• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wrocław  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Wieża ciśnień na Karłowicach – wieża ciśnień znajdująca się przy pl. Daniłowskiego we Wrocławiu z nominalnym adresem ul. Berenta 75, zasilająca dawniej lokalny wodociąg osiedla Karłowice.
  Przypisy
  1. Cezary Buśko: Historia Wrocławia. T. 1, Od pradziejów do końca czasów habsburskich. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie, 2001, s. 29, 30. ISBN 8370238637.
  2. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008. (GUS), [1].
  3. http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx.
  4. Johann Georg Theodor Grässe: Orbis latinus oder Verzeichniss der lateinischen Benennungen der bekanntesten Städte etc., Meere, Seen, Berge und Flüsse in allen Theilen der Erde nebst einem deutsch-lateinischen Register derselben. T. Ein Supplement zu jedem lateinischen und geographischen Wörterbuche. Dresden: G. Schönfeld’s Buchhandlung (C. A.Werner), 1861, s. 40, 227. [dostęp 2010-01-10].
  5. Najlepsze miasta do życia.
  6. Sławomir Moździoch „Śląsk między Gnieznem i Pragą”, [w:] „Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy”, wyd. TAiWPN Universitas, Kraków, rok 2000, s. 187, ISBN 83-7052-710-8.
  7. Stanisław Rospond „Zabytki języka polskiego na Śląsku”, Wrocław-Katowice, 1948.
  8. D.A. Sikorski, Przynależność polityczna i kościelna ziem południowej Polski w X wieku,[w:] Początki Kościoła w Polsce, Wyd. PTPN Poznań 2012, s. 93 https://www.academia.edu/23100818/Przynale%C5%BCno%C5%9B%C4%87_polityczna_i_ko%C5%9Bcielna_ziem_po%C5%82udniowej_Polski_w_X_wieku_w_D.A._Sikorski_Pocz%C4%85tki_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_w_Polsce_Wyd._PTPN_Pozna%C5%84_2012.
  9. Ort: Breslau – Wroclaw 1000-1763 – Deutsche und Polen (rbb) Geschichte, Biografien, Zeitzeugen, Orte, Karten.
  10. Klaus Klöppel: Breslau, Niederschlesien und seine tausendjährige Hauptstadt, 3. Auflage 2010, S. 23.
  11. H. Tiefenbach: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 3, 2. Auflage, S. 442.
  12. Paul Hefftner: Städtische evangelische Realschule I, Ursprung und Bedeutung der Ortsnamen im Stadtkreise Breslau, 1909, S. 9 ff.
  13. Dzieje Wielkopolski w wypisach, PZWS, Warszawa 1963, s. 41–43.
  14. Tadeusz Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa arabskiego z XII w. Al Indrisi’ego, cz.I, Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny, PWN, Kraków 1945.
  15. Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis online.
  16. H. Markgraf, J.W. Schulte, „Codex Diplomaticus Silesiae T.14 Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis”, Breslau 1889.
  17. G. Hassel 1819 ↓, s. 230.
  18. Claudius Ptolemy: Book II, Chapter 10: Greater Germany (Fourth Map of Europe) (ang.). W: The Geography [on-line]. [dostęp 2010-12-15].
  19. Johann Jacob Hofmann: Lexicon Universale. W: Universität Mannheim [on-line]. [dostęp 2010-12-15]..
  20. Civitates Principales: wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej: katalog wystawy, red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 1998. ISBN 83-906800-2-5.
  21. „Kronika polska, Gall Anonim”, seria „Kroniki polskie”, Zakł. Nard. Ossolińskich, Wrocław, ISBN 978-3-939991-64-9, s. 71.
  22. W oryginale „Boleslaus vero, in Wratislaw, et in Cracovia, et in Sandomir, sedes regni principales obtinuat.”, „Kronika polska, Gall Anonim”, seria „Kroniki polskie”, Zakł. Nard. Ossolińskich, Wrocław, ISBN 978-3-939991-64-9, s. 72.
  23. C. Buśko, M. Goliński, M. Kaczmarek, L. Ziątkowski, Historia Wrocławia, t. 1, Od pradziejów do końca czasów habsburskich, Wrocław 2001, s. 39.
  24. Gerard Labuda: Mieszko II król Polski (1025–1034). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008, s. 78–83. ISBN 978-83-7177-502-4.
  25. Georg Korn, „Breslauer Urkundenbuch”, Erster Theil, Breslau, Verlag von Wilhelm Gottlieb Korn 1870, s. 3.
  26. Jan Długosz: Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. T. Ks. VII. Warszawa: 1961–1985, s. 18–20 i 24.
  27. N. Davies, R. Moorhouse: Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego – Wrocław. A. Pawelec (przekład). Kraków: Wydawnictwo Znak – Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Fundacja, 2003, s. 91–92. ISBN 83-240-0172-7.
