• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wukry

  Przeczytaj także...
  Herbowni (klejnotni, współherbowni) - osoby i rodziny posługujące się tym samym herbem, lub jego odmianą, staropolskie określenie rodu herbowego.Znajdziesz tu listę herbów. Jeśli poszukujesz informacji ogólnych o herbie szlacheckim zobacz artykuł herb szlachecki.
  Wysoczańscy (przydomki m.in. de Weryha, Pietrusiewicz, Minkowicz itd.) – polski ród szlachecki pieczętujący się herbem Wukry. Wywodzi się od średniowiecznego komesa Wańczy Wołoszyna. Potwierdzenie szlachectwa w Galicji w stanie rycerskim, tzn. z tytułem kawalera (“Ritter”), oraz w guberni kijowskiej.

  Wukry – herb szlachecki

  Herb

  ]

  W polu czerwonem; w dolnej części herbu trzy belki srebrne, ku dołowi coraz krótsze. Nad nimi dwa księżyce złote ustawione jakby w koło, pomiędzy nimi krzyż maltański złoty bez jedego ramienia. Klejnot: pięć piór strusich.

  ]

  Bakowiecki-Mokosiej, Denisko, Gorajski, Matfiejewski, Mokosiej, Nowosielski, Szybiński, Wujek, Wukry, Wysoczański.

  Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique , niem. Heraldik) lub słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde).

  Zobacz też[]

 • herbarz
 • heraldyka
 • lista herbów • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.