• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Współdziałanie

  Przeczytaj także...
  Cel (ang. military objective) – dozwolony przez prawo międzynarodowe cel, który obejmuje wszystkich kombatantów zdolnych do i prowadzących walkę, urządzenia, budynki i obszary, gdzie siły zbrojne lub jej środki (zasoby) są zlokalizowane oraz inne obiekty, które poprzez swój charakter i przeznaczenie, lokalizację lub użycie wykorzystywane są do prowadzenia działań militarnych, a które całkowite lub częściowe zniszczenie, przechwycenie lub neutralizacja powoduje wymierne korzyści z wojskowego punktu widzenia.Przeciwnik (ang.enemy) – osoba, grupa osób (zorganizowana lub niezorganizowana), wojska lub siły paramilitarne, elementy narodowe lub sojusznicze, które prowadzą w sposób zamierzony wrogie działania wymierzone przeciwko stronie własnej i z którymi należy walczyć z użyciem, w razie konieczności, siły.
  Walka - to główna kategoria działań taktycznych, rozumiana jako skupione w czasie i przestrzeni starcie dwóch przeciwstawnych stron w skali taktycznej.

  Współdziałanie – uzgodnione ześrodkowanie wysiłków i działań różnych rodzajów wojsk i sił zbrojnych co do zadań, czasu, miejsca, przestrzeni i ich taktyczno-operacyjnych możliwości w myśl ogólnego zamiaru osiągnięcia celu operacji czy walki.

  Celem współdziałania jest takie wykorzystanie materialnych i moralnych możliwości poszczególnych rodzajów wojsk i sił zbrojnych do zorganizowanego działania, aby w najkorzystniejszych warunkach, przy jak najmniejszych stratach własnych, załamać wolę walki nieprzyjaciela i narzucić swoją wolę.

  Operacja - część sztuki wojennej, zespół walk, bitew, uderzeń ogniowych i manewrów toczonych lub wykonywanych na lądzie, w powietrzu i na morzu przez związki operacyjne różnych rodzajów wojsk i sił zbrojnych, połączonych wspólną myślą przewodnią, prowadzonych pod jednym kierownictwem, dla osiągnięcia określonego celu.Pododdział – to część większego pododdziału, oddziału lub związku taktycznego nie mająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej.

  Ze względu na cele, zasięg i strukturę organizacyjną rodzajów wojsk lub sił zbrojnych rozróżnia się:

 • współdziałanie strategiczne
 • Zespół przedsięwzięć organizacyjno-wykonawczych, zmierzających do skoordynowania działań wojennych prowadzonych przez rodzaje sił zbrojnych i wojsk kilku związków operacyjnych na jednym lub kilku teatrach działań wojennych dla osiągnięcia celów strategicznych.
 • współdziałanie operacyjne
 • Prowadzenie uzgodnionych działań przez związki operacyjne oraz siły i środki rodzajów wojsk i sił zbrojnych dla jak najlepszego wykonania zadań oraz osiągnięcia celu operacji w wyznaczonym czasie i przy minimalnych stratach własnych. Osiąga się je w wyniku podziału wysiłków wojsk co do celu zadań i czasu ich wykonania siłami związków i oddziałów różnych rodzajów wojsk i sił zbrojnych dla osiągnięcia celu operacji.
 • współdziałanie taktyczne
 • współdziałanie ogniowe
 • Prowadzenie skoordynowanego ognia przez różne środki walki i pododdziały dla wykonania wspólnego zadania bojowego. Realizuje się je przez podział celów między poszczególne środki ogniowe lub pododdziały rodzajów wojsk, określenie czasu i kolejności otwierania, prowadzenia i przenoszenia ognia oraz takie rozmieszczenie środków ogniowych, które zapewnia utrzymanie między nimi łączności ogniowej.

  Aktualnie w SZ RP termin „współdziałanie” wypierany jest terminem „synchronizacja działań”. Cele synchronizacji są zbliżone do celów współdziałania.

  Ogień - sposób niszczenia sił i środków przeciwnika w walce naziemnej powietrznej i morskiej, polegający na ostrzeliwaniu z różnych rodzajów broni. W natarciu ogień toruje drogę własnym wojskom, w obronie zamyka drogę przeciwnikowi.Rodzaj wojsk 1) w znaczeniu dosłownym jednostki (oddziały, związki taktyczne i operacyjne) o jednakowym podstawowym uzbrojeniu i zasadach prowadzenia działań oraz wspólnym systemie szkoleniowym, organizacyjnym i zaopatrzeniowym, przeznaczone do bezpośredniego zwalczania przeciwnika (nieprzyjaciela). W siłach zbrojnych poszczególnych państw stosowana jest odmienna klasyfikacja rodzajów wojsk. W większości państw wojska lądowe, jako rodzaj sił zbrojnych, składają sie z następujących rodzajów wojsk:

  Bibliografia[]

 • Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 496 - 497.
 • Witold Lidwa: Współdziałanie w walce lądowej. Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 83-7322-101-8. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.