  28. Por. T. Szostek: Błogosławiony Czesław, jakiego przedstawiają źródła. W: Praca zbiorowa: Tutelaris Silesiae. Błogosławiony Czesław we Wrocławiu. Wrocław: Via Nova, 2006, s. 69. ISBN 83-60544-50-6.
  29. Dokument lokacyjny wystawili książęta Henryk i Władysław (Bukowski, Zlat Ratusz wrocławski, s. 31).
  30. „Gedko oder Gotke Stillevogt war der Sohn des ersten Breslauer Schultheißen Godinus Stillevogt, der Breslau zu deutschen Recht ansetzte.”, [w:] Schlesien: eine Vierteljahresschrift für Kunst, Wissenschaft und Volkstum 25-26 1980. s. 170.
  31. „Oycze nasz: modlitwa pańska z rozmaitych rękopismow i druków starożytnych w języku polskim i innych dialektach słowiańskich.”, Jerzy Samuel Bandtkie, Wrocław, 1826.
  32. Hieronim Szczegóła, Kasper Elyan z Głogowa, pierwszy polski drukarz, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1968.
  33. Dorota Borowicz: Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II Wojny Światowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 33. ISBN 83-229-2569-7.
  34. Edmund Halley, statystyki życia i śmierci w mieście Breslau, 2011-01-11.
  35. „Srebrna księga Sokolstwa Polskiego na Śląsku”, s. 24 rozdział. „Z dziejów Sokolstwa Polskiego na Śląsku”, nakł. Wydziału Dzielnicy Śląskiej; drukiem „Katolika” Bytom 1920.
  36. Teresa Benedykta od Krzyża Edith Stein (1891–1942), zakonnica, Karmelitanka Bosa, męczennica. [dostęp 2010-12-15].
  37. Towarzystwo im. Edyty Stein. Cele i misja. [dostęp 2010-12-15].
  38. [2].
  39. Abraham Kajzer: Za drutami śmierci. Wałbrzych, Muzeum Gross-Rosen: 2013. ISBN 978-83-89824-09-7.
  40. Edmund Jan Osmańczyk: Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 438. ISBN 83-214-0092-2.
  41. http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,1187008.html Historia kandydatury Wrocławia o EXPO 2010.
  42. http://www.expo2012.pl/ Dane ze strony poświęconej kandydaturze Wrocławia o EXPO 2012.
  43. Tadeusz Ładogórski, Złudzenia pruskiej statystyki ludności pierwszej połowy XIX w., Przeszłość demograficzna Polski. Materiały i Studia, 1970, t. III, s. 3–27.
  44. Eugeniusz Romer, Polacy na Kresach Pomorskich i Pojeziernych, „Prace Geograficzne”, z. 2, red. E. Romer, Lwów 1919.
  45. L. Bernhard, „Die Fehlerquellen In der Statistik der Nationalitaten. Die Polen in Oberschlesien. Eine statistische Untersuchung”, red. P. Weber, Verlag von Julius Springer, Berlin 1914.
  46. GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31.12.1991.
  47. http://www.polskawliczbach.pl/Wroclaw, w oparciu o dane GUS.
  48. Profil wysokościowy.
  49. Dzikie zwierzęta z Wrocławia.
  50. http://www.eko.org.pl/wroclaw/pdf/klimat.pdf.
  51. Wrocław bije rekord ciepła.
  52. We Wrocławiu padł rekord ciepła: 38,9 stopnia Celsjusza.
  53. Wrocław – zespół historycznego centrum.
  54. Takie wymiary podaje Rudolf Stein, spotyka się również 212 na 175, a także wymiar teoretyczny 206,6 na 169 m (660 na 540 stóp po 0,313 m).
  55. Największe z nowo wybudowanych to Most Rędziński, Most Tysiąclecia, nowy Most Mieszczański i Most Dmowskiego.
  56. Ile mostów ma Wrocław?
  57. Oficjalna nazwa pomnika według jego aktu erekcyjnego.
  58. „Diabelski kamień” stanął na Klecinie
  59. Przebudowana na styl włoski, obecnie wykorzystywana jako hotel z restauracją – http://dolny-slask.org.pl/1562,obiekt.html.
  60. Wrocław, Kamienica „Pod Złotym Słońcem”.
  61. Gotycko-barokowa.
  62. Wrocław, Kamienica nr 19
   Pod Starą Szubienicą
   .
  63. Gotyckahttp://dolny-slask.org.pl/1553,obiekt.html.
  64. Budżet 2012 w: citycheck.
  65. http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=32137&p_token=0.45157323498278856.
