• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego

  Przeczytaj także...
  Broń masowego rażenia, broń masowej zagłady – współczesne środki walki przeznaczone do rażenia organizmów żywych i częściowo sprzętu bojowego na ogromną (masową – stąd nazwa) skalę, tzn. na wielkich obszarach. Stosowany jest skrót: broń ABC (od pierwszych liter: atomowa, biologiczna, chemiczna) lub broń NBC (nuklearna, biologiczna, chemiczna).Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.
  Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego (WIHiE)instytut badawczy wojskowej służby zdrowia.

  Utworzony w 1960, prowadzi badania i usługi w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii, farmakologii, toksykologii, radiobiologii, fizjologii stosowanej, fizjologii żywienia i wojskowej medycyny weterynaryjnej oraz ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, kładąc szczególny nacisk na zagrożenia wywołane użyciem broni masowej zagłady (biologicznej, chemicznej i radiologicznej). Prowadzi także oświatę prozdrowotną.

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, NIZP-PZH (do 2007 r. Państwowy Zakład Higieny, PZH) – państwowy instytut naukowo-badawczy zajmujący się zagadnieniami higieny, epidemiologii, bakteriologii, immunologii, parazytologii. Prowadzi zarówno prace naukowe, jak i usługowo-badawcze.Tadeusz Obara (ur. 7 września 1922 w m. Krężnica Jara k. Lublina, zm. 30 października 1989 w Warszawie) – generał brygady WP, szef Służby Zdrowia MON od 1973 roku.

  Posiada Radę Naukową.

  WIHiE ma swoją główną siedzibę w Warszawie na Powązkach przy ul. Kozielskiej 4.

  Komendanci[]

 • gen. bryg. doc. dr hab. med. Tadeusz Obara (1978-1984)
 • gen. bryg. prof. dr hab. med. Jerzy Bończak (1982-1984)
 • płk doc. dr hab. med. Juliusz Reiss (1984-1985)
 • płk prof. dr hab. Józef F. Kubica (1985-1991)
 • płk prof. dr. hab. Jerzy Faff (1991-1996)
 • płk prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski (1996-2002)
 • płk doc. dr hab. n. med. Marek K. Janiak (2002)
 • Struktura[]

  W Warszawie przy ul. Kozielskiej 4 zlokalizowane są:

  Jerzy Bończak (ur. 25 maja 1928 w Zawidzu Kościelnym, zm. 30 września 1988 w Warszawie) - generał brygady Wojska Polskiego, profesor medycyny, szef Służby Zdrowia WP, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.Broń biologiczna, broń B – rodzaj broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika) lub wirusy (np. wirus ospy prawdziwej). Zwyczajowo zalicza się także do broni biologicznej broń opartą na toksynach pochodzenia biologicznego (np. botulina, rycyna).
 • Zakład Mikrobiologii
 • Zakład Higieny i Fizjologii
 • Pracownia Epidemiologii
 • Dział Logistyki
 • Dział Głównego Księgowego
 • Dział Organizacyjno-Kadrowy
 • Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
 • Inspektor BHP
 • Inspektor Ppoż
 • W Warszawie przy ul. Szaserów 128 zlokalizowane są:

 • Zakład Farmakologii i Toksykologii
 • Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej
 • Zakład Ochrony Mikrofalowej
 • Pracownia Metrologii Promieniowania Elektromagnetycznego
 • Pracownia biologicznych wpływów promieniowania elektromagnetycznego
 • Zakład Medycyny Regeneracyjnej
 • W Puławach przy ul. Lubelskiej 2 zlokalizowany jest:

  Marek Krzysztof Janiak (ur. 14 sierpnia 1950 w Warszawie) – profesor nauk medycznych, radiobiolog, lekarz wojskowy, pułkownik w stanie spoczynku, w latach 2002-2007 komendant i następnie dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, wieloletni kierownik Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej WIHiE.Powązki – obszar w północno-zachodniej części Warszawy leżący na terenie dwóch dzielnic - Woli i Żoliborza; także obszar MSI Powązki obejmujący teren Cmentarza Powązkowskiego (tzw. Stare Powązki) i Cmentarz Żydowski (pomiędzy Ostroroga i Okopową). Część Powązek leżąca na terenie Żoliborza została włączona do obszaru MSI Sady Żoliborskie.
 • Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
 • Zobacz też[]

 • Karol Kaczkowski
 • Państwowy Zakład Higieny
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Linki zewnętrzne[]

 • www.wihe.waw.pl
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Puławy (jid. פּילעװ, Pilew) – miasto w zachodniej części województwa lubelskiego w pobliżu granicy województwa mazowieckiego, położone nad Wisłą, na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły. Ośrodek przemysłowy (przemysł chemiczny, budowlany, farmaceutyczny, itp.), naukowy (5 instytutów naukowo-badawczych, szkolnictwo wyższe), turystyczno-kulturalny: będące częścią trójkąta turystycznego Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów, ponadto ośrodek: muzealnictwa (pierwsze muzeum na Ziemiach Polskich, a zarazem najstarsze muzeum w Europie Środkowej), węzeł komunikacyjny (port rzeczny, 2 przeprawy mostowe, główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej, w przyszłości cywilny port lotniczy w pobliskim Dęblinie, itp.).Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie - rodzaje broni chemicznej, są oparte na związkach, które w temperaturze pokojowej są gazami, lub cieczami o dużych prężnościach par (są wówczas stosowane w postaci aerozolu). Termin "broń chemiczna" ma jednak szersze znaczenie i oprócz samego czynnika rażącego obejmuje też urządzenia i techniki do jego przenoszenia i aplikowania na polu bitwy.
  Broń jądrowa – rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu – broń atomowa) lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru – bomba wodorowa – o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej. Podobnie do każdego innego rodzaju broni, broń jądrowa jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Według jednak amerykańskiego Departamentu Obrony, bronią jądrową jest kompletne urządzenie w jego zamierzonej ostatecznej konfiguracji, które po zakończeniu procedur i procesów uzbrojenia, fuzji oraz sekwencji odpalenia, zdolne jest do produkcji zamierzonej reakcji nuklearnej oraz uwolnienia energii.
  Instytut badawczy – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych jest to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Karol Maciej Kaczkowski (ur. 4 lutego 1797 w Warszawie, zm. 14 września 1867 w Chersoniu), polski lekarz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, lekarz przyboczny księżnej łowickiej. W randze generała naczelny lekarz armii polskiej w powstaniu listopadowym. Przed bitwą pod Grochowem zorganizował nowoczesną służbę sanitarną, w tym pierwsze na świecie oddziały sanitarne działające na polu bitwy. Także obejmowała ona rannych rosyjskich. M. in. powołał do służby lekarzy i studentów cywilnych. 25 września1831 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Po jego upadku przeniósł się do Lwowa gdzie zajmował się działaniami naukowo-społecznymi. Po wybuchu powstania styczniowego został zesłany w głąb Rosji

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.