• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wschodnia grań Świnicy

  Przeczytaj także...
  Żółta Turnia (2087 m n.p.m.) – ostatni szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich odchodzącej od zwornika – Skrajnego Granata w kierunku północnym. Grzbiet ten oddziela Dolinę Gąsienicową od doliny Pańszczyca. Znajdują się w nim kolejno na północ od Skrajnego Granata:Kozi Wierch (słow. Kozí vrch, 2291 m n.p.m.) – szczyt w Tatrach Wysokich. Jest najwyższą górą znajdującą się w całości na terenie Polski. Kozi Wierch wznosi się w długiej wschodniej grani Świnicy pomiędzy Doliną Gąsienicową a Doliną Pięciu Stawów Polskich, a dokładniej między dwiema dolinkami wiszącymi: Dolinką Kozią i Dolinką Pustą. Wzdłuż grani tej poprowadzono szlak turystyczny zwany Orlą Percią.
  Dolina Białki (słow. Bielovodská dolina, dolina Bialky, niem. Bialkatal, węg. Bialka-völgy) – druga co do wielkości z tatrzańskich dolin walnych, położona w Tatrach Wysokich w granicach Polski i Słowacji. Cały jej obszar to ok. 63,5 km², z czego do Polski należy ok. 38,2 km², a do Słowacji 25,3 km².
  Mapa odcinka grani od Świnicy po Krzyżne
  Początkowy odcinek grani ze Świnicą po lewej stronie
  Fragment grani ze Świnicą i Małym Kozim Wierchem po lewej stronie zdjęcia
  Odcinek od Zamarłej Turni do Koziego Wierchu
  Masyw Koziego Wierchu widziany z wierzchołka Kościelca
  Buczynowe Turnie – widok z Wyżniej Kopy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
  Panorama Granatów, Buczynowych Turni i Wołoszyna z okolic Świstowej Czuby
  Koszysta i Buczynowe Turnie z doliny Pańszczycy
  Masyw Wołoszyna ze Świstowej Czuby: Wielki Wołoszyn, Pośredni Wołoszyn, Skrajny Wołoszyn, Wierch nad Zagonnym Żlebem

  Wschodnia grań Świnicy – boczna grań odchodząca w południowo-wschodnim, głównym wierzchołku Świnicy od grani głównej Tatr Wysokich na wschód.

  Pośredni Granat (2234 m n.p.m.) – środkowy z trzech wierzchołków masywu Granatów w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, położony na trasie Orlej Perci.Turnia nad Szczotami (1741 m n.p.m.) – turnia w Tatrach Wysokich, położona w grzbiecie odchodzącym od końcowej części Wołoszyna i opadającym do Doliny Roztoki.

  Topografia[]

  Jest to długi boczny grzbiet, oddzielający od siebie m.in. systemy dolin walnych: Doliny Suchej Wody Gąsienicowej i Doliny Białki. Na północ od grani rozlegają się Dolina Gąsienicowa i dolina Pańszczyca, natomiast od południa podchodzą pod nią Dolina Pięciu Stawów Polskich oraz Dolina Roztoki. Nieco powyżej przełęczy Krzyżne grań rozgałęzia się na grzbiety Wołoszyna i Koszystej, pomiędzy które wcina się Dolina Waksmundzka. Wzdłuż odcinka grani biegnie Orla Perć – jedyny tak długi szlak graniowy w Tatrach Wysokich, prowadzący z przełęczy Zawrat na Krzyżne i łączący ze sobą m.in. Kozi Wierch, Granaty i Buczynowe Turnie.

  Krzyżne (2112 m n.p.m.) – przełęcz w Tatrach Wysokich, pomiędzy doliną Pańszczycą a Doliną Roztoki, jeden ze skrajnych punktów szlaku Orlej Perci.Pośrednia Sieczkowa Turnia (niem. Mittlerer Sieczka-Turm, słow. Prostredná Sieczkova veža, węg. Középső-Sieczka-torony, ok. 2220 m) – jedna z trzech Sieczkowych Turni we wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich. Wznosi się na wysokość ok. 2205 m, ale nie w grani Sieczkowych Turni, lecz poniżej, na wschodnich stokach tej grani, nad Dolinką Buczynową. Stanowi wschodnie odgałęzienie Skrajnej Sieczkowej Turni (2220 m). Oddzielona jest od niej Niżnim Sieczkowym Siodełkiem (ok. 2195 m).

