• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wrocław  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Wieża ciśnień na Karłowicach – wieża ciśnień znajdująca się przy pl. Daniłowskiego we Wrocławiu z nominalnym adresem ul. Berenta 75, zasilająca dawniej lokalny wodociąg osiedla Karłowice.
  Media[]

  ]

  We Wrocławiu

 • Dom Akademicki „Kredka”;
 • Komin EC Wrocław.
 • Obejmujące zasięgiem Wrocław

 • RTON Żórawina;
 • RTCN Ślęża.
 • Stacje radiowe[]

 • Radio RAM;
 • Radio Eska Wrocław;
 • Akademickie Radio LUZ;
 • RMF Maxxx Wrocław dawniej Radio Aplauz;
 • Radio Wrocław;
 • Katolickie Radio Rodzina;
 • Radio Złote Przeboje;
 • Radio ZET Gold Wrocław dawniej Radio Traffic FM;
 • Radio RMF FM;
 • Radio WAWA Wrocław.
 • Radio Pogoda
 • Stacje telewizyjne[]

 • TV Odra;
 • TeDe – nieistniejąca już stacja TV,
 • TVP Wrocław;
 • PTV Echo – nieistniejąca już stacja TV, która była pierwszą prywatną telewizją w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Portale lokalne[]

 • www.ewroclaw24.pl;
 • tuwroclaw.com;
 • wroclove.info.
 • Prasa[]

  Dzienniki[]

 • Gazeta Dolnośląska (dolnośląska edycja Gazety Wyborczej);
 • Polska – Gazeta Wrocławska (dolnośląska edycja dziennika „Polska”);
 • Auto Giełda Dolny Śląsk.
 • Czasopisma[]

 • Tygodnik Wrocławski;
 • Wrocławski Gość Niedzielny (tygodnik);
 • Wrocławianin (dwutygodnik);
 • Odra (miesięcznik);
 • Gazeta Południowa (miesięcznik);
 • Nowe Życie (miesięcznik);
 • CD-Action (miesięcznik);
 • Magazyn Miłośników Matematyki (kwartalnik).
 • Magazyn Goodlife Wrocław
 • Pisma już nie ukazujące się[]

 • Gazeta Robotnicza (przekształcona w Gazetę Wrocławską);
 • Słowo Polskie („Pionier”);
 • Wieczór Wrocławia;
 • Dziennik Dolnośląski;
 • Biuletyn Dolnośląski;
 • Monitor Dolnośląski;
 • Nowiny Szląskie;
 • Schlesische Zeitung;
 • Żołnierz Ludu;
 • Sprawy i Ludzie;
 • Naprzód Dolnośląski;
 • Nasz Wrocław;
 • WTK;
 • Panorama dolnośląska.
 • Religia[]

  XVIII w. grobowiec głównego patrona Wrocławia bł. Czesława w kościele dominikanów
  Kościół Imienia Jezus (uniwersytecki)

  Od roku 1000, na mocy dekretu papieża Sylwestra II, Wrocław stał się stolicą nowo powołanej diecezji wrocławskiej (jednej z czterech w Polsce), od 1929 archidiecezji wrocławskiej, a od 1992 metropolii wrocławskiej. Jest siedzibą wrocławskiej diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (1947), prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej (1951), a także diecezji wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego (1997).

  Zachodnia Obwodnica Wrocławia (zwana także obwodnicą aglomeracyjną) - budowana etapami droga w Polsce, w województwie dolnośląskim. Droga ma spełniać rolę obwodnicy Wrocławia łącząc autostradę A4 z drogą ekspresową S5.Arkady Wrocławskie – kompleks handlowo-biurowo-usługowy z parkingiem wielopoziomowym oraz Multikinem, wybudowany w centrum Wrocławia, w kwadracie ulic Powstańców Śląskich, Swobodnej, Nasypowej i Komandorskiej. Inwestorem jest LC Corp S.A.

