• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojskowo-Geograficzny Opis Polski

  Przeczytaj także...
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Janusz Piekałkiewicz (ur. w 1925 r. w Warszawie, zm. 9 marca 1988 r.) – żołnierz, pisarz, historyk, reżyser, reporter radiowy oraz twórca filmowy, tworzący za granicą (głównie w języku niemieckim). Bratanek Delegata Rządu na Kraj profesora Jana Piekałkiewicza zamordowanego przez Gestapo.
  Operacja - część sztuki wojennej, zespół walk, bitew, uderzeń ogniowych i manewrów toczonych lub wykonywanych na lądzie, w powietrzu i na morzu przez związki operacyjne różnych rodzajów wojsk i sił zbrojnych, połączonych wspólną myślą przewodnią, prowadzonych pod jednym kierownictwem, dla osiągnięcia określonego celu.

  Wojskowo-Geograficzny Opis Polski (Militärgeographische Beschreibung von Polen) – dokument przygotowany przez Sztab Generalny Wojsk Lądowych Wehrmachtu (Generalstab des Heeres), Wydział 9 w Berlinie. Datowany na 1 lipca 1939.

  Jeden z ważniejszych dokumentów w planowaniu operacji wojskowej przeciwko Polsce w ramach realizacji Fall Weiss w 1939. Efekt pracy planistów i niemieckiego wywiadu i niemieckich wojsk rozpoznawczych. Dokument niejawny (tajny, geheim).

  Obejmował w większości obszar niemieckiej strefy (zapisanej w tzw. pakcie Ribbentrop-Mołotow) później podbitej Polski.

  Wehrmacht – całość sił zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej z wyłączeniem Waffen-SS, utworzona 16 marca 1935 ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która stanowiła jednostronne zerwanie klauzul militarnych traktatu wersalskiego (1919).Fall Weiss (z niem. Wariant Biały) to kryptonim strategicznego planu wojny z Polską, przygotowanego przez sztab niemieckiej armii (Wehrmacht) w roku 1939. Dyrektywę do opracowania planu wydał Adolf Hitler 11 kwietnia 1939, bezpośrednio po polsko-brytyjskiej umowie z 6 kwietnia 1939 przewidującej wzajemne gwarancje pomocy wojskowej w przypadku napaści.

  Struktura dokumentu[ | edytuj kod]

 • I. Regiony Polski
 • 1. Przedpole Prus Wschodnich
 • 2. Rejon na zachód od dolnej Wisły („polski korytarz”)
 • 3. Ziemia poznańska
 • 4. Przedpole Śląska
 • 5. Rejon Polski Środkowej pomiędzy środkową Wisłą, Pilicą i Prosną
 • 6. Rejon Polski Środkowej pomiędzy górną Wisłą i Pilicą
 • 7. Galicja Zachodnia
 • 8. Galicja Wschodnia
 • 9. Obszar między Wisłą a Bugiem
 • II. Sieć komunikacyjna
 • 1. Koleje
 • 2. Drogi
 • 3. Sieć łączności
 • III. Wody
 • IV. Gospodarka
 • V. Ludność
 • VI. Klimat, zaopatrzenie w wodę, służba zdrowia
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Janusz Piekałkiewicz, Polski wrzesień, Wyd. Magnum, Warszawa 2004.
 • Rozpoznanie – jest produktem wiedzy dotyczącej działalności i możliwości prowadzenia działań przez aktualnego lub potencjalnego przeciwnika, obszaru prowadzenia działań i warunków hydrometeorologicznych.Pakt Ribbentrop-Mołotow, IV rozbiór Polski – umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Informacja niejawna – polski termin prawniczy, który został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Oznacza informację, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania.
  Instytucja wywiadowcza (wywiad) – służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi.
  Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.