  Świnica – Kozi Wierch[]

  W kolejności od zachodu na wschód w grani tej znajdują się:

 • Świnicka Szczerbina Wyżnia,
 • Świnicka Kopa,
 • Gąsienicowa Przełączka (ok. 2265 m),
 • Gąsienicowa Turnia (2280 m),
 • Niebieska Przełączka Wyżnia,
 • Niebieska Turnia (2262 m),
 • Niebieska Przełęcz (ok. 2225 m),
 • Zawratowa Turnia (2245 m) – zwornik dla odbijającej na północ Grani Kościelców, która rozdziela Dolinę Gąsienicową na dwie części: Dolinę Zieloną Gąsienicową i Dolinę Czarną Gąsienicową.
 • Od wierzchołka Zawratowej Turni grań opada na Zawrat. W punkcie tym czerwony szlak, prowadzący do tej pory południowymi stokami, zaczyna wieść szczytem grani. Jest to początek Orlej Perci, na odcinku od Zawratu do Koziego Wierchu jednokierunkowej. W grani wyodrębniają się kolejne obiekty:

  Niżnia Wołoszyńska Przełęcz, dawniej Siodło Wielbłąda (2036 m n.p.m.) – przełęcz w Tatrach Wysokich, położona w grzbiecie Wołoszyna, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.Kozia Przełęcz Wyżnia (słow. Vyšné Kozí sedlo, niem. Obere Kozia-Scharte, węg. Felső-Kozia-csorba) – położona na wysokości ok. 2240 m n.p.m. wąska tatrzańska przełęcz w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, w masywie Koziego Wierchu. Oddziela od siebie wierzchołek Koziego Wierchu (2291 m) od Kozich Czub (2266 m). Poniżej jej północnych zboczy znajduje się Dolinka Kozia. Jest często odwiedzana przez turystów przechodzących trasę Orlej Perci.
 • Zawrat (2159 m),
 • Mały Kozi Wierch (2226 m) – zwornik dla krótkiej grani odbijającej na południe i oddzielającej Dolinkę pod Kołem od Dolinki Pustej:
 • przełęcz Schodki (ok. 2065 m),
 • Kołowa Czuba (2105 m),
 • Zmarzła Przełączka Wyżnia,
 • Zmarzłe Czuby,
 • Zmarzła Przełęcz (2126 m),
 • Zamarła Turnia (2179 m),
 • Kozia Przełęcz (2137 m),
 • Kozie Czuby (2266 m),
 • Kozia Przełęcz Wyżnia (ok. 2240 m),
 • Kozi Wierch (2291 m).
 • Kozi Wierch – Skrajny Granat[]

  Od wierzchołka Koziego Wierchu grań zaczyna się łagodnie załamywać i po chwili prowadzi już w kierunku północnym. Na odcinku tym oddziela od siebie Dolinkę Kozią i Dolinkę Buczynową. Znajdują się tutaj:

