowej, która została utworzona w 2007 roku i od tego czasu prowadzi kształcenie na studiach I stopnia (licencjackich) jak również na studiach II stopnia (magisterskich) oraz studiach podyplomowych. Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych.

  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.Kanclerz – w szkołach wyższych wyznaczony przez rektora urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni. W Polsce powoływany jest głównie w uczelniach niepublicznych.

  Władze WSB[]

 • Rektor (Wrocław) - prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz
 • Kanclerz (Wrocław) - dr Marek Natalli
 • Dziekan - dr Katarzyna Mizera
 • Kształcenie[]

  Obecnie wydział zamiejscowy daje możliwość podjęcia nauki na pięciu kierunkach:

 • studia I stopnia (studia licencjackie)
 • Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Pedagogika
 • Prawo w biznesie
 • Turystyka
 • Zarządzanie
 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • Inżynieria zarządzania
 • Logistyka inżynierska
 • studia II stopnia (studia uzupełniające magisterskie)
 • Zarządzanie
 • studia podyplomowe z zakresu administracji i bezpieczeństwa, finansów i rachunkowości, HR, IT, innowacji i nowoczesnych technologii, kompetencji menedżerskich, logistyki, marketingu i sprzedaży, nieruchomości, pedagogiki, prawa, psychologii, turystyki oraz zarządzania
 • Dodatkowo Szkoła prowadzi również studia podyplomowe, studia MBA, kursy i szkolenia specjalistyczne oraz kursy językowe.

  Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia Menedżerskie) - stopień akademicki przyznawany po ukończeniu studiów podyplomowych (często wymaga się tu ponadto posiadania określonego doświadczenia zawodowego), najczęściej zaocznych. Studia MBA w Polsce trwają od 1 roku do 2 lat.

  Przypisy

  1. ABC Studenta 2011-2012, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, Opole 2011

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona Wydziału Ekonomicznego w Opolu
 • Strona Uczelni we Wrocławiu
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
  Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (WSB) – jedna z kilkunastu niepublicznych szkół wyższych we Wrocławiu, powstała w 1998 roku. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach, zaliczanych do nauk ekonomicznych i humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajdują się 2 wydziały.
  Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.