• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wola - Warszawa  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Robotniczy Klub Sportowy „Sarmata” Warszawa – jeden z najstarszych klubów sportowych Warszawy, działający na Woli. Obecnie korzysta z obiektów sportowych zlokalizowanych w Zielonkach-Parcele.Kolonia Wawelberga – budynki przy ul. Górczewskiej 15 i 15 A oraz ul. Wawelberga 3 w Warszawie zbudowane w ramach osiedla tanich mieszkań robotniczych na osiedlu Młynów w dzielnicy Wola, z darowizny bankiera i filantropa Hipolita Wawelberga.
  Podział[] Podział w MSI

  Według MSI Wola podzielona jest na 8 rejonów:

 • Koło,
 • Ulrychów,
 • Odolany,
 • Powązki,
 • Młynów,
 • Czyste,
 • Nowolipki,
 • Mirów.
 • Podział ten jednak jest niepełny, nie uwzględnia odrębności wszystkich osiedli. Jelonki znalazły się częściowo w dzielnicy Wola i Bemowo, a wolska część Muranowa znalazła się w granicach Woli pod nazwą Nowolipki. Ponadto zabrakło Woli Właściwej i prawidłowego wyznaczenia granic Ulrychowa.

  Józef Longin Sowiński herbu Krakowczyk (ur. 15 marca 1777, zm. 6 września 1831) – polski generał, dowódca obrony reduty na Woli w Warszawie w 1831.Pałac Bogusławskiego w Warszawie – pałac przy ul. Żelaznej 97 na warszawskiej Woli. Nieznane jest nazwisko architekta - przypuszcza się, iż mógł nim być Bonawentura Solari.
  Podział tradycyjny

  Pełna lista osiedli to:

 • Ulrychów
 • Stare Jelonki – obecnie w ramach Ulrychowa
 • Koło
 • Moczydło jako mniejszy organizm miejski
 • Odolany
 • Nowolipki
 • Mirów
 • Młynów
 • Czyste
 • Powązki
 • Jelonki
 • Stare Jelonki
 • Rada Dzielnicy[]

  Widok na Wolę z Orco Tower

  Ważniejsze miejsca i zabytki[]

  Zaniedbany budynek zbiornika gazu w gazowni na Woli
 • zabytki przemysłu
 • Zakład Platerniczy Norblinów (założony w 1820)
 • Elektrownia Tramwajów Miejskich
 • Browar Haberbuscha
 • Gazownia Warszawska – mieści Muzeum Gazownictwa
 • budynki przedwojennego Towarzystwa Aukcyjnego Zakładów Przemysłowych „Lilpop, Rau i Loewenstein
 • Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede
 • budynki Fabryki Wyrobów Żelaznych „Duschik i Szolce”
 • dworzec kolejowy Warszawa-Główna z Muzeum Kolejnictwa
 • Kolonia Wawelberga
 • fragmenty murów getta m.in. przy ulicach Siennej, Złotej i Waliców
 • pałacyk Biernackich
 • pałacyk Bogusławskiego
 • Pole Elekcyjne na Woli
 • Reduta Ordona
 • Fort Sowińskiego
 • kościoły i świątynie
 • rzymskokatolickie
 • kościół św. Augustyna
 • kościół Dobrego Pasterza
 • kościół św. Józefa Oblubieńca NMP
 • kościół św. Karola Boromeusza (przy ul. Chłodnej)
 • kościół św. Karola Boromeusza (przy ul. Powązkowskiej)
 • klasztor i kościół oo. Redemptorystów św. Klemensa Dworzaka i Aniołów Stróżów
 • kościół Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny
 • kościół św. Wawrzyńca
 • kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika
 • kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika parafii św. Wojciecha
 • innych wyznań
 • cerkiew prawosławna pw. św. Jana Klimaka
 • kaplica Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów) – siedziba misji i główny ośrodek tego Kościoła na terenie Polski
 • kaplica i Dom Parafialny Zboru Chrześcijan Baptystów
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • cmentarze:
 • Cmentarz ewangelicko-augsburski (luterański)
 • Cmentarz ewangelicko-reformowany (kalwiński)
 • Cmentarz Karaimski
 • Cmentarz mariawicki
 • Cmentarz Powązkowski
 • Cmentarz Powstańców Warszawy
 • Cmentarz prawosławny
 • Cmentarz Wolski
 • Cmentarz żydowski
 • Muzułmański Cmentarz Kaukaski
 • Muzułmański Cmentarz Tatarski
 • Elektrownia Tramwajów Miejskich w Warszawie, elektrownia tramwajowa w Warszawie, na Woli, neoromańska, wzniesiona w latach 1905–1909, wpisana do rejestru zabytków w 2001; od 2004 mieści Muzeum Powstania Warszawskiego.Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Waliców – ulica w dzielnicy Wola w Warszawie; obecnie prowadzi od ul. Pereca, przecina Grzybowską i Krochmalną, a kończy się przy ul. Chłodnej.
  III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego w Warszawie – jedno z najstarszych warszawskich liceów, założone w 1923 roku.
  Dzieło nr 56 zwane Redutą Wolską, Redutą Sowińskiego lub Fortem Sowińskiego znajduje się w Warszawie w dzielnicy Wola przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Redutowej.
  Cmentarz mariawicki w Warszawie – czynna nekropolia założona w 1912, położona na Woli, przy ulicy Wolskiej 186 na terenie parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Na cmentarzu chowani są wierni Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Katolickiego Mariawitów. Cmentarz zajmuje prostokątny teren o powierzchni 0,6 ha, znajdujący się pomiędzy nowym, a starym kościołem parafialnym. Liczba pochowanych na nim osób, z powodu zniszczenia lub zaginięcia dokumentacji nekropolii, nie jest możliwa do ustalenia.
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów znajdujący się w Warszawie, przy ulicy Waliców 25. Należy do okręgu centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, liczy około 400 wiernych.
  Gmina Warszawa-Wola – dawna gmina miejska (t.zw. dzielnica-gmina lub gmina warszawska) istniejąca w latach 1990-1994 w woj. stołecznym warszawskim. Siedziba gminy znajdowała się w warszawskiej dzielnicy Wola.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.