• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wolf 359

  Przeczytaj także...
  Tlenek wanadu(II), VO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym wanad występuje na II stopniu utlenienia. Należy do związków niestechiometrycznych – jego skład zmienia się od VO0,8 do VO1,3.Linia spektralna — ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości.
  Gwiazda zmienna – gwiazda, która w znaczący sposób zmienia swoją jasność. Ogólnie rzecz biorąc, każda gwiazda wykazuje drobne fluktuacje jasności, ale są one w większości przypadków praktycznie niezauważalne – na przykład jasność Słońca zmienia się o ok. 0,1% w 11-letnim cyklu.

  Wolf 359 (CN Leo) – gwiazda położona w gwiazdozbiorze Lwa w odległości 7,9 roku świetlnego. Jest to jedna z gwiazd najbliższych Ziemi, piąta pod względem odległości od Układu Słonecznego. Podejrzewane jest istnienie dwóch planet krążących wokół niej.

  Tlenek tytanu(II), TiO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym tytan występuje na II stopniu utlenienia. Należy do związków niestechiometrycznych – jego skład zmienia się od TiO0,7 do TiO1,3. Przyczyną tego są defekty sieci krystalicznej związane z brakiem któregoś z atomów w węzłach sieci. W czystym tlenku tytanu(II) 15% węzłów nie zawiera atomu.Najbliższą Ziemi i jedyną widoczną w ciągu dnia gwiazdą jest Słońce. Jest ono gwiazdą pojedynczą, żółtym karłem ciągu głównego ewolucji gwiazd. W jego otoczeniu pod względem liczby dominują czerwone karły, gwiazdy o małej masie i niewielkiej jasności, niewidoczne gołym okiem.

  Charakterystyka fizyczna[ | edytuj kod]

  Wolf 359 to czerwony karzeł, gwiazda niewidoczna nieuzbrojonym okiem. Należy do typu widmowego M6 i mając temperaturę ok. 2500 K jest znacznie chłodniejsza od Słońca. Jej masa jest oceniana na około 0,1 M☉. Promień tej gwiazdy to około 0,16 promienia Słońca. Jej jasność to mniej niż 0,00002 jasności naszej Dziennej Gwiazdy, ale jest to gwiazda rozbłyskowa, której jasność może zmieniać się w skali czasu rzędu 6 godzin; jako gwiazda zmienna ma oznaczenie CN Leonis. Modele ewolucji gwiazd wskazują, że Wolf 359 jest młodą gwiazdą, licząca od 100 do 350 milionów lat. Temperatura fotosfery jest dostatecznie niska, aby istniały niektóre związki chemiczne, jak tlenek tytanu(II), tlenek wanadu(II) i woda, których linie absorpcyjne zostały zaobserwowane w widmie gwiazdy.

  Promień Słońca – używana w astronomii pozaukładowa jednostka miary używana do określania promienia gwiazd; równa się połowie obecnej średnicy Słońca:Masa Słońca M ⊙ {displaystyle M_{odot }} – pozaukładowa jednostka używana w astronomii do określania mas obiektów astronomicznych (gwiazd, gromad, galaktyk itp.).

  Układ planetarny[ | edytuj kod]

  Analizy zmian prędkości radialnej tej gwiazdy z 2019 roku wskazują, że mogą okrążać ją dwie planety (Wolf 359 b i c). Są to odpowiednio chłodna planeta gazowa masywniejsza od Neptuna i gorąca superziemia.

  Wolf 359 w fikcji[ | edytuj kod]

