• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wolemia

  Przeczytaj także...
  Hipowolemia (łac. hypovolaemia) – stan, w którym w łożysku naczyniowym znajduje się zbyt mała ilość płynu (krwi) do jego pojemności, tym samym nie zapewnia wystarczających warunków do funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure – BP) – ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono wyższe niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył.
  Hiperwolemia (łac. hypervolaemia) - stan, w którym w łożysku naczyniowym znajduje się zbyt duża objętość płynu, czyli krwi.

  Wolemia – pojęcie na pół żargonowe, określające stopień wypełnienia płynem (krwią) łożyska żylnego w znaczeniu adekwatności tego wypełnienia w odniesieniu do czynności układu krążenia (a nie objętości).

  Pojęcie to stosowane jest zwykle z przedrostkami:

 • hipowolemia – stan zbyt małej ilości płynu w naczyniach (dopływ krwi z układu żylnego do serca jest za mały do utrzymania odpowiedniego ciśnienia tętniczego)
 • hiperwolemia – przepełnienie naczyń
 • normowolemia – stan prawidłowy.
 • Wolemię zwykle ocenia się na podstawie obrazu klinicznego (poza przypadkami, gdy konieczne jest inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne na oddziale intensywnej terapii), a mianowicie podstawowych parametrów cechujących czynność układu krążenia (ciśnienie tętnicze, częstość rytmu serca, rzadziej ośrodkowe ciśnienie żylne), obecności krwawienia, objawów mogących świadczyć o przewodnieniu (poszerzenie żył szyjnych, duszność i inne objawy zastoju krwi w krążeniu płucnym, obrzęki) lub odwodnieniu (sucha błona śluzowa jamy ustnej, wiotka skóra).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.