• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wolumin - informatyka

  Przeczytaj także...
  DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.Network File System (NFS) – oparty na UDP lub TCP protokół zdalnego udostępniania systemu plików. Standardowy port NFS to 2049.
  Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.

  Wolumin – wydzielony obszar pamięci masowej służący do przechowywania informacji. Woluminami są m.in.:

 • partycje na dysku twardym, obszary macierzy dyskowych RAID, pamięci flash itp., z założonym systemem plików;
 • udziały sieciowe (np. NFS, SMB, FTP);
 • sformatowane dyskietki;
 • dyski CD/DVD.
 • W systemach Windows wolumin jest formatowany przy wykorzystaniu jednego z obsługiwanych systemów plików i przydzielana mu jest wolna (nie używana jeszcze przez inne woluminy) litera jako identyfikator. Na dysku podstawowym (MBR) można utworzyć maksymalnie cztery partycje podstawowe lub trzy podstawowe i jedną rozszerzoną. Partycję rozszerzoną dzieli się następnie na dyski logiczne, przy czym powinna ona posiadać co najmniej jeden taki dysk logiczny, a maksymalnie 128. Ponieważ wybrane system plików można umieszczać na partycjach podstawowych i na dyskach logicznych, dlatego określenie wolumin jest utożsamiane z określeniem partycja i dysk.

  Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.Master Boot Record, MBR – główny rekord startowy, czyli umowna struktura danych zapisana w pierwszym sektorze dysku twardego. Nazywany też Master Boot Block. Zawiera program rozruchowy oraz tablicę partycji.

  Jeśli chodzi o dyski dynamiczne, to można je podzielić na większą liczbę woluminów dynamicznych. W niektórych wersjach systemu Windows (głównie wersje profesjonalne) można scalić kilka oddzielnych dynamicznych dysków twardych w jeden wolumin dynamiczny (łączenie), można rozdzielić dane na kilka dysków twardych (rozkładanie) w celu zwiększenia wydajności lub zduplikować dane na kilku dyskach twardych (dublowanie) w celu zwiększenia niezawodności – (RAID programowy).

  ZIP – jeden z najczęściej używanych formatów kompresji i archiwizacji danych na platformie PC, zwłaszcza w środowisku Microsoft Windows.FTP, protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny typu klient-serwer wykorzystujący protokół TCP według modelu TCP/IP (krótko: połączenie TCP), umożliwiający dwukierunkowy transfer plików w układzie serwer FTP–klient FTP.

  Mianem woluminu określa się również fragmenty plików powstałe po podziale większej ilości danych na mniejsze części w celu ułatwienia przenoszenia tych danych. Funkcję podziału danych na woluminy udostępniają programy służące do kompresji (RAR, ZIP itp.) oraz wyspecjalizowane narzędzia służące jedynie do podziału oraz łączenia woluminów. Wolumin zawiera jedynie fragment całej porcji danych i w związku z tym do odtworzenia pełnej informacji wymagany jest komplet prawidłowych i nieuszkodzonych woluminów. Uszkodzenie jednego z woluminów równoznaczne jest z utratą wszystkich danych, których fragment zawierał uszkodzony wolumin. Niektóre programy obsługują funkcje naprawy uszkodzonych woluminów, jednak przeważnie wiąże się to z potrzebą dołączenia do każdego z nich dodatkowej informacji potrzebnej do ewentualnego odzyskiwania danych (ECC).

  Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory – jest to pamięć trwała, przeznaczona do długotrwałego przechowywania dużych ilości danych. Pamięć masowa, w odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie adresuje pojedynczych bajtów oraz ma wydłużony czas dostępu.Dyskietka, inaczej dysk miękki – dysk wymienny, przenośny nośnik magnetyczny o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych; nośnikiem danych jest wirujący krążek z wytrzymałego tworzywa sztucznego (najczęściej mylaru – politereftalanu etylenu w postaci cienkiej folii) pokryty warstwą magnetyczną. Średnica krążka wraz ilością możliwych do zapisania danych stanowią podstawowe parametry dyskietki.
  Warto wiedzieć że... beta

  System plików – metoda przechowywania plików, zarządzania plikami, informacjami o tych plikach, tak by dostęp do plików i danych w nich zgromadzonych był łatwy dla użytkownika systemu; także: wolumin.
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
  Pamięć flash (ang. flash memory) – rodzaj pamięci EEPROM, pozwalającej na zapisywanie lub kasowanie wielu komórek pamięci podczas jednej operacji programowania. Jest to pamięć trwała (nieulotna) – po odłączeniu zasilania nie traci zapisanych w niej danych.
  Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) — poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej jak na swoje czasy pojemności, niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się popularnym medium do zapisywania danych.
  Partycja – logiczny, wydzielony obszar dysku twardego, który może być sformatowany przez system operacyjny w odpowiednim systemie plików. Niekiedy określenie partycja odnosi się do wydzielonego zasobu innego niż dysk twardy, np. partycja jako wydzielony logiczny komputer (PR/SM) lub partycjonowanie przełączników Fiber Channel lub ESCON Director.
  Server Message Block (SMB) – protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Znany również jako CIFS (Common Internet File System).
  RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków) – polega na współpracy dwóch lub więcej dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku jak i kilku dysków podłączonych jako oddzielne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.677 sek.