• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Współczynnik

  Przeczytaj także...
  Współczynnik encefalizacji (EQ – ang. encephalization quotient), współczynnik umózgowienia – termin, który wprowadził Harry J. Jerison w celu oszacowania potencjalnych możliwości intelektualnych mózgu danego organizmu. Wskazuje ile razy większy lub mniejszy jest przeciętny mózg osobnika danego gatunku od mózgu, jakiego należy się spodziewać u zwierzęcia o rozmiarach typowych dla tego gatunku. Współczynnik encefalizacji obliczany jest różnymi metodami porównania masy mózgu do masy ciała, np. według swojej pierwotnej koncepcji Jerison zaproponował wzór:Współczynnik przenikania ciepła (U, również – k) – współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych. Ciepło przepływające przez przegrodę określa wzór:
  Współczynnik sprężystości – stała określająca wielkość odkształcenia w odpowiedzi na siły działające na ciała sprężyste. Współczynnik sprężystości nie jest pojęciem jednoznacznym i jest używany w różnych kontekstach jako:
 • temperaturowy współczynnik rezystancji
 • współczynnik aktywności
 • współczynnik asymetrii (także: współczynnik asymetryczności)
 • współczynnik bezpieczeństwa
 • współczynnik dwumienny Newtona
 • współczynnik dyskontowy
 • współczynnik dzietności
 • współczynnik encefalizacji
 • współczynnik fali stojącej
 • współczynnik feminizacji
 • współczynnik Giniego
 • współczynnik humanistyczny
 • współczynnik kierunkowy prostej
 • współczynnik korelacji Pearsona
 • współczynnik kształtu przebiegu czasowego
 • współczynnik kwasowości
 • współczynnik maskulinizacji
 • współczynnik mocy
 • współczynnik nadmiaru powietrza
 • współczynnik oddawania barw
 • współczynnik oddechowy
 • współczynnik odpadnięcia
 • współczynnik Peltiera
 • współczynnik płodności kobiet
 • współczynnik Poissona
 • współczynnik przenikania ciepła
 • współczynnik przewodzenia ciepła
 • współczynnik przyrostu naturalnego
 • współczynnik przyswajania ciepła
 • współczynnik refrakcji
 • współczynnik rozszerzenia (także: współczynnik pokrycia lub współczynnik objęcia)
 • współczynnik (gry fabularne)
 • współczynnik Seebecka
 • współczynnik skośności
 • współczynnik sprężystości (moduł sprężystości objętościowej)
 • współczynnik sprężystości poprzecznej (moduł Kirchhoffa)
 • współczynnik sprężystości wzdłużnej (moduł Younga)
 • współczynnik ściśliwości
 • współczynnik Thomsona
 • współczynnik tarcia
 • współczynnik transpiracji
 • współczynnik umieralności
 • współczynnik umieralności niemowląt
 • współczynnik urbanizacji
 • współczynnik urodzeń
 • współczynnik wyrównania temperatur
 • współczynnik załamania światła
 • współczynnik zgonów
 • współczynnik zmienności
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Współczynnik odpadnięcia - współczynnik używany do określenia obciążeń przenoszonych na układ asekuracyjny podczas odpadnięcia we wspinaczce.Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Współczynniki (czasem nazywane także statystykami lub charakterystykami) – w grach fabularnych dane, opisujące rozmaite aspekty postaci (lub innych istot ze świata gry). Są one najczęściej podawane w formie liczbowej lub (rzadziej) w postaci puli kości. Zapisuje się je na karcie postaci.
  Współczynnik transpiracji – ilość (w gramach lub litrach) wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania określonej ilości (1 g lub 1 kg) suchej masy rośliny. Współczynnik kształtuje się u większości roślin uprawnych w przedziale 150-600 kg kg.
  Zjawisko Thomsona należy do zjawisk termoelektrycznych. Zostało odkryte w 1856 roku przez Williama Thomsona, lorda Kelvin. Polega na wydzielaniu się lub pochłanianiu ciepła podczas przepływu prądu elektrycznego (tzw. ciepła Thomsona) w jednorodnym przewodniku, w którym istnieje gradient temperatury. Ilość wydzielonego/pochłoniętego ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatury, natężenia prądu i czasu jego przepływu, a także od rodzaju przewodnika.
  Współczynnik Poissona (ν) – stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym stanie naprężenia.
  Wskaźnik feminizacji (współczynnik feminizacji) - określa, ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę mężczyzn, czyli najczęściej - określa liczbę kobiet na 100 mężczyzn. Analogicznym współczynnikiem jest współczynnik maskulinizacji.
  Wskaźnik maskulinizacji, współczynnik maskulinizacji – wskaźnik demograficzny określający, ilu mężczyzn w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę kobiet - czyli najczęściej określa liczbę mężczyzn na 100 kobiet.
  Przewodność cieplna, współczynnik przewodnictwa ciepła oznaczany symbolem λ lub k określa zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większym współczynniku przewodności cieplnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.