• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wolność - organizacja konspiracyjna

  Przeczytaj także...
  Józef Franciszek Gierszewski (ur. 5 grudnia 1900 w Prądzonie, zm. między 19 a 24 czerwca 1943 pod Kaliszem Kaszubskim) – oficer rezerwy Wojska Polskiego (porucznik), pedagog, działacz społeczny na Kaszubach, przywódca organizacji konspiracyjnej Wolność i komendant naczelny Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w okresie od lipca 1942 do 17 lutego 1943, ps. "Ryś", "Szulz", "Gozdawa", "Ordon"Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" (TOW "Gryf Pomorski") – polska wojskowo-cywilna organizacja konspiracyjna o charakterze katolickim, działająca na Pomorzu i w części Prus Wschodnich w okresie od poł. 1941 r. do końca marca 1945 r.
  Dywersja pozafrontowa - utworzona w 1923 w Oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na bazie doświadczeń Grupy "Wawelberg", ściśle zakonspirowana komórka której zadaniem miało być:

  Wolność – polska wojskowa organizacja konspiracyjna, działająca od końca 1939 do połowy 1941 na obszarze powiatów chojnickiego i kościerskiego.

  Józef Dambek (ur. 7 lipca 1903 r. w Zdrojach koło Świecia, zm. 4/5 marca 1944 r. pod Sikorzynem) – polski działacz społeczny i pedagog, podczas okupacji niemieckiej przywódca Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Kaszubski", zastępca prezesa Rady Naczelnej, a od 1943 r. – przywódca Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", ps. "Lech", "Kil", "Jur", "Adam Falski"Powiat kościerski (kasz. Kòscersczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kościerzyna.

  Organizacja została utworzona w końcu 1939 w rejonie Chojnic przez por. rez. Józefa Gierszewskiego ps. „Szulc” na bazie przedwojennej siatki dywersji pozafrontowej. Przyłączyły się do niej osoby, które ukrywały się w pobliskich bunkrach leśnych. Nawiązano też kontakty z formującymi się grupami partyzanckimi. Prowadziła głównie działalność wywiadowczą, szkolenie wojskowe, samoobronę, przygotowania do akcji sabotażowych i dywersyjnych. Organizacja liczyła ogółem co najmniej kilkudziesięciu członków. Prawdopodobnie w maju 1941 kontakt z J. Gierszewskim nawiązał komendant Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski” Józef Dambek, proponując mu objęcie stanowiska komendanta powstającej Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski". W rezultacie w lipcu 1941 „Wolność” współtworzyła „TOW Gryf Pomorski”.

  Powiat chojnicki (kasz. Chònicczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chojnice.Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Kaszubski" (TOW "Gryf Kaszubski") – polska wojskowo-polityczna organizacja konspiracyjna o charakterze narodowo-katolickim, działająca od końca 1939 r. do poł. 1941 r. na Pomorzu Gdańskim  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.