• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wolna energia

  Przeczytaj także...
  Teoria spiskowa – Stojące w opozycji do oficjalnie uznanej wersji, wyjaśnienie zaistniałego faktu, rodzące się z przeświadczenia o istniejącym spisku, którego celem jest zatajenie prawdy przed opinią publiczną.Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.
  Perpetuum mobile (z łac. wiecznie ruchome) – hipotetyczna maszyna, której zasada działania, wbrew znanym prawom fizyki, umożliwiałaby jej pracę w nieskończoność.

  Wolna energia (ang. free energy, zwana też nieprecyzyjnie darmową energią) – ogólne określenie teorii oraz metod rzekomego pozyskiwania energii, które według ich autorów posługują się:

 • metodami kwestionującymi poprawność zastosowania niektórych, obecnie uznanych zasad fizyki do nowo poznanych konfiguracji zestawiających w niestandardowy sposób znane zjawiska fizyczne lub
 • metodami wykorzystującymi zjawiska jeszcze niedokładnie wyjaśnione.
 • Ze względu na brak oficjalnych potwierdzeń działania urządzeń wolnej energii, samo pojęcie jest często zaliczane do pseudonauki.

  Energia punktu zerowego (inaczej energia próżni) to w mechanice kwantowej najniższa możliwa energia jaką może przyjąć dowolny układ kwantowy. Z definicji wszystkie układy kwantowe posiadają energię punktu zerowego.Wynalazek – rozwiązanie problemu, które w ocenie twórcy jest nowe. W systemie prawa brak definicji pojęcia „wynalazek”. Ustawa Prawo własności przemysłowej definiuje jedynie szczególne kryteria, które musi posiadać wynalazek aby mógł zostać udzielony na niego patent. Zgodnie z ustawą: patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe (nie są częścią stanu techniki), posiadają poziom wynalazczy (nie wynikają dla wynalazcy w sposób oczywisty ze stanu techniki) i nadają się do przemysłowego stosowania.

  Określa się ją często jako nową wersję perpetuum mobile, aczkolwiek większość badaczy traktuje tę dziedzinę jako poszukiwanie nowych, nieodkrytych i potencjalnie bardzo tanich w eksploatacji źródeł energii, jak np. energia próżni. Z założenia takie metody wytwarzania energii mają być szeroko dostępne, bez ograniczeń licencyjnych czy monopoli (stąd określenie „wolna”). Określenie to szybko zostało wykorzystane i zanagramowane przez handlowców sprzedających lub umożliwiających dostęp do alternatywnych źródeł energii do postaci chwytliwego hasła „darmowa energia”.

  Pseudonauka – rodzaj nieakceptowanego powszechnie przez środowisko naukowe zbioru twierdzeń, które aspirują do miana nauki, lecz nie spełniają jej podstawowych reguł, a w szczególności nie są oparte na metodzie naukowej i nie są intersubiektywnie weryfikowalne (nie mają oparcia w sprawdzalnych i możliwych do powtórzenia doświadczeniach).Nikola Tesla (Никола Тесла, ur. 10 lipca 1856 w Smiljanie, zm. 7 stycznia 1943 w Nowym Jorku) – inżynier i wynalazca serbskiego pochodzenia.

  Kierując się tą ideą, stworzono szereg urządzeń rzekomo produkujących wolną energię o skuteczności niepotwierdzonej przez fizykę. Wolna energia jest także symbolem ruchu wynalazczego działającego na pograniczu nauki i fantazji, zaliczanego przez główny nurt nauki do pseudonauki. Z ruchem wolnej energii związane są teorie spiskowe. Zwolennicy twierdzą, że te urządzenia nie są dostępne komercyjnie, ponieważ badania nad nimi są zwalczane i tłumione przez koncerny paliwowe oraz lobby energii nuklearnej, a rządy nie chcą popierać tego typu źródeł energii, bo załamałoby to rynki finansowe.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Nikola Tesla
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Keith Tutt W poszukiwaniu nieograniczonej energii (​ISBN 83-241-1647-8​)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Darmowa Energia – strona dotycząca szeroko rozumianej wolnej energii (pol.)
 • Practical Guide to Free-Energy Devices – strona poświęcona urządzeniom darmowej energii, zawierająca dużą ilość opisów oraz patenty (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.