  Od czasu włączenia Wrocławia do Państwa polskiego po II wojnie światowej największą grupą wyznaniową są katolicy. Konsekwentnie, najwięcej świątyń chrześcijańskich należy do archidiecezji wrocławskiej obrządku łacińskiego, która istnieje nieprzerwanie od 1000 r. Do 1821 r. należała ona jako diecezja do metropolii Gnieźnieńskiej, potem podporządkowano ją bezpośrednio Stolicy apostolskiej. W 1930 r. stała się archidiecezją. Patronem katedry od czasów średniowiecza jest Jan Chrzciciel, którego głowa jest w centrum herbu miasta. Głównym patronem miasta w 1963 r. ogłoszony został przez papieża Pawła VI bł. Czesław Odrowąż, którego zabytkowy grób w kościele dominikanów ocalał w bombardowaniu w czasie oblężenia Festung Breslau. Od 1702 r., kiedy powstała Akademia Leopoldyńska, istnieje w mieście wydział teologiczny. Po wyjeździe niemieckich profesorów teologii po II wojnie światowej, został on wskrzeszony dopiero w 1968 r. – w wyniku antykościelnej polityki władzy komunistycznej już oddzielnie od Uniwersytetu, jako samodzielny wrocławski wydział teologiczny na prawach papieskich. Wydaje on czasopismo teologiczne pt. Wrocławski Przegląd Teologiczny. Archidiecezja ma także rozgłośnię radiową Katolickie Radio Rodzina.

  Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu – gotycki kościół między ulicami Szewską i Łaciarską w pobliżu wrocławskiego Rynku, dawniej jedna z dwóch far miejskich (obok kościoła św. Elżbiety), obecnie katedra diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, należąca do parafii pod tym samym wezwaniem. Proboszczem katedry jest ks. Piotr Mikołajczak.Ulica Wita Stwosza we Wrocławiu (dawniej Platea S. Adalberti, Sancte Albrechtis Gasse, Ulbrichtsgasse, Albrechtsgasse, Albrechtstrasse) – ulica na wrocławskim Starym Mieście. Ma początek w północno-wschodnim narożniku Rynku i biegnie na wschód aż do ul. św. Katarzyny (placu Dominikańskiego), równolegle do Oławskiej.

  Obecność wielu grup religijnych jest rezultatem złożonej przeszłości miasta, w której Wrocław zamieszkiwały przeróżne narodowości. Wszystkie grupy pozostawiły po sobie nie tylko kulturę, ale także wiarę.

  Pozostałością po tworzących niegdyś większość mieszkańców niemieckich protestantach jest do dziś mała niemieckojęzyczna wspólnota ewangelicko-augsburska. Jednocześnie istnieje polskojęzyczna wspólnota luterańska oraz ewangelicko-reformowana. Na terenie miasta działa również kilkanaście kościołów protestanckich innych wyznań – do tej grupy należą między innymi wrocławskie zbory Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, Ewangelicznego Kościoła Reformowanego, niezależny charyzmatyczny (neozielonoświątkowy) Kościół Wrocław dla Jezusa, Kościoła Wolnych Chrześcijan czy Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.

  Wrocław Gądów – kolejowy węzeł towarowy we Wrocławiu, niegdyś także przystanek pasażerski (do 1945 nosił nazwę Bahnhof Mochbern, odnoszącą się do pobliskiej miejscowości Mochbern, dziś wrocławskiego osiedla Muchobór Mały). Stacja znajduje się między ulicami: Strzegomską i Bystrzycką na pograniczu osiedli Gądów Mały oraz Muchobór Mały.Narciarstwo wodne (ang. water skiing) – dyscyplina sportowa i czynny wypoczynek polegające na jeździe na 1 lub 2 nartach po wodzie za holującą motorówką lub elektrycznym wyciągiem narciarskim (linowe wyciągi nart wodnych) (zobacz zdjęcie obok).

  Po 45 latach swą greckokatolicką wiarę w obrządku ukraińsko-bizantyjskim mogą również bez przeszkód wyznawać Ukraińcy i Łemkowie, którzy do miasta zostali przesiedleni ze wschodniej Polski w ramach tzw. akcji „Wisła”. Tuż po wojnie, jako skutek przesiedleń mniejszości narodowych ze wschodnich terenów kraju, powstały tu również dwie wspólnoty prawosławne. Obecnie we Wrocławiu działają 4 parafie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (w tym jedna wojskowa). Są one odwiedzane przez Ukraińców wyznających prawosławie, a także niewielką liczbę Rosjan i Polaków.

