• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wskazówka

  Przeczytaj także...
  Paralaksa – efekt niezgodności różnych obrazów tego samego obiektu obserwowanych z różnych kierunków. W szczególności paralaksa odnosi się do jednoczesnego obserwowania obiektów leżących w różnych odległościach od obserwatora lub urządzenia obserwującego, a objawia się tym, że obiekty te na obu obrazach są oddalone od siebie o odmienną odległość kątową lub też nachodzą na siebie na tych obrazach w odmiennym stopniu.Wilgotnościomierz, higrometr (gr. hygros - wilgotny, mokry) – przyrząd służący do wyznaczania wilgotności. Specjalną grupą higrometrów są psychrometry (gr. psychros - zimny, chłodny), czyli przyrządy oparte na pomiarze termometrem suchym i wilgotnym. Współczesne higrometry są często przyrządami elektronicznymi mierzącymi także temperaturę, ciśnienie czy temperaturę punktu rosy.
  Waga – przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych. W prostej wadze szalkowej jedną z sił jest ciężar ciała o mierzonej masie, drugą – ciężar odważników lub inna wyskalowana siła.
  szkic galwanometru wskazówkowego, wskazówka pokazuje wartość pomiędzy drugą a trzecią podziałką skali
  termometr wskazówkowy

  Wskazówka – element przyrządu pomiarowego analogowego (wskazówkowego), przesuwający się nad (lub obok) narysowanej skali.

  Kompas magnetyczny – przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania kierunku południka magnetycznego. W kompasie wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego. Kompas składa się z wąskiego, długiego i lekkiego magnesu (tzw. igły magnetycznej) ułożyskowanego na pionowej osi oraz tarczy z podziałką kątową (tzw. róży wiatrów). Współczesne kompasy wypełnione są płynem (zwykle alkoholem), co zapobiega drganiu igły utrudniającemu odczyt.Galwanometr – czuły miernik magnetoelektryczny, służący do mierzenia niewielkich wartości natężenia prądu elektrycznego (wykrywa nawet milionowe części ampera); może też służyć do sygnalizacji stanu równowagi mostka elektrycznego.

  Zastosowania[]

  Występuje w urządzeniach takich jak:

 • zegar (występują w nim najczęściej dwie lub trzy wskazówki: "godzinowa", "minutowa" oraz czasem "sekundowa");
 • kompas magnetyczny (wskazówka kompasu najczęściej nazywana jest "igłą");
 • elektryczne mierniki wskazówkowe wszelkiego rodzaju: galwanometry, woltomierze, amperomierze itp.;
 • wagi mechaniczne (wychyłowe);
 • higrometry włosowe;
 • tachometry mechaniczne;
 • wiatrowskazy;
 • barometry wskazówkowe skonstruowane w oparciu o aneroid;
 • bimetaliczne termometry wskazówkowe.
 • Podział wskazówek[]

 • wskazówka materialna – najczęściej wykonane z blach lub rurek duralowych. Zakończenie takiej wskazówki musi być cienkie, tak aby można było dokładnie odczytać wskazanie.
 • wskazówka świetlna (plamka świetlna) - w miernikach z takim rodzajem wskazówki, wiązka promieni świetlnych z żarówki pada przez układ optyczny i przesłonę na lusterko umocowane na organie ruchomym. Na podzielni widoczna jest plamka świetlna podzielona czarną kreską, będąca odbiciem w lustrze cienkiej nici umieszczonej w przesłonie. Odchylanie się organu ruchomego powoduje przesuwanie się plamki wzdłuż podziałki miernika. Wartość odczytuje się porównując kreskę plamki z podziałką umieszczoną na podzielni.
 • Błąd paralaksy[]

  Przy odczytywaniu wskazania bardzo ważne jest, aby kierunek patrzenia obserwatora był prostopadły do podzielni. Jeśli kierunek ten nie jest prostopadły to obserwator zobaczy niewłaściwe miejsce podziałki. Powstały w ten sposób błąd odczytu nazywamy błędem paralaksy. Błąd ten nie występuje przy urządzeniach z wskazówką świetlną.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Bimetal – trwale połączone na całej powierzchni styku elementy z dwóch różnych pod względem właściwości fizykochemicznych metali lub stopów.


  Uwagi

  1. powszechnie przyjętym standardem jest zróżnicowanie rozmiarów wskazówek zegara: najczęściej godzinowa jest krótka i szeroka, a minutowa długa i wąska; jeśli zegar na tej samej osi ma trzecią wskazówkę, sekundową, to jest ona najczęściej bardzo cienka, czasem ma inny kolor (np. czerwony), niż obie pozostałe

  Bibliografia[]

 • Mierniki analogowe. W: Augustyn Chwaleba, Maciej Poniński, Andrzej Siedlecki: Metrologia elektryczna. Wyd. ósme zmienione. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-techniczne, 2003, s. 201-202. ISBN 83-204-2826-2. (pol.)
 • Termometr – przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury)Barometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W zależności od zasady działania, barometry dzielą się na cieczowe i sprężynowe.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podzielnia (nazywana też skalą) – część urządzenia wskazującego narzędzia pomiarowego zawierająca podziałkę. Podzielnia może mieć postać tarczy, listwy lub walca, na którym naniesiono wskazy podziałki kreskowej.
  Amperomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz.
  Tachometr - urządzenie służące do pomiaru prędkości poruszającego się ciała lub substancji (z grec. tachos - prędkość , metron - mierzyć). Najczęściej spotykaną postacią tachometru jest tachometr mierzący prędkość obrotów wału napędowego w silniku lub w maszynie. Odczyt jest w postaci analogowej, ale wskaźniki cyfrowe są coraz częściej spotykane.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.