• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojskowy Instytut Historyczny  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Bronisław Jan Bednarz (ur. 29 sierpnia 1924, zm. 19 maja 2016) – generał brygady Wojska Polskiego, doktor nauk humanistycznych.Jan Wimmer (ur. 4 czerwca 1926 w Bydgoszczy) – polski historyk, badacz dziejów polskiej wojskowości, profesor nauk humanistycznych (1974).
  Przypisy
  1. Kazimierz Sobczak, Z historii i współczesności ... s. 37.
  2. Kazimierz Sobczak, Z historii i współczesności ... s. 37-38.
  3. Wiesława Hiller, Sztab Generalny WP 1951-1956, s. 2, natomiast Kazimierz Sobczak, Z historii i współczesności ... s. 38 utrzymuje, że przeformowanie oddziału w zarząd miało miejsce kwietniu 1951 roku, lecz nie podaje dokładnej daty i podstawy prawnej.
  4. Kazimierz Sobczak, Z historii i współczesności ... s. 40-41.
  5. Kazimierz Sobczak, Z historii i współczesności ... s. 43.
  6. Kazimierz Sobczak, Z historii i współczesności ... s. 58.
  7. Rozkaz Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 1978 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Historycznemu imienia Wandy Wasilewskiej (Dziennik Rozkazów MON z 1978 r. Nr 6, poz. 30).
  8. Adam Marcinkowski, Uroczystość nadania ... s. 328-329.
  9. Piotr Stawecki, Wojskowy Instytut Historyczny - placówka naukowa w czasie dyrektorowania prof. dr. hab. Tadeusza Jędruszczaka, "Dzieje Najnowsze" 33 (2001), nr 2 s. 229-235.
  10. Andrzej Ajnenkiel, Wojskowy Instytut Historyczny - dzieje, aktualna sytuacja i perspektywy [w:] Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń 5-6 grudnia 1996, pod red. Waldemara Rezmera i Zbigniewa Karpusa, Toruń: UMK 1997, s. 15-30.

  Bibliografia[]

 • Wiesława Hiller, Sztab Generalny WP 1951-1956, Biuletyn Nr 22 Wojskowej Służby Archiwalnej, Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa 1999.
 • Adam Marcinkowski, Uroczystość nadania Wojskowemu Instytutowi Historycznemu imienia Wandy Wasilewskiej, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2 (84), Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”, Warszawa 1978, ss. 328-332.
 • Zbigniew Palski, Janusz Zuziak, Służba historyczna Wojska Polskiego. Informator, Warszawa 2002: Wydawnictwo Comandor.
 • Kazimierz Sobczak, Z historii i współczesności Wojskowego Instytutu Historycznego im. Wandy Wasilewskiej, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1 (119), Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”, Warszawa 1987.
 • Z dziejów służby historycznej Wojska Polskiego 1918-2002, oprac. zb., Wydawnictwo Comandor, Warszawa 2002.
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a także innymi miejscami martyrologii na ziemiach polskich.Józef Wiesław Dyskant (ur. 1937) – oficer polskiej Marynarki Wojennej w stopniu komandora, polski historyk wojskowości, specjalizujący się w tematyce marynistycznej.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wojskowe Biuro Badań Historycznych – wojskowa jednostka budżetowa, podporządkowana Ministrowi Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie istniejąca w latach 2002–2009.
  Kazimierz Krzos (ur. 16 września 1931 w Spławiu, zm. 5 marca 2003 w Warszawie) – polski historyk, pułkownik Wojska Polskiego.
  Akademia Obrony Narodowej (AON) – uczelnia wojskowa, zlokalizowana w Warszawie przy alei gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, która powstała z dniem 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najwyższej rangi cywilno-wojskowa szkoła wyższa w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest także do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.
  Tadeusz Szaciło (vel Szaciłło) (ur. 13 maja 1925 w Augustowie) – generał broni Wojska Polskiego, doktor nauk humanistycznych Wojskowej Akademii Politycznej, członek PPR i PZPR.
  Stanisław Komornicki, ps. "Nałęcz" (ur. 26 lipca 1924 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – generał brygady Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, historyk wojskowości i autor pamiętników.
  Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.
  Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.