• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wolna kultura - publikacja

  Przeczytaj także...
  Lawrence "Larry" Lessig (ur. 3 czerwca 1961) – amerykański profesor nauk prawnych i działacz. Zyskał sławę jako zwolennik reformy systemu praw autorskich na rzecz większej jego otwartości i zagwarantowania większych swobód użytkownikom utworów. Obecnie jest dyrektorem Edmond J. Safra Foundation Center for Ethics na Uniwersytecie Harvarda oraz profesorem prawa w Harvard Law School. Uprzednio pracował jako profesor prawa w Stanford Law School, był też założycielem Center for Internet and Society (Centrum Badania Internetu i Społeczeństwa) na Uniwersytecie Stanfordzkim. Lessig jest założycielem i uprzednim przewodniczącym, a obecnie członkiem rady dyrektorów amerykańskiej organizacji Creative Commons. Lessig jest również założycielem oddolnej inicjatywy Rootstrikers, której celem jest walka z korupcją polityczną w Stanach Zjednoczonych.Edwin Bendyk (ur. 1965) – polski dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne.
  Ruch wolnej kultury – ruch społeczny promujący wolność dystrybucji i modyfikacji różnego rodzaju utworów, za pomocą Internetu oraz innych mediów.

  Wolna kultura (ang. "Free Culture") – publikacja autorstwa amerykańskiego profesora prawa Lawrence'a Lessiga, omawiająca zagadnienia praw autorskich i ich ograniczający wpływ na kreatywność. W książce przytoczonych jest wiele argumentów na rzecz rozwoju ruchu wolnej kultury.

  Książka jest dostępna w tradycyjnej wersji drukowanej, a także w Internecie na zasadach licencji Creative Commons (Attribution-Non Commercial). Została przełożona na język polski w ramach zbiorowego projektu, w którym wykorzystano mechanizmy wiki.

  Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) – proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

  Przedmowę do polskiego tłumaczenia napisał Edwin Bendyk.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Free Culture – oficjalna strona książki
 • Wolna kultura – w serwisie Otwórz Książkę
 • Warto wiedzieć że... beta

  Wiki – typ serwisu internetowego, w którym treść można tworzyć i zmieniać z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą języka znaczników lub edytora WYSIWYG. Strony wiki, ze względu na swoją specyfikę, są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projektami, takimi jak repozytoria wiedzy na wybrany temat lub projekty różnych grup społecznych.
  Licencje Creative Commons (CC) – zestaw licencji, na mocy których można udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Licencje te są tworzone i utrzymywane przez organizację Creative Commons.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.748 sek.