• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wszechświat - czasopismo

  Przeczytaj także...
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Jan Bohdan Dembowski (ur. 26 grudnia 1889 w Petersburgu, zm. 22 września 1963 w Warszawie) – polski biolog, prezes PAN, marszałek Sejmu PRL.
  Bronisław Znatowicz (ur. 9 czerwca 1851, zm. 1917) – polski chemik, fizjograf, jeden z twórców polskiej terminologii chemicznej, działacz oświatowy, popularyzator nauk przyrodniczych.

  Wszechświat – polskie czasopismo popularnonaukowe poświęcone naukom przyrodniczym wydawane przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w formie kwartalnika.

  Historia[]

  Wydawanie pisma jako dwutygodnika omawiającego problematykę przyrodniczą i nauk ścisłych rozpoczęto w 1882 r. w Warszawie. Inicjatorami powstania periodyku i jego redaktorami były osoby z kadry i absolwenci rozwiązanej już wówczas Szkoły Głównej. Pierwszym i długoletnim redaktorem naczelnym był chemik Bronisław Znatowicz, który piastował stanowisko aż do wybuchu I wojny światowej, gdy pismo zamknięto.

  Bronisław Wojciech Wołoszyn (ur. 3 września 1937) – profesor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, autor ponad 250 prac (książek i artykułów).Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  "Wszechświat" został reaktywowany w 1927 r. jako miesięcznik i od tego czasu wychodzi nieprzerwanie do dziś, z wyjątkiem okresu II wojny światowej. W 1929 r. redaktorem naczelnym został Jan Dembowski, który kierował pismem do wybuchu wojny. Doprowadził on do przejęcia czasopisma przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w 1930 i przeniesienia redakcji do Wilna.

  Kazimierz Maślankiewicz (ur. 9 czerwca 1902 w Pruchniku, zm. 21 sierpnia 1981 w Krakowie) - polski geolog i mineralog, profesor.Marek Sanak (ur. 24 listopada 1958 w Krakowie) – polski genetyk i biolog molekularny, profesor nauk medycznych, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

  W 1945 r. geolog Kazimierz Maślankiewicz i zoolog Zygmunt Grodziński reaktywowali ponownie pismo, tym razem w Krakowie.

  W latach 1981–2002 redaktorem naczelnym „Wszechświata” był Jerzy Vetulani. Obecnie stanowisko to zajmuje Maria Śmiałowska, zaś przewodniczącym Rady Redakcyjnej jest Irena Nalepa. Regularnie z czasopismem współpracują również m. in. Ryszard Tadeusiewicz, January Weiner, Bronisław Wołoszyn, Marek Sanak, Elżbieta Pyza. Kwartalnik wspierany jest przez Polską Akademię Umiejętności oraz Akademię Górniczo-Hutniczą.

  Zygmunt Grodziński (ur. 24 kwietnia 1896 w Limanowe, zm. 12 października 1982 w Krakowie), zoolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor (1956-1962), uczestnik I wojny światowej i walk o Śląsk Cieszyński, w 1939 aresztowany podczas Sonderaktion Krakau i więziony do 1940 w Sachsenhausen. Po II wojnie światowej powrócił na Uniwersytet Jagielloński i w 1946 r, otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Członek PAU i PAN. Zajmował się anatomią porównawczą i embriologią.Irena Maria Nalepa (ur. 24 listopada 1951 w Krakowie) – polska psychofarmakolożka, neurobiolożka, biochemiczka, profesor nauk medycznych, profesor, kierownik Zakładu Biochemii Mózgu oraz zastępca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Farmakologii PAN, członek Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk. Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma "Wszechświat". Pełniła również funkcje sekretarza oraz wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

  Zobacz też[]

 • Kosmos (czasopismo)
 • Bibliografia[]

 • Chmurzyński, J.A.: Jan Dembowski. Strona Polskiego Towarzystwa Etologicznego: [1]
 • Encyklopedia PWN, t. 12, 1969. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Adam Gracjan Vetulani (ur. 21 stycznia 1936 w Krakowie) – profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1976–2006 kierownik Zakładu Biochemii, a obecnie wiceprzewodniczący rady naukowej Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki, przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”. Zwolennik legalizacji marihuany i ogólnej depenalizacji narkotyków, krytyk represyjnej polityki narkotykowej w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
  Ryszard Tadeusiewicz (ur. 5 maja 1947 w Środzie Śląskiej) – polski automatyk i informatyk, profesor nauk technicznych, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.
  January Weiner (ur. 6 września 1947) – polski biolog, ekolog, profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Ekologii Ekosystemów. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalność naukowa: bioenergetyka, ekologia ekosystemowa, ekologia fizjologiczna i ewolucyjna.
  Kwartalnik – czasopismo ukazujące się raz na trzy miesiące. Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.
  Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (ang. Polish Copernicus Society of Naturalists) – najstarsze polskie stowarzyszenie przyrodnicze założone we Lwowie 17 stycznia 1875 z inicjatywy m.in. Feliksa Kreutz, Bronisława Radziszewskiego i Juliana Niedźwiedzkiego. Pierwszym prezesem był Feliks Kreutz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.