• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wskaźnik rozwoju społecznego

  Przeczytaj także...
  Raport o Rozwoju Społecznym (ang. Human Development Report) – raport publikowany corocznie przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Po raz pierwszy opublikowany został w 1990 roku.Wskaźnik ubóstwa społecznego, HPI (od ang. Human Poverty Index, w dosł. tłum. „wskaźnik ubóstwa ludzkiego”) – syntetyczny miernik opisujący stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego, stosowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Powszechnie uważa się go za bardziej miarodajny niż produkt krajowy brutto, czy wskaźnik rozwoju społecznego, bowiem w przypadku HPI brane są pod uwagę nie tylko zarobki w odniesieniu do struktury demograficznej, ale też zakres ubóstwa i bezrobocia długoterminowego oraz poziom rozwoju intelektualnego (analfabetyzm).
  Uproszczony wskaźnik rozwoju społecznego, BCI (skrótowiec od ang. Basic Capabilities Index) – wskaźnik opracowany przez federację Social Watch w celu zdefiniowania biedy bez opierania się na danych dotyczących dochodów. Najpowszechniej używane wskaźniki ubóstwa to granica skrajnego ubóstwa (określona przez Bank Światowy na 1 lub 2 dolary dziennie) lub ranking stworzony w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na podstawie wskaźnika rozwoju społecznego, wyliczanego na podstawie danych dotyczących zdrowia i edukacji. BCI jest na tym tle stosunkowo łatwy do obliczenia i zastosowania również na poziomie miast i regionów, bez potrzeby przeprowadzania kosztownych badań dochodów gospodarstw domowych. Brak kryteriów dochodowych w konstrukcji uproszczonego wskaźnika rozwoju społecznego bardziej zbliża go do definicji biedy jako niemożności korzystania z praw człowieka.
  Państwa świata według wskaźnika rozwoju społecznego, podzielonego na kwartyle, według danych na rok 2014
  Wskaźnik rozwoju społecznego w 2013
  Wskaźnik rozwoju społecznego w 2010
  Wskaźnik rozwoju społecznego w 2008
  Wskaźnik rozwoju społecznego w 2005

  Wskaźnik rozwoju społecznego, HDI (od ang. Human Development Index, w dosł. tłum. „wskaźnik rozwoju ludzkiego”) – syntetyczny miernik opisujący stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych krajów (stąd czasem nazywany wskaźnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego), opracowany w roku 1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Oparty na tym wskaźniku system porównywania wprowadzony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych i, od 1993 roku, wykorzystuje go w swoich corocznych raportach oenzetowska agenda do spraw rozwoju (UNDP).

  Oczekiwana dalsza długość trwania życia – wielkość statystyczna stosowana w demografii i matematyce ubezpieczeń życiowych. Jest równa średniej liczbie lat życia, jaka pozostała osobnikowi w danym wieku i z danej grupy. W szczególnym przypadku przy wieku równym 0 (czyli dla noworodka) oczekiwana dalsza długość trwania życia jest równa średniej długości życia w danej populacji.Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP, United Nations Development Programme, fr. Programme des Nations unies pour le développement), agenda ONZ powstała w 1965, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju. Działania UNDP wspierają pozytywne zmiany w krajach poprzez udostępnianie społeczeństwom wiedzy, doświadczenia oraz środków pieniężnych i intelektualnych. Siedzibą agendy jest Nowy Jork. UNDP działa w 166 krajach, gdzie wspomaga rozwiązywanie globalnych i krajowych problemów rozwojowych. Dzięki pomocy UNDP, kraje rozwijające się mogą w efektywny sposób wykorzystywać otrzymaną pomoc.

  Składowe wskaźnika[]

  Wskaźnik HDI ocenia kraje na trzech płaszczyznach: „długie i zdrowe życie” (long and healthy life), „wiedza” (knowledge) i „dostatni standard życia” (decent standard of living). Od roku 2010 do ich pomiaru służą następujące wskaźniki:

 • oczekiwana długość życia
 • średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych
 • oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia
 • dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu nabywczego waluty (PPP $).
 • Liderzy rankingu w poszczególnych latach[]

  W 2014 roku Polska zajmowała 35 miejsce ex aequo z Litwą.

  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

  Zobacz też[]

 • lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego
 • uproszczony wskaźnik rozwoju społecznego
 • wskaźnik ubóstwa społecznego
 • Raport o Rozwoju Społecznym
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Human Development Report – raport zawierający HDI i wiele innych statystyk społecznych i ekonomicznych
 • Lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego – lista tworzona na podstawie Human Development Report, publikowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Lista z roku 2010 obejmuje 169 państw: 168 członków ONZ oraz Hongkong. 24 państwa członkowskie ONZ nie zostały na niej uwzględnione, ponieważ nie dostarczyły odpowiednich danych. Lista zawiera także średnie wskaźniki rozwoju społecznego regionów świata oraz organizacji międzynarodowych.Mahbub ul Haq (ur. 22 lutego 1934, zm. 16 lipca 1998) – pakistański ekonomista, współtwórca (razem z przyjacielem ze studiów, Amartya Senem) Teorii Rozwoju Ludzkiego, twórca wskaźnika rozwoju społecznego, w latach 1970-1982 szef departamentu planowania politycznego Banku Światowego, w latach 1982-1984 Minister Finansów Pakistanu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dochód narodowy (ekon.) inna nazwa dla Produktu Narodowego Netto, jest to suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju, uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał), równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług, pomniejszona o koszty amortyzacji (czyli koszty zużycia czynników produkcyjnych).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.