  66. Wrocław ma ponad 400 milionerów. Gdzie mieszkają najbogatsi z nas?
  67. Jarek Ratajczak: Wrocław z pierwszą w Polsce strefą ekonomiczną 2.0. wroclaw.pl, 15 lipca 2015. [dostęp 2015-07-16].
  68. Ministerstwo Gospodarki potwierdza. Amazon zainwestuje pod Wrocławiem.
  69. Urzędnicy planują trasy wrocławskiego metra.
  70. Wrocławski Rower Miejski.
  71. Nextbike Polska.
  72. http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/dutkiewicz-wroclaw-odwiedzi-dwa-razy-wiecej-turystow.
  73. Wrocław gospodarzem zjazdu Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia.
  74. Wrocław – Europejska Stolica Kultury.
  75. Przedmowa Prezydenta Wrocławia w http://www.wroclaw.pl/files/ESK/aplikacja_na_nowo_pl.pdf.
  76. Wroclaw Named World Book Capital 2016.
  77. Koniec z reklamami w centrum Wrocławia. Stare Miasto zamienia się w park kulturowy.
  78. Wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych (pol.). W: (Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania) [on-line]. Biblioteka Narodowa. [dostęp 2014-09-03].
  79. Otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł
  80. Materiały dla przyszłego Muzeum Ziem Zachodnich.
  81. Historyczna zajezdnia MPK będzie centrum wystawienniczym.
  82. Centrum Historii Zajezdnia – otwarcie 16 września [ZDJĘCIA, WIDEO] (pol.). ARAW S.A., Gmina Wrocław, 2016-05-11. [dostęp 2016-09-13].
  83. Oficjalna strona aquaparku.
  84. Na wrocławskich ulicach kręcą film „Szczęście świata”.
  85. Charakter / Karakter, Filmweb [dostęp 2016-05-29].
  86. Most szpiegów / Bridge of Spies, Filmweb [dostęp 2016-05-29].
  87. Na Dworcu Świebodzkim padał dziś śnieg. O co chodzi?
  88. Studenci w tkance miasta.
  89. Historia Politechniki Wrocławskiej. [dostęp 2015-03-13].
  90. Por.Wincenty Urban, Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław: 1962.
  91. Lucjan Niedziela: Czesław bł. OP. W: Encyklopedia katolicka. T. 3. Lublin: TN KUL, 1979, s. 846–847.
  92. Por. Historia uczelni. W: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu [on-line]. [dostęp 2013-01-06].
  93. Wrocławski Przegląd Teologiczny. W: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu [on-line]. [dostęp 2013-01-06].
  94. Dane według raportów [3] (www.jw.org) z 6 stycznia 2015.
  95. Karol Białkowski: Spotkanie Taizé. nowezycie.archidiecezja.wroc.pl, maj 2008. [dostęp 2012-10-24].
  96. 2017 Wroclaw (ang.). theworldgames.org, 2012-01-13. [dostęp 2012-01-13].
  97. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  98. Geografia wyborcza – Wybory samorządowe – Państwowa Komisja Wyborcza. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  99. Wybory Samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo dolnośląskie – – m. Wrocław. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  100. Wybory do Rady Miejskiej Wrocławia 2014 – wyniki | www.wroclaw.pl. www.wroclaw.pl. [dostęp 2015-10-13].
  101. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].
  102. Wroclaw.pl – miasta partnerskie.
  103. [4].
  104. Informacje o Miastach Partnerskich Wrocławia.
  105. Informacje o Miastach Partnerskich Wrocławia.
  106. Informacje o Miastach Partnerskich Wrocławia.
  107. Informacje o Miastach Partnerskich Wrocławia.
  108. Informacje o Miastach Partnerskich Wrocławia.
  109. http://mediatheque.mairie-lille.fr/lille/lilleRIoveweb.pdf?21511213122011=.
  110. Consular posts (ang.). msz.gov.pl. [dostęp 2013-09-29].
  111. strona miasta Wrocławia o konsulatach w mieściew.
  112. Encyklopedia Wrocławia.
  113. gazeta.pl Wroclaw.
  114. gazeta.pl Wroclaw.
  115. Przed rozpoczęciem zabudowy pustych działek na osiedlu Południe.

  Bibliografia[]

 • G. Hassel: Vollständige und neueste Erdbeschreibung der Preußischen Monarchie. Weimar: Geographische Institute Weimar, 1819.
 • Norman Davies, R. Moorhouse: Mikrokosmos: Portret miasta środkowoeuropejskiego, Kraków 2002, ISBN 83-240-0172-7.
 • Tadeusz Drankowski, Olgierd Czerner: Wrocław z lotu ptaka, Ossolineum Wrocławs 1992.