  Skrajny Wołoszyn, dawniej Zadni Garb (2092 m n.p.m.) – szczyt w Tatrach Wysokich, położony w środkowej części grzbietu Wołoszyna, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.Tatry Wysokie (słow. Vysoké Tatry, niem. Hohe Tatra, węg. Magas-Tátra) – najwyższa część Tatr o charakterze alpejskim, rozciągająca się pomiędzy Tatrami Zachodnimi od strony zachodniej oraz Tatrami Bielskimi od strony północno-wschodniej. W linii prostej odległość między granicznymi przełęczami wynosi ok. 16,5 km, zaś ściśle wzdłuż grani głównej ok. 26 km. Tatry Wysokie zajmują obszar około 340 km² (czyli nieco mniej niż Tatry Zachodnie), z czego większość (260 km²) znajduje się na Słowacji.
 • Kozi Mur,
 • Buczynowa Strażnica (2242 m),
 • Przełączka nad Dolinką Buczynową (2225 m),
 • Czarne Ściany (2242 m),
 • Zadnia Sieczkowa Przełączka (2194 m),
 • Zadnia Sieczkowa Turnia (2222 m),
 • Wyżnie Sieczkowe Siodełko (2217 m),
 • Skrajna Sieczkowa Turnia (2226 m) – zwornik dla bardzo krótkiej wschodniej grani zakończonej urwiskiem nad Dolinką Buczynową:
 • Niżnie Sieczkowe Siodełko (2199 m),
 • Pośrednia Sieczkowa Turnia (2205 m),
 • Sieczkowa Szczerba (2215 m),
 • Zadni Granat (2240 m),
 • Pośrednia Sieczkowa Przełączka (2218 m),
 • Pośredni Granat (2234 m),
 • Skrajna Sieczkowa Przełączka (2197 m),
 • Skrajny Granat (2225 m).
 •  Osobny artykuł: Granaty.

  Skrajny Granat – Krzyżne[]

  W Skrajnym Granacie grań po raz kolejny załamuje się o 90 stopni, skręcając ponownie ku wschodowi i oddzielając Dolinkę Buczynową i Dolinę Roztoki na południu od doliny Pańszczycy na północy. Na północ odgałęzia się w tym miejscu północna grań Skrajnego Granatu, zakończona masywem Żółtej Turni. Dalszy przebieg omawianej grani, nazywanej na tym odcinku Buczynową Granią lub Granią Buczynowych Turni, jest zaś następujący:

  Skrajna Sieczkowa Turnia (niem. Vorderer Sieczka-Turm, słow. Predná Sieczkova veža, węg. Elülső-Sieczka-torony, ok. 2220 m) – jedna z trzech Sieczkowych Turni we wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich. Znajduje się na wysokości ok. 2220 m między Sieczkową Szczerbą (ok. 2210 m) a Wyżnim Sieczkowym Siodełkiem (ok. 2215 m).Polana pod Wołoszynem lub Wyżnia Polana pod Wołoszynem – polana w Tatrach Wysokich, położona na północno-wschodnim stoku schodzącym z grani Wołoszyna, na wysokości od ok. 1245–1320 m n.p.m. Nad jej zachodnim i północno-zachodnim brzegiem wznoszą się lesiste stoki Wyżniej i Niżniej Kopki (1323 m n.p.m.), stąd polana była nazywana przez górali Pod Kopki. Dawniej wchodziła w skład Hali Wołoszyńskiej i była główną polaną tej hali, później wyłączona została w samodzielną polanę. Znajdował się na niej szałas i szopy. W latach 50. XX w. w wyniku oberwania chmury w tym rejonie została zasypana kamieniami i żwirem, stając się zupełnie niemal nieużyteczną z gospodarczego punktu widzenia.
 • Granacka Przełęcz (ok. 2145 m),
 • Wielka Orla Turniczka (ok. 2160 m),
 • Orla Przełączka Wyżnia,
 • Mała Orla Turniczka,
 • Orla Przełączka Niżnia,
 • Orla Baszta (2175 m),
 • Pościel Jasińskiego (ok. 2125 m),
 • Buczynowe Czuby,
 • Przełęcz Nowickiego (ok. 2105 m),
 • Budzowa Igła,
 • Budzowa Przełączka,
 • Wielka Buczynowa Turnia (2184 m),
 • Buczynowa Przełęcz (2127 m),
 • Mała Buczynowa Turnia (2172 m),
 • Wyżnia Przełączka pod Ptakiem (Mała Buczynowa Przełączka, ok. 2125 m),
 • Ptak (ok. 2135 m),
 • Przełączka pod Ptakiem (ok. 2105 m),
 • Kopa nad Krzyżnem (ok. 2135 m),
 • Krzyżne (2112 m).
 •  Osobny artykuł: Buczynowe Turnie.