  W serialu science-fiction Star Trek: Następne pokolenie Wolf 359 jest miejscem ważnej bitwy między flotą Zjednoczonej Federacji Planet i pojedynczym sześcianem Borga, zakończonej klęską Federacji.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • gwiazdy położone najbliżej Ziemi
 • lista gwiazd w gwiazdozbiorze Lwa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wolf 359 w bazie SIMBAD (ang.)
  2. M. Tuomi i inni, Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood, „{{{czasopismo}}}”, 2019, arXiv:1906.04644 (ang.).czasopismo
  3. J.G Doyle, C.J. Butler. Optical and infrared photometry of dwarf M and K stars. „Astronomy and Astrophysics”. 235 (1-2), s. 335-339, 08/1990. Bibcode1990A&A...235..335D (ang.). 
  4. Obliczona na podstawie paralaksy i wielkości obserwowanej.
  5. Ya.V. Pavlenko, H.R.A. Jones, Yu. Lyubchik, J. Tennyson i inni. Spectral energy distribution for GJ406. „Astronomy and Astrophysics”. 447 (2), s. 709–717, 2006. DOI: 10.1051/0004-6361:20052979. Bibcode2006A&A...447..709P. 
  6. Wolf 359 (ang.). SolStation. [dostęp 2019-06-25].
  7. Wolf 359 c w serwisie The Extrasolar Planets Encyclopaedia (ang.) [dostęp 2019-06-25]
  8. Wolf 359 b w serwisie The Extrasolar Planets Encyclopaedia (ang.) [dostęp 2019-06-25]
  9. Mike Okuda, Denise Okuda, Debbie Mirek: The Star Trek Encyclopedia. Pocket Books, 1999, s. 562. ISBN 0-671-53609-5.
  Fotosfera – widzialna, powierzchniowa warstwa gwiazdy (np. Słońca), emitująca na zewnątrz gwiazdy fale elektromagnetyczne w postaci światła widzialnego. Typ widmowy gwiazdy określony jest przez rozkład energii w widmie ciągłym fotosfery.Czerwony karzeł – gwiazda ciągu głównego późnego typu widmowego (K, M, rzadko L). Gwiazdy te mają masy, rozmiary i jasność niższe niż Słońce, a temperatury ich powierzchni są niższe niż 4000 K. Czerwone karły stanowią najliczniejszy typ gwiazd we Wszechświecie, jednak z powodu ich małej jasności nie są widzialne gołym okiem. W Drodze Mlecznej około 80% gwiazd jest czerwonymi karłami, w galaktykach eliptycznych ich liczba w stosunku do jaśniejszych gwiazd jest nawet 20 razy większa. Z powodu wolnego tempa syntezy wodoru, świecą one długo i ewoluują powoli; szacowany czas życia czerwonych karłów sięga 10 bilionów lat.
  Warto wiedzieć że... beta

  Borg – fikcyjna rasa cyborgów z uniwersum Star Trek, jedna z najpotężniejszych ras z ukazanych w "Gwiezdnej Wędrówce". W zasadzie Borg nie jest konkretną rasą, lecz kolektywem istot różnych ras.
  arXiv (duże X w nazwie reprezentuje grecką literę χ (chi), nazwę należy więc czytać ‘archiv’) – elektroniczne archiwum naukowych preprintów. Gromadzi artykuły z następujących dziedzin: fizyki z astronomią, matematyki, informatyki, statystyki i biologii (quantitative biology) i matematyki finansowej. Archiwum powstało w roku 1991 w Los Alamos National Laboratory, początkowo dostępne było pod adresem xxx.lanl.gov. Obecnie funkcjonuje przy Uniwersytecie Cornella.
  Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.
  Typ widmowy M – typ widmowy obejmujący najliczniejsze gwiazdy, o czerwonej barwie powierzchni (fotosfery), oraz niektóre brązowe karły. Temperatura efektywna tych ciał mieści się w zakresie od ok. 3800 K (M0) do ok. 2300 K (M9). Gwiazdy typu widmowego M są bardzo różnorodne, należą do niego niewielkie czerwone karły, gwiazdy ciągu głównego, oraz czerwone olbrzymy i nadolbrzymy, które opuściły ciąg główny.
  Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Lwa o wielkości gwiazdowej do 6,5 magnitudo. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne znaczące choć słabsze obiekty gwiazdowe.
  Ewolucja gwiazdy – w astronomii sekwencje zmian, które gwiazda przechodzi podczas całego swojego życia, w ciągu milionów czy miliardów lat, emitując przy tym promieniowanie.
  Zjednoczona Federacja Planet – fikcyjna organizacja istniejąca w serialu oraz filmach fabularnych z serii „Star Trek”. Jest to rodzaj galaktycznej unii łączącej prawie 150 światów oraz kolonii, która rozciąga się na przestrzeni 8000 lat świetlnych. Stolicą Federacji jest Ziemia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.