 • Ryszard Majewski: Wrocław godzina zero, Krajowa Agencja Wydawnicza Wrocław 1985.
 • Karol Jonca, Alfred Konieczny: Upadek „Festung Breslau”, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wrocław 1963.
 • Beata Maciejewska: Dzieje miasta Wrocław, Wrocław 2002.
 • K. Maleczyński, M. Morelowski, A. Ptaszycka: Wrocław: Rozwój urbanistyczny, Warszawa 1956.
 • W. Długoborski, J. Gierowski, K. Maleczyński: Dzieje Wrocławia do roku 1807, Warszawa 1958.
 • Gregor Thum: Obce miasto: Wrocław 1945 i potem, Wrocław: Via Nova 2006.
 • Till van Rahden: Juden und andere Breslauer: Die Beziehungen zwischen Juden, Protestanten und Katholiken in einer deutschen Großstadt von 1860 bis 1925, Vandenhoeck & Ruprecht Getynga 2000, ISBN 3-525-35732-X.
 • Mariusz Urbanek: Dolny Śląsk. Siedem stroń świata, Wydawnictwo MAK Wrocław 2003.
 • Agnieszka Zabłocka-Kos: Zrozumieć miasto: Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city, 1807–1858. Wrocław: Via Nova, 2006.
 • Skrypt historyczny Stowarzyszenia Historycznego Legionów Polskich i Legii Polsko-Włoskiej w Nysie, Nysa 2010, pod red. Marek Szczerski, kpt. Tomek.
 • M. Bukowski, M. Zlat, Ratusz Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1958
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Wrocławia
 • Centrum Informacji Turystycznej
 • tripadvisor
 • Wrocław uncut
 • Wratislaviae Amici
 • Wrocław w panoramach sferycznych
 • Wrocław w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” z lat 1880–1902 (tom XIV s. 24–48)
 • Wrocław w katalogu Open Directory Project
 • Wrocław będzie odbudowany w kronice PKF w bazie Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Zachodnia Obwodnica Wrocławia (zwana także obwodnicą aglomeracyjną) - budowana etapami droga w Polsce, w województwie dolnośląskim. Droga ma spełniać rolę obwodnicy Wrocławia łącząc autostradę A4 z drogą ekspresową S5.Arkady Wrocławskie – kompleks handlowo-biurowo-usługowy z parkingiem wielopoziomowym oraz Multikinem, wybudowany w centrum Wrocławia, w kwadracie ulic Powstańców Śląskich, Swobodnej, Nasypowej i Komandorskiej. Inwestorem jest LC Corp S.A.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu – gotycki kościół między ulicami Szewską i Łaciarską w pobliżu wrocławskiego Rynku, dawniej jedna z dwóch far miejskich (obok kościoła św. Elżbiety), obecnie katedra diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, należąca do parafii pod tym samym wezwaniem. Proboszczem katedry jest ks. Piotr Mikołajczak.
  Ulica Wita Stwosza we Wrocławiu (dawniej Platea S. Adalberti, Sancte Albrechtis Gasse, Ulbrichtsgasse, Albrechtsgasse, Albrechtstrasse) – ulica na wrocławskim Starym Mieście. Ma początek w północno-wschodnim narożniku Rynku i biegnie na wschód aż do ul. św. Katarzyny (placu Dominikańskiego), równolegle do Oławskiej.
  Wrocław Gądów – kolejowy węzeł towarowy we Wrocławiu, niegdyś także przystanek pasażerski (do 1945 nosił nazwę Bahnhof Mochbern, odnoszącą się do pobliskiej miejscowości Mochbern, dziś wrocławskiego osiedla Muchobór Mały). Stacja znajduje się między ulicami: Strzegomską i Bystrzycką na pograniczu osiedli Gądów Mały oraz Muchobór Mały.
  Narciarstwo wodne (ang. water skiing) – dyscyplina sportowa i czynny wypoczynek polegające na jeździe na 1 lub 2 nartach po wodzie za holującą motorówką lub elektrycznym wyciągiem narciarskim (linowe wyciągi nart wodnych) (zobacz zdjęcie obok).
  Głosiciel – kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Na całym świecie w 2012 roku było maksymalnie 7 782 346 aktywnych głosicieli, należących do 111 719 zborów w 239 krajach i terytoriach (w Polsce 125 485 głosicieli w 1487 zborach).
  Grubodziób zwyczajny, grubodziób, pestkojad, grabołusk (Coccothraustes coccothraustes) – gatunek małego ptaka z rodziny łuszczaków, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Coccothraustes.
  Plac Solny we Wrocławiu – rynek pomocniczy Starego Miasta we Wrocławiu, regularny, kwadratowy, wytyczony w 1242 na południowy zachód od Rynku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.622 sek.