  Koszysta i Wołoszyn[]

  Nieco powyżej Krzyżnego grań rozwidla się na dwie odnogi, biegnące mniej więcej równolegle na północny wschód i obejmujące Dolinę Waksmundzką. Północną z nich jest masyw Koszystej, którego grzbiet początkowo wiedzie prosto na północ, by później skręcić ku północnemu wschodowi. Znajdują się w nim trzy kulminacje:

  Skrajna Sieczkowa Przełączka (ok. 2200 m n.p.m.) – jedna z trzech Sieczkowych Przełączek położonych w masywie Granatów w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, na trasie Orlej Perci.Władysław Cywiński (ur. 12 sierpnia 1939 w Wilnie, zm. 12 października 2013 w Dolinie Złomisk) – polski taternik, przewodnik tatrzański, alpinista, inżynier elektronik.
 • Waksmundzki Wierch (2186 m),
 • Wielka Koszysta (2193 m),
 • Mała Koszysta (2014 m).
 • Z Małej Koszystej grań łagodnie zbiega w kierunku Waksmundzkiej Przełęczy, która oddziela masyw od grupy Gęsiej Szyi.

   Osobny artykuł: Koszysta.

  Drugą odnogą powstającą powyżej Krzyżnego jest grzbiet Wołoszyna, bardziej urozmaicony pod względem topograficznym. Wznoszą się w nim:

 • Mały Wołoszyn (2144 m),
 • Wołoszyńska Szczerbina (2141 m),
 • Wielki Wołoszyn (2151 m),
 • Wyżnia Wołoszyńska Przełęcz (2061 m),
 • Pośredni Wołoszyn (2117 m),
 • Niżnia Wołoszyńska Przełęcz (2036 m),
 • Skrajny Wołoszyn (2092 m),
 • Wierch nad Zagonnym Żlebem (2037 m) – zwornik dla Turni nad Szczotami (1741 m),
 • Karbik (1989 m),
 • Turnia nad Dziadem (1901 m).
 • Od Turni nad Dziadem grzbiet stopniowo obniża się i kończy w okolicy Polany pod Wołoszynem.

  Przełączka nad Dolinką Buczynową (słow. Sedielko nad Bučinovou) – wąska przełęcz położona na wysokości ok. 2225 m n.p.m. w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, na szlaku Orlej Perci.Dolina Pańszczyca – dolina w Tatrach Wysokich o powierzchni ok. 5,8 km², długości ok. 6,5 km, boczne odgałęzienie Doliny Suchej Wody Gąsienicowej (dolina odgałęzia się poniżej polany Psia Trawka).
   Osobny artykuł: Wołoszyn.

