• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Workcamp

  Przeczytaj także...
  Obdżektor to określenie (pochodzące od ang. słów: conscientious objector) osoby, odmawiającej odbycia obowiązkowej służby wojskowej z powodów religijnych, moralnych lub etycznych.Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  Pierre Cérésole (ur. 17 sierpnia 1879, zm. 23 października 1945) – szwajcarski inżynier, który w 1920 roku założył organizację Service Civil International (SCI) (znaną także jako International Voluntary Service for Peace – IVSP), która pomagała w odbudowie zniszczeń po I wojnie światowej i dążyła do rozwijania współpracy i budowania atmosfery braterstwa między społeczeństwami różnych narodów i kultur.

  Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku.

  Service Civil International (SCI) – międzynarodowa organizacja pozarządowa powstała w 1920 r., aby odbudować wzajemne zaufanie oraz możliwość pokojowej współpracy narodów, które walczyły ze sobą w I wojnie światowej.Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

  Tło historyczne[]

  Uczestnicy pierwszego workcampu w 1920 roku, niedaleko Verdun

  Międzynarodowe obozy wolontariackie mają długą historię, która jest połączona z ideą, że praktyczna praca może budować porozumienie między przedstawicielami różnych kultur i narodów, nawet jeśli są one obarczone historią konfliktów, czasem niezwykle tragiczną.

  Pacyfizm – ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wszelkie wojny (a także przygotowania do nich) bez względu na ich przyczyny. Pacyfiści domagają się ustanowienia trwałego pokoju między narodami. Chcą, by wszelkie konflikty rozwiązywane były zgodnie z literą prawa międzynarodowego bez uciekania się do użycia sił zbrojnych. Znamienny dla pacyfizmu jest jednolity stosunek do każdej z wojen: i tej agresywnej, i tej obronnej, i tej narodowowyzwoleńczej - każda jest potępiana.

  Za pierwszy zorganizowany w duchu tej idei workcamp uważa się obóz wolontariacki, który odbył się w 1920 roku w Esnes-en-Argonne, w pobliżu francuskiej miejscowości Verdun, w regionie, który został zniszczony w czasie I wojny światowej. W tym pierwszym obozie, którego głównym pomysłodawcą i organizatorem był szwajcarski pacyfista i obdżektor, Pierre Cérésole, wzięli udział obywatele (i byli żołnierze) krajów, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej toczyły ze sobą wojnę. Wolontariusze pracowali razem na rzecz odbudowy wioski.

  Cérésole był również pomysłodawcą wprowadzenia instytucji służby zastępczej jako alternatywy dla służby wojskowej. Wcześniej odmowę odbycia służby wojskowej karano więzieniem (sam Cérésole również trafił za to do więzienia). Pierwszym państwem, które wprowadziło służbę zastępczą była właśnie Szwajcaria. Cérésole marzył o tym, aby służba zastępcza miała charakter pracy na rzecz pokoju i uważał, że idealną formułą, w jakiej powinna być realizowana, jest międzynarodowy obóz wolontariacki (workcamp). Cérésole założył w 1920 roku Service Civil International, organizację, która działa do dzisiaj i nadal organizuje międzynarodowe obozy wolontariackie (workcampy). Polskim oddziałem SCI jest Stowarzyszenie "Jeden Świat".

  Opis[]

  Workcamp to doświadczenie edukacyjne, zarówno dla uczestników, jak i gospodarzy:

 • jest konkretnym dziełem zaangażowania obywatelskiego;
 • poszerza horyzonty, otwiera umysł i zachęca do dialogu;
 • rozwija kompetencje międzykulturowe;
 • jest okazją do nawiązania nowych przyjaźni;
 • pozwala poznać inne kraje i miejsca "od kuchni", dzielić przez krótki czas życie z ich mieszkańcami;
 • rozwija umiejętności językowe.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Międzynarodowe Archiwum Service Civil International
 • Strona Service Civil International
 • Strona Stowarzyszenia "Jeden Świat" - polskiego oddziału SCI
 • Przypisy

  1. Archiwa Service Civil International [1]
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.