Wolne skojarzenia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wolne skojarzenia – inaczej swobodne skojarzenia. Podstawowa technika terapeutyczna psychoanalizy. Wprowadzona przez Zygmunta Freuda już w pierwszych latach praktyki psychoanalitycznej. Reguła wolnych skojarzeń określana była też jako reguła podstawowa.

Marzenia senne – serie obrazów, dźwięków, emocji, myśli i innych wrażeń zmysłowych pojawiające się podczas snu.Psychoanaliza (od gr. ψυχη = „psyche”, „dusza” i ανάλυσις = „analiza”) – metoda poznania i leczenia człowieka, teoria psychoapatologii i teoria pozwalającą wyjaśnić różne zjawiska społeczne i kulturowe. Została zapoczątkowana na przełomie XIX i XX wieku przez wiedeńskiego lekarza Zygmunta Freuda.

Wolne skojarzenia polegają na wypowiadaniu wszystkich treści, które przychodzą na myśl w związku z zadanym tematem (tematem jest zwykle czynność pomyłkowa, przejęzyczenie lub element marzenia sennego). Należy przy tym odrzucić wszelką krytykę, twierdzenie, że myśl, która przyszła jest bez związku z tematem, bezsensowna, krępująca, tendencyjna. Wypowiadane w ten sposób myśli tworzą łańcuch skojarzeniowy. Związek jaki mają te myśli ze zadanym tematem ujawnia się w trakcie analizy.

Biblioteka Narodowa Łotwy (łot. Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)) – łotewska biblioteka narodowa z siedzibą w Rydze, narodowa instytucja kultury podlegająca Ministerstwu Kultury, założona jako Państwowa Biblioteka Łotwy w 1919 roku, po włączeniu Łotwy w skład ZSRR, działała jako Biblioteka Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej a po odzyskaniu niepodległości, od 1992 roku, funkcjonuje jako Biblioteka Narodowa Łotwy.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

Wypowiadanie myśli, które przychodzą pacjentowi do głowy wiąże się z pewnym świadomym wysiłkiem. Wysiłek ten jest konieczny aby pokonać stłumienie, czyli przywrócić do pola świadomości te myśli, od których świadomość uciekała.

Warto wiedzieć że... beta

Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie).
Czynność pomyłkowa (freudowska pomyłka) – pomyłka pojawiająca się najczęściej w wypowiedzi (przejęzyczenie), w działaniu lub zapomnienie, będąca zdaniem Freuda wynikiem mimowolnego oddziaływania treści zepchniętych do nieświadomości.

Reklama