• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Współczynnik dzietności

  Przeczytaj także...
  Lista państw świata według współczynnika dzietności od największego do najmniejszego. Tabelę opracowano na podstawie danych z The World Factbook (szacunki na 2013).Pokoleniem rodzicielskim są dwa osobniki (męski i żeński) lub grupa osobników różnej płci trzymanych razem i mogących się parować dowolnie. Pokolenie rodzicielskie oznacza się symbolem P (łac. parentes = rodzice).
  Bezdzietność (bezpotomność) - fakt nieposiadania wspólnego potomstwa przez daną parę osobników, zazwyczaj - nieposiadanie dzieci u ludzi. Mówi się: osoba bezdzietna (bezpotomna), osoba zmarła bezdzietnie (bezpotomnie), bezdzietne (bezpotomne) małżeństwo, bezdzietny związek.
  Poziom płodności na świecie
  Poziom płodności na świecie

  Współczynnik dzietności (także: poziom płodności, ang. total fertility rate - TFR) – współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat).

  Kobieta – dojrzały płciowo żeński osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.Wiek rozrodczy (ang. Reproductive age) - wiek, w którym kobieta zdolna jest (biologicznie) do urodzenia dziecka. W umiarkowanej strefie klimatycznej, w jakiej znajduje się Polska, za wiek rozrodczy przyjmuje się wiek 15-49 lat.

  Przyjmuje się, iż współczynnik dzietności między 2,10 ÷ 2,15 jest poziomem zapewniającym zastępowalność pokoleń.

  Zobacz też[]

 • płodność
 • bezdzietność
 • lista państw świata według współczynnika dzietności
 • Przypisy

  1. Miquel Porta: A Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-531449-6.
  2. Dane dla Polski według Eurostat. [dostęp 2014-02-21].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.