  Głosiciel – kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Na całym świecie w 2012 roku było maksymalnie 7 782 346 aktywnych głosicieli, należących do 111 719 zborów w 239 krajach i terytoriach (w Polsce 125 485 głosicieli w 1487 zborach).Grubodziób zwyczajny, grubodziób, pestkojad, grabołusk (Coccothraustes coccothraustes) – gatunek małego ptaka z rodziny łuszczaków, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Coccothraustes.

  Na życie religijne dolnośląskiej stolicy wpływ ma także dziewiętnastowieczna emigracja Polaków do Ameryki. Utworzyli oni w nowej ojczyźnie własny Kościół Polskokatolicki, który z kolei w okresie międzywojennym trafił do Polski. Liczną grupę stanowili także, Żydzi, czego śladem jest do dziś Synagoga pod Białym Bocianem. W XIX w. rabinem był tu jeden z ideowych przywódców judaizmu reformowanego Abraham Geiger. We Wrocławiu wychowała się Edyta Stein, konwertytka na katolicyzm, karmelitanka i patronka Europy. Wrocławcy buddyści skupieni są głównie we wspólnotach Świątyni Buddyjskiej Horakuji (Rinzai Zen i Sōtō Zen), Ośrodka Misyjnego Druk Jesze Dordże (Drukpa Kagyu), Ośrodka Misyjnego (Sōtō Zen), Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu. Znaczącą grupę stanowią również Świadkowie Jehowy zgromadzeni w 25 zborach. Korzystają oni z kompleksu czterech Sal Królestwa przy ul. Reymonta oraz dwóch obiektów na terenie miasta i dwóch poza miastem i są drugą co do wielkości grupą wyznaniową we Wrocławiu (ponad 3500 głosicieli). Wrocław dwa razy był gospodarzem dorocznego Europejskiego Spotkania Młodych organizowanego przez Wspólnotę Taize. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 1989, drugie w 1995. W dniach od 25.05 do 1.06.1997r. w Hali Stulecia odbył się 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny z udziałem papieża Jana Pawła II.

  Plac Solny we Wrocławiu – rynek pomocniczy Starego Miasta we Wrocławiu, regularny, kwadratowy, wytyczony w 1242 na południowy zachód od Rynku.Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.

  Sport[]

  Najpopularniejszym klubem sportowym jest Śląsk Wrocław – Mistrz Polski 1977, 2012 oraz zdobywca Pucharu Polski 1976, 1987.

  Śląsk Wrocław jest 17-krotnym Mistrzem Polski w koszykówce mężczyzn oraz 15-krotnym Mistrzem Polski w piłce ręcznej mężczyzn. KS AZS Wrocław jest 8-krotnym Mistrzem Polski w piłce nożnej kobiet.

  Na Stadionie Olimpijskim swoje mecze rozgrywają żużlowcy Sparty Wrocław, czterokrotnego drużynowego mistrza Polski (1993, 1994, 1995, 2006).

  Scandinavian Airlines, SAS AB w przeszłości Scandinavian Airlines System to międzynarodowe, skandynawskie linie lotnicze. Obecnie SAS jest największym przewoźnikiem krajów nordyckich. Głównymi portami lotniczymi SAS są: Port lotniczy Sztokholm-Arlanda (Szwecja), Port lotniczy Oslo-Gardermoen (Norwegia) i Port lotniczy Kopenhaga-Kastrup (Dania).Muchołówki (Muscicapinae) – podrodzina ptaków z rodziny muchołówkowatych (Muscicapidae). Obejmuje gatunki występujące w Afryce i Eurazji.

