• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Współczynnik wagowy promieniowania

  Przeczytaj także...
  Promieniowanie jonizujące - wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej. Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego.Współczynnik wagowy tkanki w T {displaystyle w_{T}} – mnożnik równoważnika dawki w danym narządzie lub tkance, pozwalający na uwzględnienie różnych stopni czułości charakteryzujących poszczególne narządy i tkanki z punktu widzenia możliwości wywołania przez promieniowanie skutków stochastycznych i obliczenie dawki skutecznej.
  Równoważnik dawki pochłoniętej, biologiczny równoważnik dawki, dawka równoważna – pojęcie pochodne od dawki pochłoniętej. Jest to ilość energii, którą deponuje cząstka w materii żywej (tkance, organie), przez którą przechodzi, z uwzględnieniem skutków biologicznych wywołanych przez różne rodzaje promieniowania. Jednostką równoważnika dawki pochłoniętej jest siwert (Sv). Równoważnik dawki pochłoniętej otrzymuje się w wyniku przemnożenia dawki pochłoniętej przez współczynnik wagowy promieniowania:

  Współczynnik wagowy promieniowania – mnożnik dawki pochłoniętej, pozwalający uwzględnić różnice w skutkach biologicznych poszczególnych rodzajów promieniowania jonizującego na organizmy żywe i obliczyć równoważnik dawki pochłoniętej

  Wartości współczynników wagowych dla poszczególnych rodzajów promieniowania przedstawia poniższa tabela. Wartości te są zaleceniem ICRP 60. Wartości mogą się różnić w poszczególnych krajach w zależności od lokalnych regulacji prawnych.

  Zobacz też[]

 • współczynnik wagowy tkanki
 • Bibliografia[]

 • ICRP Publication 60: 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Elsevier 1991 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.