  Przypisy

  1. Witold Henryk Paryski: Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki. Część I. Liliowe – Mały Kościelec. Warszawa: Sport i Turystyka, 1951, s. 53-108.
  2. Grzegorz Barczyk, Ryszard Jakubowski (red.), Adam Piechowski, Grażyna Żurawska: Bedeker tatrzański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 59-60, 189, 194-198, 219-222. ISBN 83-01-13184-5.
  3. Jarosław Januszewski, Grzegorz Głazek, Witold Fedorowicz-Jackowski: Tatry i Podtatrze, atlas satelitarny 1:15 000. Warszawa: GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o., 2005. ISBN 83-909352-2-8.
  4. Tatry. Zakopane i okolice. Mapa w skali 1:27 000. Warszawa: ExpressMap Polska, 2005. ISBN 83-88112-35-X.
  5. Witold Henryk Paryski: Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki. Część II. Zawrat – Żółta Turnia. Warszawa: Sport i Turystyka, 1951.
  6. Władysław Cywiński: Tom 18. Granaty. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 2013, s. 261–262, seria: Tatry. Przewodnik szczegółowy. ISBN 978-83-7104-046-7.
  7. Orla Perć. Mapa 1:5 000. Warszawa – Zielona Góra – Zakopane: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2009/2010/2011. ISBN 978-83-87873-42-4.
  8. Witold Henryk Paryski: Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki. Część III. Granacka Przełęcz – Wołoszyn. Warszawa: Sklep Podróżnika, 1992.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Zawratowa Turnia – turnia we wschodniej grani Świnicy w Tatrach Wysokich. Znajduje się w tej grani między Niebieską Turnią, oddzieloną Niebieską Przełęczą, a Małym Kozim Wierchem, od którego oddziela ją przełęcz Zawrat.Granaty (słow. Granáty, niem. Granatenspitze, węg. Gránát-csúcsok) – masyw w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, pomiędzy Czarnym Stawem Gąsienicowym w Dolinie Gąsienicowej a Dolinką Buczynową, odgałęziającą się od Doliny Roztoki. Masyw ma trzy wierzchołki:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mała Koszysta (2014 m n.p.m.) – szczyt w Tatrach Wysokich, położony w grzbiecie Koszystej, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od doliny Pańszczycy. Jest to jeden z najbardziej na północ wysuniętych dwutysięczników tatrzańskich.
  Kozie Czuby (słow. Kozí Czuby, 2263 lub 2266 m n.p.m.) – szczyt o trzech wierzchołkach (od zachodu na wschód kolejno: 2239 m, 2256 m, 2263 m) w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, w masywie Koziego Wierchu. Prowadzi przez niego najtrudniejszy tatrzański znakowany szlak turystyczny zwany Orlą Percią. Przejście ułatwiają zamontowane łańcuchy.
  Dolina Suchej Wody Gąsienicowej lub po prostu Dolina Suchej Wody (słow. dolina Suchej vody, niem. Suchawodatal, węg. Sucha-woda-völgy) – jedna z tatrzańskich dolin walnych po północnej stronie grani głównej. Przebiega przez nią granica pomiędzy Tatrami Wysokimi i Zachodnimi (od przełęczy Liliowe korytem potoku Suchej Wody). Nazwa doliny pochodzi od płynącego jej dnem potoku Sucha Woda, którego koryto – jak wskazuje nazwa – na długich odcinkach zazwyczaj jest suche, a woda płynie w nim podziemnymi przepływami.
  Sieczkowa Szczerba (niem. Sieczka-Scharte, słow. Sieczkova štrba, węg. Sieczka-csorba) – jedna z kilku Sieczkowych Przełączek położonych w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich. Znajduje się na wysokości około 2210 m pomiędzy Zadnim Granatem (2240 m) a Skrajną Sieczkową Turnią (ok. 2220 m).
  Gąsienicowa Turnia (słow. Gąsienicova turnia, niem. Gąsienica-Turm, węg. Gąsienica-torony) – niewybitne, skaliste wzniesienie w wschodniej grani Świnicy w Tatrach Wysokich. Ma cztery wierzchołki o wysokościach w kierunku od zachodu na wschód: 2266 m, 2279 m, 2279 m, 2276 m (Wielka encyklopedia tatrzańska podaje 2280 m). Od sąsiedniej Niebieskiej Turni oddziela je Niebieska Przełączka Wyżnia (2253 m), a od Świnicy Gąsienicowa Przełączka (2260 m), Świnicka Kopa (2298 m) i Świnicka Szczerbina Wyżnia (2295 m).
  Wołoszyn (słow. Vološin, niem. Wolossyn) – potężny grzbiet w Tatrach Wysokich, rozdzielający Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki. W regionie przełęczy Krzyżne łączy się z masywem Koszystej, stanowiącym drugą z końcowych odnóg wschodniej grani Świnicy.
  Zadnia Sieczkowa Turnia (niem. Vorderer Sieczka-Turm, słow. Predná Sieczkova veža, węg. Elülső-Sieczka-torony, ok. 2220 m) – jedna z trzech Sieczkowych Turni we wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich. Na południowej stronie od Czarnych Ścian oddzielona jest Zadnią Sieczkową Przełączką (2194 m), na północnej od Skrajnej Sieczkowej Turni (2220 m) oddziela ją Wyżnie Sieczkowe Siodełko (ok. 2215 m).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.057 sek.