  Miasto było jednym z czterech polskich miast, w których rozgrywano Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn UEFA Euro 2012. Mecze odbywały się na Stadionie Miejskim. Było gospodarzem Mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w 2013 roku. Posiada tor wyścigów konnych (w Polsce są tylko 3), usytuowany jest on na Partynicach. Co roku w mieście odbywa się Wrocław Maraton. Odbywały się tu Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. W 2017 roku miasto będzie organizatorem zawodów World Games 2017.

  Hotele we Wrocławiu. Usługi noclegowe towarzyszyły rozwojowi miasta od jego powstania. Najpierw oferowano je w karczmach, gospodach, zajazdach i domach gościnnych, zaś od XVIII wieku zaczęły powstawać hotele – np. Zum Deutschen Haus przy ówczesnej Albrechtstrasse (obecnie ul. Wita Stwosza) 22 (1796-1903). W XIX powstały – w 1861 hotel Galish (Galicyjski) przy Tauentzienplatz (pl. Tadeusza Kościuszki) 15-17, który około 1900 zmienił nazwę na Residenz (Rezydencja), w 1866 Schlesische Hof (Dwór Śląski) przy Bischofstrasse (ul. Biskupia) 4-5, jego inna nazwa Hôtel de Silesia (Hotel Śląski).Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.
  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Andrzej Szmajdziński (ur. 9 kwietnia 1952 we Wrocławiu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1985–1989 i ponownie od 1991 do 2010 (I, II, III, IV, V i VI kadencji), wicemarszałek Sejmu VI kadencji, były minister obrony narodowej.
  Gazeta Robotnicza została powołana do życia w Berlinie 3 stycznia 1891 r. przez polskich socjalistów działających w socjaldemokracji niemieckiej (SPD). Ukazywała się z podtytułem "Organ partii socjalno-demokratycznej", zaś od 7 lutego 1891 r. jako "Organ socjalistów polskich". Jako redaktor sygnowany był Władysław Kurowski, a po jego śmierci od lipca 1892 r. Franciszek Morawski. Gazetę redagowali również Ignacy Daszyński i Stanisław Przybyszewski.
  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu - publiczna szkoła wyższa działająca pod patronatem Instytutu Nauk Pedagogicznych, wchodzącego w skład Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, założona w 2006 roku, w której kształcenie odbywa się na poziomie licencjatu. Organem prowadzącym szkołę jest samorząd województwa dolnośląskiego we Wrocławiu, a nadzór pedagogiczny nad kolegium sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Nadzór nad działalnością dydaktyczną szkoły sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
  Multi-tap lub Multitap – w dosłownym tłumaczeniu "wiele kranów" lub "wiele nalewaków". W języku polskim wyrażenie jest nieostre i odnosi się do rodzaju lokalu gastronomicznego, w którym dostępne jest "wiele" nalewaków (często liczbę tę definiuje sie jako >=10) serwujących najciekawsze piwa z kraju lub ze świata. Określenie to zaproponował Michael Jackson w swojej książce "Beer (eyewitness companions)", jako wspólna kategorie dla lokali, które mają w ofercie szeroką gamę piw umożliwiająca pijącemu edukację w zakresie nowości piwnych. Określenie to nie przyjęło się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ multi-tap oznacza w języku angielskim również urządzenie peryferyjne do sterownika konsoli (zawierające dodatkowe przyciski) lub wiele znaków ukrytych pod jednym klawiszem klawiatury telefonów komórkowych. miłośnikom piwa nie podobał się również nacisk na ilość nalewaków, a nie jakość serwowanego piwa, dlatego w tej chwili powszechnie używanym stwierdzeniem jest "Craft Beer Pub" lub "Craft Beer Bar" jako określenie lokali serwujących na wielu kranach piwa z browarów rzemieślniczych craft breweries lub najciekawszych browarów na świecie. W Polsce bardzo często określenie "Multitap" używane jest właśnie w tym sensie.
  Wałbrzych (niem. Waldenburg, śl-niem. Walmbrig, Walmbrich, czes. Valdenburk, Valbřich) – miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu wałbrzyskiego. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Środkowych, nad rzeką Pełcznicą, historycznie na Dolnym Śląsku. Dawna stolica województwa wałbrzyskiego. Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto miało 119 955 mieszkańców.
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.686 sek.