• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wskaźnik sercowy

  Przeczytaj także...
  Objętość wyrzutowa serca (ang. SV - stroke volume) - ilość krwi wtłaczanej przez jedną z komór serca do odpowiedniego zbiornika tętniczego w czasie pojedynczego skurczu serca. U dorosłego mężczyzny o masie 70 kg, w spoczynku, w pozycji leżącej, każda z komór tłoczy około 80 ml krwi w czasie jednego cyklu pracy serca. W końcu skurczu w każdej komorze pozostaje około 50 ml krwi, stanowiącej objętość krwi zalegającej. Zależna jest od wielu czynników.Minuta (łac. minuta – mała) – legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu). Wywodzi się z sumeryjskiego układu miar. Termin minuta pochodzi z łacińskiego wyrażenia pars minuta prima (pierwsza mała część).
  Rzut serca (ang. cardiac output - CO, częściej nazywany pojemnością minutową) jest to objętość krwi, jaką serce tłoczy w ciągu jednej minuty do naczyń krwionośnych. Jest iloczynem częstości skurczów serca oraz objętości wyrzutowej.

  Wskaźnik sercowy (ang. cardiac index, CI, indeks sercowy) - znormalizowana wartość pojemności minutowej serca (CO) przeliczona na powierzchnię ciała.

  Można go wyliczyć ze wzoru:

  gdzie:
  - wskaźnik sercowy
  - pojemność minutowa serca (ang. cardiac Output)
  - powierzchnia ciała (ang. body surface area)
  - objętość wyrzutowa serca (ang. stroke volume)
  - częstość akcji serca (ang. heart rate)

  Metr kwadratowy (symbol: ) – jednostka pola powierzchni w układzie SI. 1 metr kwadratowy to pole równe polu kwadratu o boku 1 metra. W zestawie znaków Unicode metr kwadratowy ma kod: 33A1.

  Przeciętnie wartość wskaźnika sercowego wynosi 3,2 l/min/m (przy założeniu, że przeciętna powierzchnia ciała wynosi 1,7 m, a pojemność minutowa serca = 5,4 l/min).

  Bibliografia[]

 • S. Konturek: Fizjologia człowieka. Układ krążenia. T. II. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 133. ISBN 8323314810. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.